Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z SUBIEKT NEXO PRO DO BASELINKER
 2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 3. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Dane do połączenia do Nexo:
 7. Parametry dokumentu w BaseLinker:
 8. Magazyn dokumentów w Nexo:
 9. Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?:

PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z SUBIEKT NEXO PRO DO BASELINKER

Integracja umożliwia automatyczne przesłanie zamówień z Subiekta nexo PRO do BaseLinkera.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

NXO_CAI_COM_ORD_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt nexo PRO
 • Wolna licencja Sfery Subiekta w czasie rejestracji
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym)
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2017 (lub 2014 dla systemów starszych niż Windows 8) dostarczana jest wraz z systemem.

Pytania ze scenariusza

Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • wystawiają faktury w BaseLinkerze cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni,
 • uruchamiają integrację ręcznie i chcą mieć pewność, że faktury z dni bez uruchomienia integracji też pojawią się w Subiekcie.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwia przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Dane do połączenia do Nexo:

Funkcja ta służy do połączenia integracji z Subiektem nexo PRO.

Konfiguracja scenariusza

Nexo_connection
Połączenie z Subiekt nexo PRO (VER_RTM_v102.0)

W tej sekcji należy wpisać dane do połączenia z Subiektem nexo Pro, które można znaleźć w programie serwisowym przeznaczonym dla Subiekta nexo PRO. Nazwa Bazy danych jest nazwą podmiotu z programu serwisowego. Dodatkowo trzeba wybrać opcję uwierzytelniania.

Login_Nexo1
Nazwa serwera (32.1.0.4025)

Login_Nexo2 Nazwa bazy danych (32.1.0.4025)

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów należy upewnić się, że wszystkie wpisane dane są poprawne. W niektórych przypadkach używanie uwierzytelnienia Windows generuje błędy, dlatego zalecane jest używanie uwierzytelniania za pomocą danych do SQL Servera.

Parametry dokumentu w BaseLinker:

Funkcja ta służy do określenia parametrów zamówienia utworzonego w BaseLinkerze.

Zastosowanie

Funkcja ta pozwala na określenie w jakim statusie mają się pojawiać zamówienia. Dodatkowo można wybrać czy zamówienie ma być opłacone, czy tez nie.

Konfiguracja scenariusza

Dok_parameters
Parametry dokumentu w BaseLinkerze (VER_RTM_v102.0)

Wpisanie identyfikatora statusu jest obligatoryjne. Znaleźć go można po wejściu w określony status na stronie BaseLinkera i przepisaniu id z końcówki linku.

Status_id_link Pozyskanie id statusu z linku na stronie BaseLinkera (06.02.2021)

Dodatkowo trzeba wybrać jedną z poniższych opcji. Zaznaczenie pierwszego punktu spowoduje, że wszystki przesłane zamówienia będa nieopłacone. Analogicznie punkt drugi spowoduje, że będa one opłacone. Po wybraniu punktu trzeciego zamówienia pobraniowe będą nieopłacone, a pozostałe będą opłacone.

Wynik działania

Po wybraniu statusu “Z nexo” i zaznaczeniu, żeby zamówienia były opłacone, utworzone zamówienie w BaseLinkerze wygląda następująco:

Order_blk Opłacone zamówienie utworzone w statusie “Z Nexo” (18.04.2021)

Rozwiązywanie problemów

Należy pamiętać, aby w pole gdzie trzeba określić status wpisać jego identyfiktor, a nie nazwę. Przed przejściem do kolejnego punktu należy się upewnić, że status o podanym indentyfikatorze istnieje w BaseLinkerze.

Magazyn dokumentów w Nexo:

Funkcja ta służy do określenia z jakiego magazynu w Subiekt nexo PRO mają być pobierane zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcji korzystają osoby, które posiadają więcej niż jeden magazyn w Subiekcie nexo PRO i chcą określić, z którego z nich zamówienia mają trafić do BaseLinkera.

Konfiguracja scenariusza

Warehouse
Określenie magazynów do pobierania zamówień (VER_RTM_v102.0)

W konfiguracji trzeba wpisać symbole magazynów, z których mają być pobierane zamówienia. Wpisany ma być wyłącznie symbol, a nie nazwa, lub sumbol+nazwa magazynu. W przypadku potrzeby wpisania kilku magazynów trzeba je oddzielić przecinkiem ze spacją, np. “MAG, MAP”. Symbole magazynów można znaleźć w Subiekcie nexo PRO:

Nexo_warehouse
Symbol magazyny w Subiekt Nexo Pro (32.1.0.4025)

Wynik działania

Integracja prześle zamówienia z określonego magazynu/magazynów.

Rozwiązywanie problemów

Należy upewnić się, że podany symbol magazynu istnieje w Subiekcie nexo PRO i że jest to wyłącznie symbol, ale nie np. nazwa. W Subiekcie nexo PRO magazyn jest przedstawiony jako “SYMBOL NAZWA”, np “MAG Gówny” - w tym przypadku symbol to “MAG”.

Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?:

Funkcja ta służy do określenia przetwarzania sposobu dostawy.

Konfiguracja scenariusza

Delivery_processing
Przetwarzanie sposobu dostawy (VER_RTM_v102.0)

Należy wypełnić tabelę wszystkimi sposobami dostawy, które będą używane w Subiekcie nexo PRO. W pierwszej kolumnie należy wpisać nazwy sposobów dostawy, a w drugiej trzeba wybrać czy ma to być płatność przy odbiorze w BaseLinkerze. Listę sposobów dostawy w nexo można znaleźć wchodząc w Asortyment i po przefiltrowaniu po usługach pojawi się lista. W tym miejscu powinna znajdować się lista usług i część z nich może być wykorzystywana jako sposby dostawy.

NXO_delivery_method_st1
Sposoby dostawy w Subiekt nexo PRO - krok pierwszy (32.1.0.4025)

NXO_delivery_method_st2
Sposoby dostawy w Subiekt nexo PRO - krok drugi (32.1.0.4025)

NXO_delivery_method_st3
Sposoby dostawy w Subiekt nexo PRO - krok trzeci (32.1.0.4025)

Jeżeli lista ta jest pusta lub niepełna, to znaczy, że trzeba zdefiniować sposoby dostawy. Można tego dokonać w tym samym miejscu. Powyżej listy usług jest przycisk “Dodaj”, po naciśnięciu którego trzeba wybrać usługę. Aby utworzyć usługę transportu trzeba wypełnić formularz.

NXO_delivery_method_st4
Dodanie sposobu dostawy w Subiekt nexo PRO - krok pierwszy (32.1.0.4025)

NXO_delivery_method_st4
Dodanie sposobu dostawy w Subiekt nexo PRO - krok drugi (32.1.0.4025)

Wynik działania

W momencie, gdy na zamówieniu wpisana zostanie usługa znajdująca się w mapowaniu, to integracja przepisze jej dane do pola dostawy (nazwę i cenę) i wykasuję tę pozycję z zamówienia (pozostaną tylko towary). Dodatkowo można określić, czy ma to być dostawa pobraniowa.

Ord_BLK_delivery_method
Zamówienie ze zmapowanym sposobem dostawy i zaznaczonym brakiem pobrania (18.04.2021)

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że wpisane sposoby dostawy istnieją w Subiekcie nexo PRO i posiadają identyczne nazwy, jak te wpisane w scenariuszu - najlepszą metodą do przepisywania nazw usług jest ich kopiowanie w Subiekcie nexo PRO i przeklejanie do scenariusza. Przy takim sposobie konstruowania tabeli nie ma możliwości pomyłki.