Instalacja endpointa

Endpoint jako aplikacja jest niezbędną cześcią procesu naszej wtyczki. Krótki film YouTube przybliży Ci cały proces: Akademia SellIntegro - jak skonfigurować pierwsze integracje. Poniższa procedura przeprowadzi Cię przez proces instalacji.

 1. Zaloguj się na konto SellIntegro. Przejdź do panelu procesu integracyjnego, to znaczy wybierz wtyczkę jaką chcesz skonfigurować.

 2. Pobierz i zainstaluj integrator:
  • korzystając z przycisku pobierz integrator (endpoint) w scenariuszu konfiguracyjnym.

   Wygeneruj token rejestracyjny korzystając z przycisku generuj token rejestracyjny.

  • korzystając z przycisku pobierz integrator (endpoint) z zakładki Panel procesu wtyczki.

   Wygeneruj token rejestracyjny korzystając z przycisku generuj token rejestracyjny.

  • korzystając z linków dostępnych w sekcji Endpoint linki do pobrania. Upewnij się, że pobierasz właściwy endpoint dla swojej wtyczki.
 3. Zainstaluj pobrany integrator na komputerze na którym jest zainstalowany program ERP.
  Rysunek 1. Przykładowy widok instalatora endpoint dla programy Subiekt GT
 4. Wygenerowany token użyj do zarejestrowania się przy pierwszym użyciu zainstalowanego integratora.

 5. Uzupełnij dane na pierwszej zakładce dla poprawnego połączenia z programem ERP. W zależności od posiadanego przez Ciebie programu ERP, rożne dane są wymagane. Zakończ wprowadzanie danych naciskając przycisk Zapisz.
  Rysunek 2. Pierwsza zakładka w endpointcie dla programu Subiekt GT
  Rysunek 3. Pierwsza zakładka w endpointcie dla programu Comarch ERP Optima
  Rysunek 4. Pierwsza zakładka w endpointcie dla programu Subiekt Nexo PRO
  Rysunek 5. Pierwsza zakładka w endpointcie dla programu Navireo

  Poprawność wprowadzonych danych możesz sprawdzić naciskając przyciski testowania.

  Program używa prostego systemu informacji zwrotnej opartej na zielonym lub czerwonym kwadracie i informacji tekstowej by ułatwić kofigurację, przykładowo:

 6. Opcjonalnie: Na drugiej zakładce Użytkownik usługi, zmień czy endpoint jest uruchamiany jako aplikacja i czy jest uruchamiany przy starcie systemu:
  Rysunek 6. Przykładowa druga zakładka z zaznaczonymi ustawieniami dodatkowymi endpointa
  1. Dla uruchomienia endpointa jako usługę, odznacz checkpoint Uruchom jako aplikacja.
  • Wybierz Specjalny użytkownik: SYSTEM, by endpoint posiadał wymagane pozwolenia użytkownika systemowego, lub

  • Wybierz Wybrany użytkownik standardowy, a następnie uzupełnij pola:
   • Nazwa użytkownika
   • Hasło

   Upewnij się że użytkownik ma wymagane pozwolenia systemowe by endpoint działał poprawnie.

  Domyślnie endpoint będzie uruchamiany jako aplikacja wraz ze startem systemu dla obecnego użytkownika.

 7. Sprawdź poprawność danych na:
  1. Trzeciej zakładce Podsumowanie, pole Identyfikator użytkownika ma ten sam wpis jak na zakładce Panel dla wybranej wtyczki na stronie SellIntegro.
   Rysunek 7. Przykładowa trzecia zakładka w endpointcie z zaznaczonym identyfikatorem integratora
   Rysunek 8. Zakładka Panel w przykładowej wtyczce na stronie SellIntegro z zaznaczonym identyfikatorem endpinta
  2. Czwartej zakładce Zaawansowane, pole Ten integrator jest połączony z kontem ma wpisany Twój SellIntegro ID klienta.
   Rysunek 9. Przykładowa trzecia zakładka w endpointcie z zaznaczonym ID konta
   Rysunek 10. Zakładka Panel w przykładowej wtyczce na stronie SellIntegro z zaznaczonym ID konta
 8. Kliknij przycisk Zamknij na trzeciej albo czwartej zakładce by skończyć konfigurację endpointa

Endpoint będzie działał w tle na komputerze na którym go zainstalowałeś i skonfigurowałeś. Domyślnie będzie działał jako aplikacja w tle, widoczna w pasku zadań w obszarze powiadomień z uprawnieniami użytkownika systemowego.

W zależności od wybranej wtyczki i przeprowadzonej konfiguracji wtyczki na stronie SellIntegro, endpoint uruchomi działający w tle systemu proces wtyczki.

Dla poprawnego działania wtyczki musisz zapewnić by endpoint był uruchomiony.