Link Search Menu Expand Document
 1. Przesyłanie numerów listów przewozowych z BaseLinker do Comarch ERP Optima
 2. Dane wtyczki
 3. Minimalne wymagania sprzętowe
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Posiadam następujące moduły Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)
 7. Dokumenty, z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch Optima?
 8. Jaki status chcesz nadać poprawnie przeniesiony zamówieniom z BaseLinker do Comarch Optima?
 9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, dla których numer niezostanie przypisany w Comarch Optima:
 10. Do jakich dokumentów w Comarch Optima mają być przypisywane numery listów przewozowych?

Przesyłanie numerów listów przewozowych z BaseLinker do Comarch ERP Optima

Wtyczka umożliwia przesyłanie numerów listów przewozowych z Baselinkera do Comarch Optima.
Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_SHN_OPT_100

Wymagania

 • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy;
 • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa);
 • Protokół sieciowy TCP/IP;
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu;
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768;
 • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz;
 • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu;
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:);
 • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty);
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016,Windows Server 2019;
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows;
 • Protokół sieciowy TCP/IP.

Pytania ze scenariusza


Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Posiadam następujące moduły Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W tym miejscu należy wybrać, które z wymaganych modułów są dostępne w Comarch ERP Optima w wybranej firmie.

Moduły Kasa/Bank oraz Handel są wymagane do poprawnego funkcjonowania integracji. Gdy któregoś z modułów zabraknie lub wszystkie są zajęte, integracja nie nawiąże połączenia. Ponadto, w trakcie działania integracji, oba moduły są zajęte - tak jakby był zalogowany użytkownik. Integrator może uniemożliwić zalogowanie się do Optimy w trakcie działania integracji.
Konfiguracja scenariusza

Modules_Scenario
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v104)

Należy zaznaczyć te moduły, które aktualnie są aktywne w danej firmie w Comarch ERP Optima. By zweryfikować, które moduły są dostępne, należy przejść w zakładkę “moduły” przed zalogowaniem się do Firmy:

Modules_Optima
Okno modułów dostępnych w Comarch ERP Optima (Ver 2020.7.1.1805)

Rozwiązywanie problemów

Wskazanie niepoprawnych modułów lub brak dostępnych skutkuje tym samym co podanie niepoprawnych danych logowania - integracja nie wykona żadnych czynności, a odpowiedni komunikat będzie widoczny w zakładce “dziennik” w panelu integracji.


Dokumenty, z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch Optima?

Funkcjonalność umożliwia wskazanie ID statusu / statusów z Baselinker, z których mają być przetwarzane zamówienia.

Konfiguracja scenariusza

Source_Status_Scenario Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v104)

Wszystkie - Integracja będzie pobierać zamówienia ze wszystkich statusów stworzonych w BaseLinkerze.

O statusie (zalecane) - Po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać, z których statusów integracja ma pobierać zamówienia do Comarch ERP Optima.

Przy wyborze opcji  “o statusie” i naciśnięciu ikonki lupki, pojawia się lista wszystkich statusów z BaseLinkera. Należy zaznaczyć te, z których będą pobierane zamówienia.

Choose_Working_Status
Wybór statusów z których będziemy przetwarzać zamówienia (VER_RTM_v104)

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wprowadziliśmy błędny klucz API lub wystąpił problem z połączeniem do Baselinkera, po wybraniu ikony lupki statusy mogą nie być widoczne. W pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność podanego tokenu API z BaseLinker. W drugim przypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104)

Get_StatusID
ID statusu znajduje się na końcu linku strony (12.04.2021)


Jaki status chcesz nadać poprawnie przeniesiony zamówieniom z BaseLinker do Comarch Optima?

Funkcja umożliwia w momencie poprawnego utworzenia dokumentu przez integracje zmianę statusu takiego zamówienia w Baselinkerze.

Konfiguracja scenariusza

Success_Status_Scenario
Przykładowa konfiguracja scenariusza (VER_RTM_v104)

Nie zmieniaj statusu - Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia, które zostało poprawnie utworzone w Comarch ERP Optima.
Ustaw status (zalecane) - Po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać, do którego statusu ma zostać przeniesione zamówienie, jeżeli zostanie poprawnie utworzone w Comarch ERP Optima.

Przy wyborze drugiej opcji, po naciśnięciu ikonki lupki, pojawi się lista wszystkich statusów z BaseLinkera. Należy zaznaczyć te, z których będą pobierane zamówienia.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wprowadziliśmy błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do Baselinkera, statusy mogą nie być widoczne po wybraniu niebieskiej lupki. W pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność podanego tokenu API z BaseLinker. W drugim przypadku należy ID statusów wprowadzić ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104)

Get_StatusID
ID statusu znajduje się na końcu linku strony (12.04.2021)


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, dla których numer niezostanie przypisany w Comarch Optima:

Funkcjonalność umożliwia ustawienie statusu błędu, jeśli w momencie synchronizacji pojawi się błąd, który uniemożliwi wygenerowanie listu w Comarch ERP Optima.

Error_Status_Scenario

Nadawanie statusu zamówieniom którym nie dało się przypisac numeru (VER_RTM_v104)

Error_Status

Nadawanie statusu zamówieniom którym nie dało się przypisac numeru (12.04.2021)

Error_Status

Powiadomienie o błędzie w Api (VER_RTM_v104)

Nie zmieniaj statusu - integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia, które zwróciło pewien błąd uniemożliwiający stworzenie listu przewozowego w Comarch ERP Optima.
Ustaw status (zalecane) - po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać do którego statusu ma zostać przeniesione zamówienie, jeżeli pojawi się problem uniemożliwiający stworzenie listu w Comarch ERP Optima.

Przy wyborze drugiej opcji, po naciśnięciu ikonki lupki, pojawi się lista wszystkich statusów z BaseLinkera. Należy zaznaczyć te, z których będą pobierane zamówienia.

Powodów dla których zamówienie może nie stworzyć się w Optimie, jest dużo, więc nie należy sugerować się jedynie przykładem podanym w pytaniu modułu. Informacja o błędzie będzie wyświetlana w zakładce Dziennik w panelu integracji podczas synchronizacji zamówienia.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wprowadziliśmy błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do Baselinkera, statusy mogą nie być widoczne po wybraniu niebieskiej lupki. W pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność podanego tokenu API z BaseLinker. W drugim przypadku należy ID statusów wprowadzić ręcznie po przecinku.


Do jakich dokumentów w Comarch Optima mają być przypisywane numery listów przewozowych?

Funkcjonalność umożliwia przypisanie numerów listów przewozowych do konkretnych dokumentów.

Zamówienia RO: przypisuje numer listu przewozowego do dokumentu RO.

Faktury Vat: przypisuje numer listu przewozowego do Faktury VAT.

Ro_numer Lokacja numeru przewozowego w Comerch Optima (Ver 2020.7.1.1805)