Link Search Menu Expand Document
 1. DODAWANIE FAKTUR PDF Z COMARCH ERP OPTIMA DO ZAMÓWIENIA W BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Minimalne wymagania sprzętowe
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Posiadam następujące moduły Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)
 7. Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?
 8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie przypisana faktura PDF?
 9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?
 10. Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?
 11. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów?
 12. Wysyłaj dokumenty tylko do klientów o wybranym atrybucie

DODAWANIE FAKTUR PDF Z COMARCH ERP OPTIMA DO ZAMÓWIENIA W BASELINKER

Integracja umożliwia automatyczne dodawanie faktur w formacie PDF z systemu Comarch ERP Optima do zamówień w BaseLinker. Funkcjonalność znajdzie swoje zastosowanie, gdy chcemy mieć możliwość podglądu faktury z systemu ERP z poziomu kartoteki zamówienia w BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_INV_BLK_100

Wymagania

 • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy;
 • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa);
 • Protokół sieciowy TCP/IP;
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu;
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768;
 • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz;
 • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu;
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:);
 • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty);
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016,Windows Server 2019;
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows;
 • Protokół sieciowy TCP/IP.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Posiadam następujące moduły Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

Funkcja ta umożliwia określenie, które z modułów są w posiadaniu klienta.

Konfiguracja scenariusza

Należy zaznaczyć moduły, które są posiadane w Comarch ERP Optima.

Optima_modules
Wybór opcji integracji z poszczególnych zamówień (VER_RTM_v102.0)

Rozwiązywanie problemów

Do pracy integracji niezbędny jest minimum jeden moduł “Handel” i jeden “Kasa/Bank”. W przypadku ich braku integracja nie zadziała.


Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?

Funkcja ta umożliwia podanie ID statusów zamówień w BaseLinker, do których ma zostać przesłana faktura w formacie PDF.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy dla poszczególnych stanów zamówień – pozwala to utrzymać większy porządek oraz ułatwia weryfikację w momencie wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

Kiedy zdecydujesz się pracować na statusach, w scenariuszu wybierz opcję “O statusie”, następnie kliknij ikonę lupy. Jeśli klucz API został wprowadzony prawidłowo integracja wyświetli listę dostępnych statusów - należy zaznaczyć wybrane.

Invoice_Import_Status
Wybór statusów zamówień, które mają być przetwarzane (VER_RTM_v104.0)

Jeśli wprowadziłeś błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do BaseLinker, statusy mogą nie być widoczne po kliknięciu ikony lupy. W tym wypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104.0)

Identyfikator statusu można znaleźć na końcu linku po wejściu w wybrany status w BaseLinker.

Get_StatusID
ID statusu “Nowe zamówienia” w BaseLinker (30.03.2020)

Wynik działania

W momencie synchronizacji integracja zaimportuje fakturę z Comarch ERP Optima w formacie PDF do zamówień z wybranych statusów w których została uprzednio utworzona faktura po stronie BaseLinker.

Wybór opcji Wszystkie może skutkować zwiększoną liczbą zapytań, ponieważ przy takim ustawieniu przetwarzane będą wszystkie zamówienia, również te dla których dokument sprzedaży mógł zostać jeszcze nieutworzony. Skutkować to może dłuższym czasem importu dokumentu do zamówienia jak i blokadą API nałożoną przez BaseLinker.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podane ID statusu – należy zweryfikować czy zostało poprawnie wprowadzone oraz czy statusy są oddzielone przecinkiem w przypadku wpisania kilku statusów. W momencie, gdy zamówienie nie posiada stworzonej faktury w systemie Comarch ERP Optima, dokument w formacie PDF nie będzie mógł zostać przesłany.


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których zostanie przypisana faktura PDF?

Funkcja umożliwia określenie statusu do którego trafi zamówienie po poprawnym imporcie faktury w formacie PDF do BaseLinker.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy dla poszczególnych stanów zamówień – pozwala to utrzymać większy porządek oraz ułatwia weryfikację w momencie wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

Jeśli chcesz, aby po poprawnym przesłaniu dokumentu zamówienie otrzymało inny status w BaseLinker wybierz opcję “Ustaw status”, następnie kliknij ikonę lupy. Jeśli klucz API został wprowadzony prawidłowo integracja wyświetli listę dostępnych statusów - należy zaznaczyć wybrany.

Invoice_Import_Passed_Status
Wybór statusu do którego mają być przenoszone zamówienia po zaimportowaniu dokumentu (VER_RTM_v104.0)

Jeśli wprowadziłeś błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do BaseLinker, statusy mogą nie być widoczne po kliknięciu ikony lupy. W tym wypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104.0)

Identyfikator statusu można znaleźć na końcu linku po wejściu w wybrany status w BaseLinker.

Get_StatusID
ID statusu “Nowe zamówienia” w BaseLinker (30.03.2020)

Wynik działania

Po imporcie faktury w formacie PDF, zamówienie do którego dokument został zaimportowany poprawnie, będzie miało zmieniony status na wybrany, lub pozostanie w tym samym statusie przy zaznaczeniu opcji “Nie zmieniaj statusu”.

Wybór opcji Nie zmieniaj statusu może skutkować zwiększoną liczbą zapytań, ponieważ przy takim ustawieniu przetwarzane będą wszystkie zamówienia, również te dla których dokument sprzedaży mógł zostać już przesłany. Skutkować to może dłuższym czasem importu dokumentu do zamówienia, jak i blokadą API nałożoną przez BaseLinker.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podane ID statusu - należy zweryfikować czy zostało poprawnie wprowadzone.


Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?

Funkcja umożliwia określenie statusu, do którego trafi zamówienie w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego import faktury w formacie PDF do BaseLinker.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają wyznaczone statusy dla poszczególnych stanów zamówień – pozwala to utrzymać większy porządek oraz ułatwia weryfikację w momencie wystąpienia błędu.
Konfiguracja scenariusza

Jeśli chcesz, aby w przypadku kiedy z powodu błędu nie uda się przesłać dokumentu zamówienie otrzymało inny status w BaseLinker, wybierz opcję “Ustaw status”, następnie kliknij ikonę lupy. Jeśli klucz API został wprowadzony prawidłowo integracja wyświetli listę dostępnych statusów - należy zaznaczyć wybrany.

Invoice_Import_Failed_Status
Wybór statusu do którego mają być przenoszone zamówienia po wystąpieniu błędu (VER_RTM_v104.0)

Jeśli wprowadziłeś błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do BaseLinker, statusy mogą nie być widoczne po kliknięciu ikony lupy. W tym wypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104.0)

Identyfikator statusu można znaleźć na końcu linku po wejściu w wybrany status w BaseLinker.

Get_StatusID
ID statusu “Nowe zamówienia” w BaseLinker (30.03.2020)

Wynik działania

W przypadku wystąpienia błędu przy imporcie faktury w formacie PDF, zamówienie do którego dokument nie został zaimportowany będzie miało zmieniony status na wybrany, lub pozostanie w tym samym statusie przy zaznaczeniu opcji “Nie zmieniaj statusu”.

Wybór opcji Nie zmieniaj statusu może skutkować zwiększoną liczbą zapytań, ponieważ przy takim ustawieniu przetwarzane będą wszystkie zamówienia, również te dla których dokument sprzedaży mógł zostać już przesłany. Skutkować to może dłuższym czasem importu dokumentu do zamówienia, jak i blokadą API nałożoną przez BaseLinker.
Rozwiązywanie problemów

Błędnie podane ID statusu - należy zweryfikować czy zostało poprawnie wprowadzone.


Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?

Funkcja ta służy do określenia, jakie wzorce wydruków chcemy wykorzystywać przy generowaniu faktury w formacie PDF.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wypełnić kolejno pola tabeli. W pierwszej kolumnie należy określić warunek, jakim chcemy filtrować zamówienia, w drugiej kolumnie należy wpisać wartość tego warunku. Można wybrać na przykład mapowanie względem identyfikatora statusu i w takim przypadku w drugiej kolumnie należy wpisać ID statusu. W trzeciej kolumnie należy wpisać identyfikator wzorca wydruku (poniżej znajduje się instrukcja, gdzie można go znaleźć, domyślnie jest to 1834). W kolejnej kolumnie zaznaczamy, czy korzystamy ze standardowego wzorca, czy nie. W przedostatniej kolumnie wybieramy typ wzorca w Comarch ERP Optima (domyślnie jest to Crystal) i w ostatniej kolumnie należy wpisać Symbol dokumentu, np. FA.

Invoice_Print_Template
Określanie wzorców wydruku dokumentu (VER_RTM_v104.0)

W przykładowym wierszu widać ustawienie, które powoduje, że niezależnie od statusu zamówienia wykorzystujemy standardowy wydruk faktury w Comarch ERP Optima.

Identyfikator wzorca wydruku pozyskać można po wejściu w fakturę/paragon/WZ w Comarch ERP Optima, wejściu w podgląd wydruku -> Konfiguracja wydruków -> wybrany wydruk -> Definicja i na dole okna widnieje “ID wydruku”.

templateId_st_1
Identyfikator wzorca wydruku - krok pierwszy (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

templateId_st_2
Identyfikator wzorca wydruku - krok drugi (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

templateId_st_3
Identyfikator wzorca wydruku - krok trzeci (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

Korzystanie ze wzorca innego niż Crystal (oznaczonego zieloną koniczynką) może generować dodatkowe problemy

.

Crystal
Wzorzec wydruku Crystal (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

Wynik działania

W momencie synchronizacji integrator wygeneruje wydruk PDF wykorzystując wskazany wzorzec.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że podane identyfikatory i wzorce wydruku są poprawne. Przy wybraniu statusu zamówienia jako warunek dodatkowy trzeba się upewnić, że wpisane ID statusu również są prawidłowe.


Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów?

Funkcja ta pozwala na automatyczne tworzenie faktury w BaseLinker, która jest wymagana do importu wydruku PDF z systemu Comarch ERP Optima.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu należy wypełnić identyfikatory statusów zamówień oraz serii dokumentów w BaseLinker.

BaseLinker_Invoice_Generating
Wskazanie identyfikatorów statusu oraz serii dokumentów w BaseLinker (VER_RTM_v104.0)

Klikając na ikonę lupy wyświetlą się listy z identyfikatorami statusów i serii dokumentów, spośród których można zaznaczyć wybrany.

Jeśli wprowadziłeś błędny klucz API lub wystąpi problem z połączeniem do BaseLinker, statusy mogą nie być widoczne po kliknięciu ikony lupy. W tym wypadku należy wprowadzić ID statusów ręcznie po przecinku.

API_Error
Komunikat o błędzie związany z kluczem API (VER_RTM_v104.0)

Identyfikator statusu można znaleźć na końcu linku po wejściu w wybrany status w BaseLinker.

Get_StatusID
ID statusu “Nowe zamówienia” w BaseLinker (30.03.2020)

Wynik działania

Po prawidłowym uzupełnieniu tego punktu scenariusza integracja będzie automatycznie tworzyła fakturę w BaseLinker, co pozwoli na import wydruku z Comarch ERP Optima, bez potrzeby tworzenia jej ręcznie.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że podane identyfikatory są poprawne.


Wysyłaj dokumenty tylko do klientów o wybranym atrybucie

Funkcja ta służy do określenia, dla kontrahentów z jakim atrybutem chcemy przesyłać faktury w formacie PDF.

Konfiguracja scenariusza

Jeśli chcemy, aby dokument w formacie PDF został przesłany wyłącznie do kontrahentów z wybranym atrybutem, należy wpisać nazwę tego atrybutu w polu, w przeciwnym razie należy zostawić je puste.

Contractor_Verification
Określenie parametru kontrahenta wymaganego do przesłania faktury (VER_RTM_v104.0)

Dodawanie atrybutu do kontrahenta w Comarch ERP Optima:

W programie należy przejść do zakładki kontrahenci, następnie przejść do kartoteki wybranego. Add_Atribut_1
Widok listy kontrahentów (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

W kartotece kontrahenta należy przejść do zakładki Atrybuty i poprzez kliknięcie na zielony plus dodać atrybut. Add_Atribut_2
Dodawanie atrybutu w kartotece kontrahenta (Comarch ERP Optima ver. 2020.7.1.1805)

Aby wykorzystywanie tej opcji było możliwe kontrahenci przetwarzani w zamówieniach muszą być powiązani z kartoteką kontrahenta stałego w Comarch ERP Optima.
Wynik działania

Faktura w formacie PDF zostanie przesłana wyłącznie do zamówień do których jest przypisany kontrahent posiadający wskazany atrybut.

Rozwiązywanie problemów

Należy się upewnić, że kontrahent przypisany do zamówienia posiada wymagany atrybut.