Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z BASELINKER DO SUBIEKT NEXO PRO
 2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 3. Połączenie z Baselinker
 4. Połączenie z Nexo
 5. Podaj nazwę cennika w Nexo
 6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Nexo z produktami w magazynie BaseLinker ?

PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z BASELINKER DO SUBIEKT NEXO PRO

Integracja umożliwia przesyłanie produktów z magazynu BaseLinker do systemu Subiekt nexo PRO oraz wybieranie sposobu powiązania produktów w magazynie BaseLinker z produktami w Subiekt nexo PRO.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

BLK_CAI_COM_PRD_NXO_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt nexo PRO
 • Wolna licencja Sfery Subiekta w czasie rejestracji
 • Zainstalowany EndPoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja scenariusza
 • Konto BaseLinker

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym)
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2017 (lub 2014 dla systemów starszych niż Windows 8) dostarczana jest wraz z systemem.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Nexo

W tej integracji nie podajemy danych połączeniowych do bazy oraz programu Subiekt Nexo Pro w scenariuszu, tak jak to odbywa się w innych wtyczkach. Wymagane dane należy podać w integratorze.

EndPoint
Widok EndPoint w wersji 3.5.11.0


Podaj nazwę cennika w Nexo

Funkcja umożliwia określenie rodzaju cennika produktu, do którego ma zostać wpisana cena z Baselinkera

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • posiadają magazyn jedynie w Baselinkerze i potrzebują przenieść produkty do systemu ERP
Konfiguracja scenariusza

W celu sprawdzenia jakie cenniki mamy dostępne w Subiekt Nexo Pro, po uruchomieniu programu należy przejść do wyszukiwarki po lewej stronie następnie wyszukać “Cenniki” ewentualnie wyszukać dane pole w Polityce Cenowej.

How_To_Find_Price_List_Option
Mijesce gdzie wyszukamy listę dostępnych cenników (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

Otworzy się zakładka w której będą zawarte dostępne cenniki. Do integracji należy wprowadzić Nazwę wybranego cennika.

PriceList_List
Zakładka z dostępnymi Cennikami (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

Jeżeli nie ma zdefiniowanego żadnego/oczekiwanego Cennika, należy go stworzyć poptrzez wybranie opcji 'Dodaj'
Wynik działania

Po synchronizacji i utworzeniu produktu w Subiekt Nexo Pro, cena z Baselinkera zostanie wpisana do odpowiedniego Cennika produktu.

Example_Nexo
Widok z karty produktu jaki cennik wykorzystujemy (NexoPro ver. 33.0.0.4155)

Rozwiązywanie problemów

W momencie błędnie podanej nazwy cennika, synchronizacja zakończy się niepowodzeniem. Należy zweryfikować poprawność wprowadzonej nazwy.


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Nexo z produktami w magazynie BaseLinker ?

Funkcja ta określa w jaki sposób będą powiązane produkty z Subiekt Nexo Pro z produktami w magazynie BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość mapowania produktów. Mapowanie produktów może być ustawione w różnych kombinacjach (Symbol-SKU/ Podstawowy Kod kreskowy-EAN/ Symbol-EAN) ważne, żeby wartości tych pól były jednakowe w obu systemach.

Product_Mapping_Setting
Przykładowe mapowanie pomiędzy BaseLinker a Subiekt Nexo Pro (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Produkty zostaną przesłane z magazynu Baselinker do Subiekt Nexo Pro. W przypadku poprawnie ustawionego mapowania produkty nie zostaną powielone w systemie ERP, oraz integracja doda tylko te produkty, które nie są widnieją w Subiekt Nexo Pro.

Rozwiązywanie problemów

W sytuacji kiedy produkt nie został dodany do Subiekta Nexo Pro, należy zweryfikować czy po stronie Baselinkera ma wprowadony numer SKU - jest to warunek utworzenia produktu w systemie docelowym.

Brak mapowania produktów należy weryfikować czy wartości po których sprawdzamy produkt są identyczne po obu stronach. W tym celu przechodzimy do kartoteki towaru w Subiekt Nexo Pro (Kartoteki -> Asortyment), oraz po stronie Baselinker (Magazyn Baselinker -> Produkty), następnie porównujemy mapowane wartości.

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w Baselinker (17.03.2021)

Subiekt_Nexo_Product
Kartoteka produktu z Subiekt Nexo Pro (NexoPro ver. 33.0.0.4155)