Link Search Menu Expand Document
 1. ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W SUBIEKT GT NA PODSTAWIE STATUSU W BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 5. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 6. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać
 9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie rozliczonym w Subiekt GT?
 10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być rozliczone w Subiekt GT?
 11. Konfiguracja rozliczeń

ROZLICZANIE DOKUMENTÓW W SUBIEKT GT NA PODSTAWIE STATUSU W BASELINKER

Wtyczka umożliwia rozliczanie dokumentów w Subiekt GT znajdujących się we wskazanym statusie w BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_STL_SGT_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • wystawiają faktury w BaseLinkerze cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni,
 • uruchamiają integrację ręcznie i chcą mieć pewność, że faktury z dni bez uruchomienia integracji też pojawią się w Subiekcie.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwia przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać

Funkcjonalność umożliwia wybranie z jakiego statusu zamówienia w BaseLinker mają być rozliczane dokumenty w Subiekt GT.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy na dokumenty, które chcą rozliczać - pozwala to na uporządkowanie dokumentów do rozliczenia.
Konfiguracja scenariusza

Status_To_Process Wybór opcji integracji z wybranego statusu (VER_RTM_v100.0)

Kiedy zdecydujemy się, aby pracować na statusach, w scenariuszu wybieramy opcje “O statusie”, następnie klikamy niebieską lupkę, jeśli poprawnie wprowadziliśmy klucz API, integracja wyświetli dostępne statusy z Baselinkera. Przy wybranych statusach należy zaznaczyć checkbox.

Wynik Działania

Integracja rozliczy tylko dokumenty z wybranego statusu.

Jeśli wybierzemy opcje Wszystkie zostanie wysłane zapytania o zamówienia we wszystkich statusach.

Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie rozliczonym w Subiekt GT?

Funkcjonalność umożliwia w momencie poprawnego rozliczenia dokumentu w Subiekt GT przez integracje zminane statusu takiego zamówienia w BaseLinker.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy dla poszczególnego stanu zamówienia - pozwala to utrzymać większy porządek, oraz ułatwia weryfikację w momencie wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

Status_On_Success.PNG Ustawienie statusu dla poprawnie rozliczonego dokumentu (VER_RTM_v100.0)

W scenariuszu należy wybrać opcję “Ustaw status”, następnie po kliknięciu niebieskiej lupki wybrać checkbox przy statusie, do którego mają trafić zamówienia których dokumenty zostały poprawnie rozliczone przez integracje.

Wynik działania

Integracja przeniesie zamówienie do wybranego statusu.

Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być rozliczone w Subiekt GT?

Funkcjonalność umożliwia ustawienie statusu błędu, jeśli w momencie integracji dokument nie zostanie poprawnie rozliczony.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą wydzielić dokumenty, których nie udało się rozliczyć w Subiekt GT - pozwala to utrzymać większą przejrzystość w rozliczaniu dokumentów.
Konfiguracja scenariusza

Status_On_Error Ustawienie status w przypadku błedu przy rozliczaniu dokumentu (VER_RTM_v100.0)

W scenariuszu należy wybrać opcję “Ustaw status”, następnie po kliknięciu niebieskiej lupki wybrać checkbox przy statusie, do którego mają trafić zamówienia których dokumenty nie zostały poprawnie rozliczone.

Konfiguracja rozliczeń

Funkcjonalność umożliwia wybranie jaki rodzaj dokumentu będzie rozliczany oraz na jakie konto bankowe.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą wybrać jakie dokumenty chcą rozliczać w Subiekt GT - pozwala to na rozliczenie tylko danego rodzaju dokumentów końcowych.
Konfiguracja Scenariusza

Documents_Accounting Możliwość wyboru rodzaju dokumentów do rozliczenia oraz podania numeru konta do rozliczeń (VER_RTM_v100.0)

W scenariuszu należy wybrać, jaki rodzaj dokumentów integracja ma rozliczać oraz podać numer konta bankowego do rozliczenia

Numery rachunków podmiotu w Subiekt GT można znaleźć w słownikach wybierając zakładkę administracja na liście modułów.

Accounts_In_Subiekt_GT
Rachunki podmiotu w Subiekt GT 1.65

Przy konfiguracji tej funkcjonalności warto skonsultować się z osobą odpowiedzialną za księgowość w Państwa firmie w celu ustalenia numeru rachunku do rozliczeń. W danym momencie integracja może roliczać dokumenty tylko na jeden rachunek bankowy. Jeśli posiadamy kilka rachunków do rozliczeń, np. zależnie od sposobu dostawy, to rozliczanie wykonujemy najpierw dla jednego rachunku, po zakończeniu działania integracji zmieniamy numer rachunku na kolejny i powtarzamy tą czynność do momentu rozliczenia wszytkich dokumentów które nas interesują.
Wynik działania

Dokument, który wcześniej był oznaczony jako nierozliczony.

Before_Accounting Dokument przed rozliczeniem w Subiekt GT 1.65

Po zakończeniu działania integracji widnieje w Subiekt GT jako rozliczony.

After_Accounting Dokument po rozliczeniu w Subiekt GT 1.65