Informacje techniczne

Endpoint do komunikacji używa protkołu HTTPS poprzez protokół TCP/IP i komunikacja odbywa się przez port 443. Połączenie zawsze jest inicjowane z komputera na którym uruchomiony jest endpoint. Wobec tego w systemie aplikacja musi posiadać możliwość inicjowania nowych połączeń wychodzących (TCP:SYN) oraz pełnej dwukierunkowej komunikacji po nawiązaniu połączenia (TCP:ESTABLISHED).

Endpoint w oparciu o połączenie z platformą SellIntegro uruchamia wtyczki, podprogramy pracujące w tle na Twoim komputerze. Połączenia są bezpośrednie z systemem E-commerce, ale w specyficznych przypadkach, na przykład obecności innych programów w systemie łączących się z systemem E-commerce, endpoint nawiązuje połączenie dostępowe proxy by zapewnić ciągłość usługi.

Adresy warstwy transportowej (Warstwa 4 modelu OSI)

Adresy IP używane przez protokół TCP/IP mogą być zmienione w dowolnym momencie. Dla poprawnego uzyskiwania połączenia zalecane jest byś nie używał zapór ogniowych (firewall) warstwy czwartej. W sytuacji gdy potrzebny jest pojedynczy adres do komunikacji z platformą SellIntegro wymagana jest indywidualna wycena oraz zakup wsparcia poziomu Business lub wyżej.

Adresy warstwy aplikacji (Warstwa 7 modelu OSI)

Do komunikacji z poszczególnymi platformami endpoint wykorzystuje następujące adresy URL w zależności od usług podstawowych SellIntegro:

 • Działanie wtyczki:

  • https://endpointfeed.sellintegro.com/

  • https://endpointfeed-1.sellintegro.com/

  • https://endpointfeed-2.sellintegro.com/

  • https://endpointlogsink.sellintegro.com/

  • https://endpointlogsink-1.sellintegro.com/

  • https://endpointlogsink-2.sellintegro.com/

  • https://endpointwebproxy.sellintegro.com

 • Konfiguracja wtyczki:

  • https://bl2gt.sellintegro.com

  • https://bl2gt-oldlook.sellintegro.com

  • https://sellintegro.pl

 • Bezpośrednia komunikacja z systemami eCommerce:

  • https://api.baselinker.com

  • http://gw.api.taobao.com

  • https://mws-eu.amazonservices.com

  • https://settlement.brandsfactory.pl/

  • https://wsvc.cdiscount.com/MarketplaceAPIService.svc

  • https://biznes.furgonetka.pl

  • https://adeplus.gls-poland.com/adeplus/pm1/ade_webapi2.php?wsdl

  • https://api-shipx-pl.easypack24.net

  • https://api-marketplace.morele.net/

  • https://sso.auth.wayfair.com/

  • https://api.wayfair.com/

  • https://shopname.sellasist.pl/api/

 • Proxy dla systemów E-Commerce:

  • https://shoploauthgate.sellintegro.com/

  • https://allegroauthgate.sellintegro.com/

  • https://shoplo2erp.sellintegro.com/

  • https://blproxy-si-angelforce.sellintegro.com/*

  • https://blproxy-si-angelforce-900ms.sellintegro.com/*

 • Proxy dla pozostałych systemów zewnętrznych:

  • GUS Proxy - https://gusproxy.sellintegro.com