Link Search Menu Expand Document
 1. MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W SUBIEKT GT NA ZMIANĘ STATUSU ZAMÓWIENIA W BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania:
 4. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 5. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 6. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Zamówienia z jakim statusem chcesz przetwarzać do dokumentów sprzedażowych?
 9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie wygenerowanym w Subiekt GT?
 10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być wygenerowane w Subiekt GT np. nie odnaleziono powiązanego towaru?
 11. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?
 12. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu:
 13. W momencie kiedy klient zaznaczył, że chce fakturę, ale nie podał NIPu, stwórz paragon.
 14. Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?
 15. Co chcesz zrobić z zamówieniem w przypadku braku stanów?
 16. Czy chcesz przenosić kategorię dokumentu z ZK na generowany dokument?
 17. Drukowanie oraz fiskalizowanie dokumentów:
 18. Przepisuj pola własne pomiędzy dokumentami
 19. Jaka informacja z BaseLinker jest zapisana w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt GT?
 20. Czy chcesz przepisywać prefix z ZK na dokument końcowy?
 21. Jaka ma być data sprzedaży dokumentu?

MASOWE GENEROWANIE FS/PAI Z ZK W SUBIEKT GT NA ZMIANĘ STATUSU ZAMÓWIENIA W BASELINKER

Wtyczka umożliwia masowe realizowanie dokumentów sprzedaży w Subiekt GT na podstawie wcześniej przesłanego dokumentu ZK. Podczas procesu pakowania operator może przenieść zamówienie do innego statusu w BaseLinker i na podstawie tej operacji integracja wystawi oraz wydrukuje dokument sprzedaży (FS/PA/PAi) na wybranej drukarce.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_GDC_SGT_100

Wymagania:

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w czasie pracy integracji
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możesz cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy. Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (20.01.2020)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • zbierają zamówienia cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni, lub jest uruchamiana ręcznie,
 • handlują towarami tworzonymi na zamówienie, dla których okres aktywności zamówienia musi być większy, np. zamówienie pojawia się 1 marca - miesiąc czasu jest wykonywany element - faktura generowana jest miesiąc później.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwia przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możesz cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy. Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (20.01.2020)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty sprzed pierwszej konfiguracji wtyczki. Przykładowo uruchamiamy integracje 1 lutego, natomiast potrzebujemy przesłać zamówienie z daty wcześniejszej.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Zamówienia z jakim statusem chcesz przetwarzać do dokumentów sprzedażowych?

Funkcja ta umożliwia podanie ID statusu / statusów Baselinker, z których mają być przetwarzane zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy dla poszczególnego stanu zamówienia - pozwala to utrzymać większy porządek oraz ułatwia weryfikację w momencie wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

Kiedy zdecydujesz się, aby pracować na statusach, w scenariuszu wybierz opcję “O statusie”, następnie kliknij niebieską lupkę. Jeśli poprawnie wprowadziłeś klucz API integracja wyświetli dostępne statusy z Baselinkera. Przy wybranych statusach należy zaznaczyć checkbox.

Working_Status
Wybór opcji integracji z poszczególnych zamówień (VER_RTM_v100.0)

Choose_Working_Status
Wybór statusów z których będziesz przetwarzać zamówienia (20.01.2020)

Jeśli wprowadziłeś błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do Baselinkera, statusy mogą nie być widoczne po wybraniu niebieskiej lupki. W tym wypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (20.01.2020)

Get_StatusID
ID statusu znajduje się na końcu linku strony (20.01.2020)

Wynik działania

W momencie synchronizacji integracja przetworzy Zamówienia Klientów tylko z podanych statusów.

Jeśli wybierzesz opcję Wszystkie zostanie wysłane zapytania o zamówienia we wszystkich statusach.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podane ID statusu - należy zweryfikować czy zostało poprawnie wprowadzone oraz czy poszczególne elementy są oddzielone przecinkiem. Zamówienie nie posiada stworzonego Zamówienia Klienta w Subiekcie GT.


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie wygenerowanym w Subiekt GT?

Funkcja umożliwia, w momencie poprawnego utworzenia Dokumentu Sprzedaży przez integracje, zmianę statusu takiego zamówienia w Baselinkerze.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą mieć wydzielone zamówienia, które mają poprawnie wygenerowany dokument sprzedaży.
Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać opcję “Ustaw status”, następnie po kliknięciu niebieskiej lupki wybrać checkbox przy statusie, do którego mają trafić zamówienia z poprawnie wygenerowanym Dokumentem Sprzedaży.

Correct_Generated_Document
Ustawienie statusu dla poprawnie wygenerowanego dokumentu (VER_RTM_v100.0)

Dodatkowo funkcjonalność umożliwia zmianę statusu dla dokumentów, które miały wcześniej wystawiony dokument sprzedaży. Wówczas należy odznaczyć checkbox:
Checkbox_For_Genereted_Document
Możliwość zmiany statusu dla wcześnejszych dokumentów (20.01.2020)

Wynik działania

Po synchronizacji i poprawnym wystawieniu dokumentu dla zamówienia, zostanie ono przeniesione do wybranego statusu.

Wybór opcji Nie zmieniaj statusu może skutkować nagromadzeniem zamówień bez oraz z wygenerowanym dokumentem, co w przypadku dużej ilości zamówień może wydłużyć proces synchronizacji.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podany status, do którego ma zostać przeniesione zamówienie.


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być wygenerowane w Subiekt GT np. nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność umożliwia ustawienie statusu błędu jeśli w momencie integracji nie zostanie odnaleziony powiązany z dokumentem towar.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą mieć wydzielone zamówienia, które nie mogą zostać poprawnie przetworzone. Wykorzystanie tej opcji ułatwi szybkie odnalezienie problematycznego zamówienia oraz weryfikację przyczyny wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać opcję “Ustaw status”, następnie po kliknięciu niebieskiej lupki wybrać checkbox przy statusie, do którego mają trafić błędne zamówienia.

Document_Error
Ustawienie statusu dla błędnego zamówienia (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji i przykładowo nie odnalezieniu kartoteki towaru, zamówienie zostanie przeniesione do statusu błędu.

Wybór opcji Nie zmieniaj statusu może skutkować nagromadzeniem zamówień, które są błędne, co utrudni samodzielną weryfikację dlaczego zamówienie się nie przetwarza.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podany status, do którego ma zostać przeniesione zamówienie.


Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Opcja ta umożliwia wybranie typu Dokumentu Sprzedaży, jaki ma być tworzony z Zamówienia Klienta.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać checkbox przy typie dokumentu.

What_Document_Have_To_Be_Genereted
Wybór typu tworzonego dokumentu (VER_RTM_v100.0)

Aby zadziałało generowanie faktury VAT przy opcji “Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)” musi być zaznaczone w Baselinkerze na karcie zamówienia “Klient chce fakturę”.

What_Document_Have_To_Be_Genereted
Checkbox musi być oznaczony, aby integracja wiedziała jaki dokument stworzyć (20.01.2020)

Przy wyborze opcji :

 • Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę),
 • Zawsze paragony imienne.

W momencie tworzenia Paragonów Imiennych jest możliwość wygenerowania Faktury Detalicznej, wtedy należy oznaczyć poniższy checkbox:

Retail_Invoice
Opcja tworzenia Faktury Detalicznej dla Paragonów Imiennych (VER_RTM_v100.0)

Istnieje również możliwość mapowania statusów dla poszczególnych typów dokumentów. W tym wypadku należy wybrać opcję “Zgodnie z Tabelą”. Następnie w polu “Status w BaseLinker” podaj ID statusu, a w polu “Typ dokumentu w Subiekt GT” wybierz jaki dokument ma być tworzony w systemie ERP.

Mapping_DocType_By_Status
Opcja mapowania statusów do typu dokumentu (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji w Subiekcie GT zostaną wygenerowane dokumenty zgodnie z wybraną opcją w scenariuszu.

Rozwiązywanie problemów

Błędne podanie statusów w przypadku mapowania statusów do typu dokumentu. Należy poprawnie wprowadzić ID, w innym przypadku zamówienia nie będę przetworzone.


Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu:

Funcja jest dostępna od wersji 1.63 Subiekt GT, dzięki której istnieje możliwość przypisania dodatkowego oznaczenia JPK VAT.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać odpowiedni checkbox w zależności, czy oznaczenia JPK mają być przypisywane zgodnie z mapowaniem, czy nie.

JPK_VAT_config
Opcja ustawień JPK VAT (VER_RTM_v100.0)

Mapowanie przypisywania oznaczeń JPK VAT, możesz ustawić na podstawię wybranego Pola w Baselinkerze. Następnie wpisz wartość wybranego pola i wybierz oznaczenie JPK VAT.

Przykład :

Chcesz przypisywać oznaczenie JPK dla zamówień, które mają w Polu dodatkowym 1 wartość : “do JPK”.

JPK_example
Przykładowe ustawienie (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

W momencie synchronizacji do utworzonego dokumentu zostanie dopisane odpowiednie oznaczenie JPK.

Rozwiązywanie problemów

Błędnie wybrane pole w Baselinkerze lub błędna wartość pola, nie nastąpi poprawe zmapowanie, oznaczenie JPK nie zostanie ustawione.


W momencie kiedy klient zaznaczył, że chce fakturę, ale nie podał NIPu, stwórz paragon.

Funkcja umożliwia wygenerowanie paragonu dla zamówienia, z którego miałabyć stworzona faktura, ale klient nie podał numeru NIP na zamówieniu.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • nie chcą, aby w przypadku błędu na zamówieniu (braku podanaia numeru NIP) nastąpiła konieczność poprawy danych zamówienia, tylko, żeby został wystawiony dokument sprzedaży.
Konfiguracja systemu ERP

W scenariuszu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox.

Generate_Recipe
Ustawienie opcji tworzenia paragonu w przypadku braku numeru NIP (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

W momencie synchronizacji zamówienia, gdy zaznaczysz w scenariuszu “TAK” oraz na karcie zamówienia jest ustawione “Klient chce fakturę”, natomiast nie podał numeru NIP, zostanie wygenerwowany paragon.
W przypadku zaznaczenia “NIE”, zamówienie bez podanego numeru NIP nie będzie przetworzone.

Rozwiązywanie problemów

Kiedy klient nie podał numeru NIP, natomiast nie chcesz tworzyć paragonu, należy uzupełnić pole NIP w danych do faktury.


Czy wpisać numer utworzonego dokumentu w Subiekt na źródłowe zamówienie w BaseLinkerze?

Funkcjonalność pozwala wpisać numer utworzonego dokumentu, na wskazanie pola w karcie zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą mieć potwierdzenie utworzenia dokumentu w Subiekcie GT,
 • z łatwością potrzebują wyszukiwać dokument używając do tego jedynie Karty zamówienia z systemu Baselinker.
Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu konfiguracyjnym należy wskazać, do którego miejsca na karcie zamówienia ma być wpisany numer utworzonego dokumentu.

DocNumber_In_Custom_Field
Ustawienie do którego pola ma być wpisany numer dokumentu (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji w wybrane pole dodatkowe lub pole uwag zostanie wpisany numer utworzonego dokumentu.

Custom_Field
Pole dodatkowe 1 uzupełnione numerem utworzonego dokumentu (20.01.2020)


Co chcesz zrobić z zamówieniem w przypadku braku stanów?

Funkcja pozwala na utworzenie dokumentu z wycofanym lub odłożonym skutkiem magazynowym w sytuacji braku stanu magazynowego.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • w momencie utworzenia dokumentu nie posiadają wystarczającej ilości towaru na magazynie, ale nie chcą pomijać zamówienia,
 • prowadzą sprzedaż w modelu dropshipping’owym i po wystawieniu dokumentu składają zamówienie w hurtowni.
Słowniczek
 • Wycofany skutek magazynowy - do faktury nie jest tworzony automatyczny dokument magazynowy, stan towaru nie ulega zmianie.

 • Odłożony skutek magazynowy - do faktury jest tworzony automatyczny dokument magazynowy, który nie wpływa na stan magazynowy.
  Opcja ta wymaga wykupienia licencji niebieskiego PLUSA dla InsertGT

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać odpowiedni checkbox.

Out_Of_Stock
Wybór opcji w przypadku braku stanu towaru (VER_RTM_v100.0)

Dodatkowo integracja umożliwia drukowanie/fiskalizację dokumentów z odłożonym/wycofanym skutkiem magazynowym, należy w takim wypadku zaznaczyć checkbox

Out_Of_Stock_Print
Opcja drukowania/fiskalizacji dokumentów (odłożony/wycofany skutek magazynowy) (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji dla zamówienia z brakiem stanu, zostanie utworzony dokument z wycofanym lub odłożonym skutkiem magazynowym.


Czy chcesz przenosić kategorię dokumentu z ZK na generowany dokument?

Funkcja umożliwia ustawienie kategorii z Zamówienia Klienta na Dokumencie Sprzedaży.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • prowadzą sortowanie dokumentów na podstawie kategroii.
Konfiguracja systemu ERP

W celu ustawienia kategrii dokumentów, należy przejść do okna edycji kategorii

sgt_set_category
Widok -> Administracja -> Parametry -> Dokument odebrany z kasy (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

W celu ustawienia własnej kategorii należy kliknąć “Dodaj”, następnie ustawić Nazwę oraz Podtytuł kategroii.
sgt_new_category
Dodanie nowej kategorii o nazwie “Detal” (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać odpowiedni checkbox.

config_category
Ustawienie kategorii w scenariuszu (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji kategoria z Zamówienia Klienta zostanie przeniesiona na dokument sprzedaży.


Drukowanie oraz fiskalizowanie dokumentów:

Funkcja umożliwia automatyczne drukowanie oraz fiskalizację (w przypadku paragonów) utworzonych dokumentów.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą w pełni zautomatyzować proces przetwarzania dokumentu, którego finalnym efektem jest poprawnie wydrukowany dokument.
Konfiguracja systemu ERP

W celu poprawnego skonfigurowania drukarki fiskalnej, należy ją połączyć poprzez Serwer Urządzeń Zewnętrznych, dokładny opis “krok po kroku” znajdziesz tutaj : Konfiguracja SUZ

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy ustawić drukowanie lub fiskalizację w zależności od statusu w Baselinkerze.
printing_mapping
Mapowanie drukarek (VER_RTM_v100.0)

Na początek kliknij “Dodaj wiersz”, następnie podaj ID statusu, z którego ma być wykonana akcja.
Dla paragonów podaj “Nazwę drukarki fiskalnej” (nazwa z Kasiarz GT) oraz “Nazwę wzorca paragonu”. Dla faktur podaj “Nazwę wzorca faktury”, do tego we wzrocu faktury w SGT musisz oznaczyć na jakiej drukarce ma być drukowana faktura. printing_type
Widok -> Administracja -> Wzorce wydruków (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

W przypadku faktur do fiskalizacji, wpisz nazwę drukarki oraz nazwę wzorca faktury do fiskalizacji.

Opcjonalnie możesz ustawić dane do druku i fiskalizacji, kiedy powyższe mapowanie nie zostanie odnalezione
optional_settings Dodatkowe ustawienia drukowania/fiskalizacji (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Po synchronizacji, kiedy zostanie utworzony odpowiedni dokument, finalnie zostanie wydrukowany na ustawionej drukarce.

Rozwiązywanie problemów

Błędnie podany wzorzec wydruku - należy wtedy sprawdzić w SGT poprawność podanej nazwy. Niepoprawnie skonfigurowana drukarka fisklana w Serwerze Urządzeń Zewnętrznych.


Przepisuj pola własne pomiędzy dokumentami

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • w polach własnych przechowują dodatkowe informacje odnośnie produktu.
Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy podać nazwę pola / pól własnych w odpowiednim polu.
custom_field
Przeniesienie pól własnych między dokumentami (VER_RTM_v100.0)

Nazwy pól własnych znajdziesz w Subiektcie GT i po wybraniu odpowiedniego obiektu, dla którego szukasz nazwy pola.
sgt_custom_field
Widok -> Administracja -> Parametry -> Pola Własne (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

Wynik działania

Po synchronizacji, na dokument sprzedaży zostaną przepisane Pola Własne z Zamówienia Klienta.

Rozwiązywanie problemów

Blędnie podana nazwa pola własnego należy zweryfikować poprawność nazwy w Subiekcie GT.


Jaka informacja z BaseLinker jest zapisana w numerze oryginału w dokumencie w Subiekt GT?

Funkcjonalność umożliwia zapisanie numeru zamówienia w zalezności od źródła pochodzenia do numeru oryginału na dokumencie.

Konfiguracja scenariusza

Podczas konfiguracji należy wybrać jedną z trzech opcji :
origin_number_select
Wybór opcji w scenariuszu (VER_RTM_v100.0)

Numer zamówienia BaseLinker - numer będzie w formacie B_numerBL.
Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia - numer nadany np. w serwisie Allegro.
Numer zamówienia ze sklepu - numer nadany przez sklep.

Wynik działania

Po synchronizacji, na utworzonym dokumencie sprzedaży w polu dokumentu będzie wpisany numer zamówienia z wybranego źródła.


Czy chcesz przepisywać prefix z ZK na dokument końcowy?

Funkcja pozwala na przepisanie numeru rozszerzenia Zamówienia Klienta na dokument sprzedaży.

Konfiguracja systemu ERP

Chcąc korzystać z tej funkcjonalności, należy włączyć korzystanie z rozszerzeń dokumentów numeration_extension
Widok -> Administracja -> Parametry -> Numeracja dokumentów (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

Dla każdego rodzaju dokumentu, z którego korzystasz musi być ustawione “Łamany przez rozszerzenie numeru”.

numeration_extension_settings
_Ustawienie rozszerzenia numeracji (wersja Subiekta GT 1.62 SP2 HF2)

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy jedynie wybrać pomiędzy opcjami :

 • TAK - jeśli chcesz przepisywać prefix z ZK na dokument końcony,
 • NIE - jeśli nie chcesz go przepisywać.
Wynik działania

Po synchronizacji numer rozszerzenia (prefix) z numeru zamówienia zostanie przeniesiony na dokument sprzedaży.

Rozwiązywanie problemów

Brak aktywnego użycia rozszerzenia numeru - należy aktywować w ustawieniać numeracji dokumentów. Sprawdź tutaj


Jaka ma być data sprzedaży dokumentu?

Funkcja pozwala na ustawienie daty sprzedaży dokumentu.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wybrać checkbox w celu ustawienia odpowiedniej daty sprzedaży dokumentu.

doc_date
Wybór daty sprzedaży dokumentu (VER_RTM_v100.0)