Synchronizacja flag własnych zamówień w Subiekt GT do statusów w BaseLinker