Link Search Menu Expand Document
 1. MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W SUBIEKT NEXO PRO NA PODSTAWIE STATUSU W BASELINKER
 2. Kod wtyczki
 3. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 4. Połączenie z Baselinker
 5. Połączenie z Nexo
 6. Dokumenty z jakiego statusu chcesz generować
 7. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które zostały wygenerowane poprawnie?:
 8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły zostać wygenerowane?:
 9. Czy chcesz tworzyć dokumenty z usługami jednorazowymi?:
 10. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?:
 11. Jakie dokumenty w Nexo mają być tworzone?:
 12. Chcę drukować dokumenty na podstawie następującego mapowania:

MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W SUBIEKT NEXO PRO NA PODSTAWIE STATUSU W BASELINKER

Integracja umożliwia generowanie dokumentów takich jak faktura VAT, faktura detaliczna, paragon imienny z istniejącego zamówienia ZK w Subiekt nexo PRO na podstawie statusu w BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

BLK_CAI_COM_GDC_NXO_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt Nexo Pro
 • Wolna licencja Sfery Subiekta w czasie rejestracji
 • Zainstalowany EndPoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja scenariusza

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym)
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2017 (lub 2014 dla systemów starszych niż Windows 8) dostarczana jest wraz z systemem.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Nexo

W tym miejscu znajduje się jedynie informacja o konfiguracji danych połączeniowych z bazą danych oraz programem Subiekt Nexo Pro w integratorze, który będzie do pobrania po skonfigurowaniu scenariusza.

Konfiguracja integratora

Nexo_EndPoint
Przykładowa konfiguracja integratora (SellIntegroForNexo v3.5.11.0)

 • Serwer SQL
  W celu wyszukania poprawnej nazwy należy uruchomić Program Serwisowy Nexo. Po uruchomieniu otworzy się okno dialogowe gdzie będzie można wybrać serwer, który jest wykorzystywany przez Nexo, jak i dane do logowania do serwera. How_To_Find_Server_Name
  Miejsce gdzie znajdziemy nazwę serwera (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

 • Nazwa bazy danych
  Po zalogowaniu do programu serwisowego, widoczna jest lista dostępnych podmiotów. Wybieramy ten, którym się logujemy do integracji, następnie wybieramy na nim prawy przycisk myszy i przechodzimy do opcji “Szczegóły” How_To_Find_DataBase_Name
  Miejsce gdzie znajdziemy nazwę bazy danych (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

  Po wyświetleniu okna dialogowego możemy przekopiować nazwę bazy danych
  Here_You_Have_DataBase_Name
  Miejsce z którego skopiujemy nazwę bazy danych (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

 • Uwierzytelnianie Windows / Użytkownik i Hasło do bazy danych W zależności od opcji logowania do serwera bazy danych taką należy wybrać (jedną z dwóch) np. jeśli wybierzemy opcję uwierzytelnianiem, nie podajemy danych (użytkownik/hasło)

Po uruchomieniu programu serwisowego, wybieramy serwer oraz musimy wpisać dane do logowania, te które użyjemy należy wprowadzić do integracji
Rozwiązywanie problemów

Błędne wprowadzenie którejkolwiek z danych może skutkować problemem z połączeniem, w tym wypadku należy ponownie zweryfikować poprawność danych oraz rodzaj logowania.


Dokumenty z jakiego statusu chcesz generować

W tym miejscu określamy z którego statusu integracja ma pobrać zamówienia, które miałby zostać zrealizowane na dokument końcowy w Subiekt Nexo Pro.

Konfiguracja scenariusza

Setting_status_option
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

Dostępne są 2 opcje:

 • Wszystkie - integracja będzie starała się zrealizować wszystkie zamówienia w Subiekt Nexo Pro, bez względu na to w którym statusie znajduje się zamówienie.
 • O statusie - przy wyborze tej opcji należy jeszcze wybrać, za pomocą niebieskiej lupki, z których statusów integracja ma pobrać zamówienia do ich realizacji na dokument końcowy.

Dla przykładu: Jedynie zamówienia które znajdują się w statusach 5865 oraz 96991 będą wzięte pod uwagę podczas działania integracji przy generowaniu dokumentów końcowych z zamówień. Inne zamówienia zostaną zignorowane.

Rozwiązywanie problemów

Problem może pojawić się w momencie, którym:

 • wskazaliśmy statusy w których nie ma zamówień
 • zamówienia, które znajdują się w statusach nie są stworzone jako ZK w Subiekt Nexo Pro, lub nie są ze sobą poprawnie powiązane:
  • zostały stworzone ręcznie i nie został wprowadzony numer z BaseLinker do pola numer oryginału.
  • numer oryginału został zmieniony
  • integracja do przesyłania zamówień nie stworzyła dokumentu ZK z tego zamówienia.
 • zamówienia są starsze, niż data którą określić możemy w pytaniach na samej górze scenariusza.

Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które zostały wygenerowane poprawnie?:

W tym miejscu określamy do którego statusu mają trafić zamówienia, które integracja poprawnie zrealizowała na dokumenty końcowe.

Konfiguracja scenariusza

Success_status_option
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

Są do wyboru 3 opcje:

 • Nie zmieniaj statusu - wybór tej opcji spowoduje, że zamówienia, które zostały poprawnie zrealizowane, zostaną w tych statusach z których zostały pobrane (Pyt. nr. 7)
 • Ustaw status - w tym miejscu należy podać identyfikator statusu z BaseLinker, do którego mają zostać przeniesione wszystkie zamówienia, które integracja zrealizowała na dokumenty końcowe.
 • Zgodnie z tabelą - ta opcja jest rozbudowaną powyższą opcją. Jest ona przydatna w momencie, którym pobieramy zamówienia z np 2 statusów, a po poprawnym ich zrealizowaniu chcemy, by nadal znajdowały się w oddzielnych statusach.

Success_status_tabel
Umowna konfiguracja scenariusza. Id realnych statusów powinny być ciągiem cyfr (VER_RTM_v101.0)

Opcja ta różni się od opcji drugiej tym, że zamówienia pobrane ze statusów A oraz C, trafią do statusów docelowych B oraz D tak jak je przypisaliśmy. Natomiast w przypadku wyboru opcji drugiej, zamówienia ze statusów A oraz C wszystkie trafiłyby do jednego statusu.

Rozwiązywanie problemów

W momencie błędnego podania statusu / statusów, zamówienia zostaną w statusach docelowych. Należy zweryfikować poprawność ID statusów.


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogły zostać wygenerowane?:

W tym miejscu określamy do którego statusu mają trafić zamówienia, przy których został zwrócony błąd, uniemożliwiający poprawną realizacje dokumentu ZK w Subiekt Nexo Pro.

Konfiguracja scenariusza

Error_status_option
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

Są do wyboru 3 opcje:

 • Nie zmieniaj statusu - wybór tej opcji spowoduje, że zamówienia, które nie zostały zrealizowane, zostaną w tych statusach z których zostały pobrane (Pyt. nr. 7)
 • Ustaw status - w tym miejscu należy podać identyfikator statusu z BaseLinker, do którego mają zostać przeniesione wszystkie zamówienia, przy których integracja zwróciła błąd.
 • Zgodnie z tabelą - ta opcja jest rozbudowaną wersją opcji powyższej. Jest ona przydatna w momencie, którym pobieramy zamówienia z np 2 statusów, a po niepoprawnym zrealizowaniu chcemy, by nadal znajdowały się w oddzielnych statusach.

Error_status_tabel
Umowna konfiguracja scenariusza. Id realnych statusów powinny być ciągiem cyfr (VER_RTM_v101.0)

Opcja ta różni się od opcji drugiej tym, że zamówienia pobrane ze statusów A oraz C, trafią do błędnych statusów B oraz D tak jak je przypisaliśmy. Natomiast w przypadku wyboru opcji drugiej, zamówienia ze statusów A oraz C wszystkie trafiłyby do jednego statusu.

Rozwiązywanie problemów

W momencie błędnego podania statusu / statusów, zamówienia zostaną w statusach docelowych. Należy zweryfikować poprawność ID statusów.


Czy chcesz tworzyć dokumenty z usługami jednorazowymi?:

Funkcja umożliwia tworzenie dokumentów nawet gdy nie zostały powiązane wszystkie towary na danym zamówieniu. Zamiast rzeczywistych towarów z magazynu zostaną dodane usługi jednorazowe.

Konfiguracja Scenariusza

Create_service
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

Do wyboru są 3 opcje:

 • Tak - wybór tej opcji spowoduje tworzenie usług jednorazowych gdy w pewnym momencie integracja nie znajdzie powiązanego towaru.
 • Nie, zamień status zamówień na - ta opcja wywoła zmianę statusu zamówienia w BaseLinker na podany w tym miejscu. Dokument nie zostanie stworzony.
 • Zgodnie z tabelą - ta opcja jest rozbudowaną wersją opcji powyższej. Jest ona przydatna w momencie, którym pobieramy zamówienia z np 2 statusów, a po niepoprawnym zrealizowaniu ze względu na brak towaru chcemy, by nadal znajdowały się w oddzielnych statusach.

Error_status_tabel
Umowna konfiguracja scenariusza. Id realnych statusów powinny być ciągiem cyfr (VER_RTM_v101.0)

Rozwiązywanie problemów

W momencie błędnego podania statusu / statusów, zamówienia zostaną w statusach docelowych. Należy zweryfikować poprawność ID statusów.


Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień BaseLinker?:

Funkcja daje możliwość wyboru, czy ceny znajdujące się w BaseLinker przy towarach, mają być interpretowane jako ceny netto lub brutto.

Konfiguracja Scenariusza

gross_net
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

 • wybór opcji wykorzystaj ceny netto spowoduje wstawienie cen z BaseLinker do kolumny NETTO, na generowanym dokumencie w Subiekt Nexo Pro.
 • wybór opcji wykorzystaj ceny brutto spowoduje wstawienie cen z BaseLinker do kolumny BRUTTO, na generowanym dokumencie w Subiekt Nexo Pro.
Rozwiązywanie problemów

Ta opcja nie przewiduje żadnych problemów związanych z przesłaniem zamówienia.


Jakie dokumenty w Nexo mają być tworzone?:

Ta funkcja umożliwia wybór rodzaju dokumentu jaki ma być tworzony z zamówień ZK w Subiekt Nexo Pro

Konfiguracja Scenariusza

Doc_Type
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

 • Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta - przy wyborze tej opcji należy zwrócić uwagę na to, czy na zamówieniach w BaseLinker jest poprawnie zaznaczona opcja faktury, by tworzyły się poprawnie faktury w Subiekt Nexo Pro. W przeciwnym razie zostanie wygenerowany paragon:

Invoice_BL
Klient chce fakturę (25.03.2021)

Wybór kolejnych opcji oznacza generowanie się jednego rodzaju dokumentu, bez dodatkowych warunków.

Rozwiązywanie problemów

Ta opcja nie przewiduje żadnych problemów związanych z przesłaniem zamówienia.


Chcę drukować dokumenty na podstawie następującego mapowania:

Funkcja umożliwia wydruk dokumentów od razu po ich utworzeniu w Subiekt Nexo Pro.

Konfiguracja Scenariusza

Printing
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v101.0)

Zalecamy wybór uzupełnienia tabelki, przy wykorzystywaniu więcej niż jednego rodzaju wzorca wydruku do jednego dokumentu.

Przykład: klient wysyła zamówienia na rynek polski oraz niemiecki. Ze statusu A generuje dokumenty na Polskę, a ze statusu B - na Niemcy. Wykorzystuje 2 wzorce wydruku - z odpowiednim językiem na dany kraj. By poprawnie drukować faktury po niemiecku oraz polsku, należy określić w tabelce osobne statusy oraz przypisać im odpowiednie wzorce wydruku.

Jeżeli wykorzystywany jest jeden rodzaj wzorca dokumentu, proponujemy uzupełnić pola pod tabelką.

Pola w tabelce oraz pod nią, są takie same oprócz: Status w BaseLinker, dlatego omówimy je jeden raz. Natomiast w polu Status w BaseLinker należy podać indetyfikator statusu, którego będą tyczyły się wzorce wydruku oraz drukarki wpisane w tym samym wierszu.
 • Faktury
 • Paragony
 • Paragony Imienne
 • Faktury Detaliczne

By znaleźć odpowiedni wzorzec wydruku, na początku należy znaleźć taki sam Typ dokumentu, jaki jest podany w scenariuszu. Gdy już odnajdziemy dany typ dokumentu, należy spojrzeć na i odczytać nazwę wzorca wydruku. Tą nazwę wprowadzamy w odpowiednie miejsce w scenariuszu konfiguracyjnym.

Doc_Template_Nexo
Szukaj poleceń > Wzorce wydruków krok 1 (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

Doc_Template_Nexo
Szukaj poleceń > Wzorce wydruków krok 2 (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

Doc_Template_Nexo
Szukaj poleceń > Wzorce wydruków krok 3 (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

 • Nazwa drukarki zwykłej

By odczytać nazwę zwykłej drukarki, na której miałby drukować się dokumenty, należy wejść w opcje wydruku dokumentu i odczytać nazwę z listy rozwijanej wskazanej na zdjęciu poniżej.

Printer_Nexo
Sprzedaż > prawy klawisz na dokument > Drukuj (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

 • Nazwa drukarki fiskalnej

By odczytać nazwę drukarki, którą należy wpisać w scenariusz, należy przejść do miejsca wskazanego niżej na zdjęciu i przepisać nazwę widocznej drukarki.

Na poniższym zdjęciu nie ma żadnej drukarki fiskalnej, ponieważ w czasie pisania tej dokumentacji nie było możliwe podpięcie jej do komputera.

Fis_Printer_Nexo
Szukaj poleceń > Drukarki fiskalne (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

W przypadku pracowania z drukarką sieciową, niezbędne będzie nawiązanie połączenia w programie Serwer Urządzeń Zewnętrznych , również firmy INSert.
 • Ilość kopii wydruku - podajemy wartość liczbową ile dodatkowych kopii miałaby integracja wydrukować.
Rozwiązywanie problemów

Podanie złej nazwy wydruku, drukarki lub ID statusu spowoduje niewydrukowanie się dokumentu. Problem techniczny w tym module nie powoduje problemu w samym generowaniu dokumentu w Subiekt Nexo Pro. Najczęstsze problemy:

 • umieszczenie spacji przed podanymi nazwami
 • pomylenie znaków specjalnych w nazwach
 • wskazanie nie tego identyfikatora statusu przy uzupełnianiu tabelki
 • nazwy drukarek należy wpisywać bez nawiasów, które są widoczne w nazwach (na zdjęciu powyżej widać przy nazwie drukarki EPSON)
 • brak poprawnego połączenia z drukarką w przypadku drukarki zdalnej