Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z MAGAZYNU BASELINKER DO SUBIEKT GT
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker

PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z MAGAZYNU BASELINKER DO SUBIEKT GT

Wtyczka przesyła produkty z magazynu BaseLinker do Subiekt GT.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_PRD_SGT_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (20.01.2021)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie :

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem, a ponownym uruchomieniem integracji
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze)
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15)

Uruchomienie ręczne integracji :

przy wyborze tej opcji, aby uruchomić integrację należy dodatkowo użyć przycisku “Synchronizuj teraz”

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (20.01.2021)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta Baselinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy : Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z Baselinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API Baselinkera (20.01.2021)


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker

Funkcja ta określa w jaki sposób będą powiązane produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość mapowania produktów. Mapowanie produktów może być ustawione w różnych kombinacjach (Symbol-SKU/ Podstawowy Kod kreskowy-EAN/ Symbol-EAN) ważne, żeby wartości tych pól były jednakowe w obu systemach.

Product_Activity_Setting
Przykładowe mapowanie pomiędzy BaseLinker a Subiekt GT (29.01.2021)

Wynik działania

Produkty zostają przesłane z magazynu BaseLinker do Subiekt GT. W przypadku poprawnego ustawienia mapowania produkty nie zostaną powielone w Subiekt GT i zostaną dodane tylko produkty, które nie są jeszcze dodane do Subiekt GT.

BaseLinker_Product_List Lista produktów w magazynie BaseLinker (29.01.2021)

Product_List_Before Lista produktów w Subiekt GT przed uruchomieniem integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Product_List_After Lista produktów w Subiekt GT po uruchomieniu integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania, należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.

Subiekt_Product
Kartoteka produktu w Subiekt GT utworzonego za pomocą integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w BaseLinker (29.01.2021)