Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z MAGAZYNU BASELINKER DO SUBIEKT GT
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker

PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z MAGAZYNU BASELINKER DO SUBIEKT GT

Wtyczka przesyła produkty z magazynu BaseLinker do Subiekt GT.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_PRD_SGT_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker

Funkcja ta określa w jaki sposób będą powiązane produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość mapowania produktów. Mapowanie produktów może być ustawione w różnych kombinacjach (Symbol-SKU/ Podstawowy Kod kreskowy-EAN/ Symbol-EAN) ważne, żeby wartości tych pól były jednakowe w obu systemach.

Product_Activity_Setting
Przykładowe mapowanie pomiędzy BaseLinker a Subiekt GT (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Produkty zostają przesłane z magazynu BaseLinker do Subiekt GT. W przypadku poprawnego ustawienia mapowania produkty nie zostaną powielone w Subiekt GT i zostaną dodane tylko produkty, które nie są jeszcze dodane do Subiekt GT.

BaseLinker_Product_List Lista produktów w magazynie BaseLinker (29.01.2021)

Product_List_Before Lista produktów w Subiekt GT przed uruchomieniem integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Product_List_After Lista produktów w Subiekt GT po uruchomieniu integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania, należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.

Subiekt_Product
Kartoteka produktu w Subiekt GT utworzonego za pomocą integracji (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w BaseLinker (29.01.2021)