Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z OPTIMA DO BaseLinker
 2. Kod wtyczki
 3. Minimalne wymagania sprzętowe
 4. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 5. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 6. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Dane do połączenia do Comarch Optima*
 9. Parametry dokumentu w BaseLinker:
 10. Do jakiego pola w BaseLinkerze chcesz zapisać numer zamówienia z Optimy?
 11. Magazyn dokumentów w Comarch Optima:
 12. Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?:
 13. W jaki sposób liczone są dokumenty w Comarch Optima:
 14. Kategoria dokumentu, z jaką mają być przesyłanie dokumenty:
 15. Symbol serii dokumentu, z jaką mają być przesyłane dokumenty:
 16. Zaznaczanie “Klient chce fakturę”

PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z OPTIMA DO BaseLinker

Wtyczka powoduje stworzenie wybranego rodzaju dokumentu w Baselinker na podstawie zamówień znajdujących się w Comarch OPTIMA

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

OPT_CAI_COM_ORD_BLK_100

Wymagania

 • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy;
 • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa);
 • Protokół sieciowy TCP/IP;
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu;
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768;
 • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz;
 • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu;
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:);
 • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty);
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016,Windows Server 2019;
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows;
 • Protokół sieciowy TCP/IP.

Pytania ze scenariusza


Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • wystawiają faktury w BaseLinkerze cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni,
 • uruchamiają integrację ręcznie i chcą mieć pewność, że faktury z dni bez uruchomienia integracji też pojawią się w Subiekcie.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwia przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Dane do połączenia do Comarch Optima*

Dane_Optima Wpisane dane do Optimy w scenariuszu (VER_RTM_v104)

Funkcja ta służy do połączenia integracji z Comarch Optima.

Baza Danych: W tej sekcji należy wpisać nazwę bazy danych SQL np. DESKTOP-THM34\INSERTGT. W przypadku problemów należy upewnić się, że wszystkie wpisane dane są poprawne. W niektórych przypadkach używanie uwierzytelnienia Windows generuje błędy, dlatego zalecane jest używanie uwierzytelniania za pomocą danych do SQL Servera.


Parametry dokumentu w BaseLinker:

Funkcja ta służy do określenia parametrów zamówienia utworzonego w BaseLinkerze.

Zastosowanie

Funkcja ta pozwala na określenie, w jakim statusie mają się pojawiać zamówienia. Dodatkowo można wybrać czy zamówienie ma być opłacone, czy też nie.

Konfiguracja scenariusza

Parametry_Dok Przykładowa konfiguracja pytania z scenariusza (VER_RTM_v104)

Wpisanie identyfikatora statusu jest obligatoryjne. Znaleźć go można po wejściu w określony status na stronie BaseLinkera i przepisaniu ID z końcówki linku.

Parametry dokumentu w BaseLinkerze.

Wpisanie identyfikatora statusu jest obligatoryjne. Znaleźć go można po wejściu w określony status na stronie BaseLinkera i przepisaniu ID z końcówki linku.

Status_id_link

Pozyskanie id statusu z linku na stronie BaseLinkera (06.02.2021)

Dodatkowo trzeba wybrać jedną z poniższych opcji. Zaznaczenie pierwszego punktu spowoduje, że wszystkie przesłane zamówienia będą nieopłacone. Analogicznie punkt drugi spowoduje, że będą one opłacone. Po wybraniu punktu trzeciego zamówienia pobraniowe będą nieopłacone, a pozostałe będą opłacone.

Wynik działania

Po wybraniu statusu “Z optima” i zaznaczeniu, żeby zamówienia były opłacone, utworzone zamówienie w BaseLinkerze wygląda następująco:

Wybor_Statusu Opłacone zamówienie utworzone w statusie “z optima” (06.02.2021)

Rozwiązywanie problemów Należy pamiętać, aby w pole gdzie trzeba określić status wpisać jego identyfikator, a nie nazwę. Przed przejściem do kolejnego punktu należy się upewnić, że status o podanym identyfikatorze istnieje w BaseLinkerze.


Do jakiego pola w BaseLinkerze chcesz zapisać numer zamówienia z Optimy?

Funkcjonalność pozwala wpisać numer utworzonego dokumentu, na wskazanie pole w karcie zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

chcą mieć potwierdzenie utworzenia dokumentu. chcą z łatwością wyszukiwać dokument używając do tego jedynie karty zamówienia z systemu Baselinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu konfiguracyjnym, należy wskazać, do którego miejsca na karcie zamówienia ma być wpisany numer utworzonego dokumentu.

Pole_Dodatkowe

Ustawienie, do którego pola ma być wpisany numer dokumentu (VER_RTM_v102.0)

Wynik działania

Po synchronizacji w wybrane pole dodatkowe lub pole uwag zostanie wpisany numer utworzonego dokumentu

Pole_Dodatkowe2

Pole dodatkowe 1 uzupełnione numerem utworzonego dokumentu (20.01.2021)

#####Rozwiązywanie problemów Do pola własnego zamówienia w BaseLinker nie dodał się numer utworzonego dokumentu? Sprawdź czy na pewno dokument został utworzony w Comarch Optima.


Magazyn dokumentów w Comarch Optima:

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • Posiadają kilka magazynów i chcą zadecydować, z którego z nich zamówienia będą przesyłane do BaseLinkera.
Konfiguracja scenariusza

W celu ustawienia tej funkcji należy wpisać symbol magazynu, z którego mają być brane zamówienia.

Doc_Mag z jakiego magazyny brać dokumenty (VER_RTM_v102.0)

W celu weryfikacji magazynu wystarczy wybrać kombinację ctrl+M Symbol_Mag

Lista dostępnych magazynów w Comerch Optima (Ver 2020.7.1.1805)

Integracja prześle jedynie zamówienia pochodzące z określonego w tym punkcie magazynu.

Rozwiązywanie problemów :

Brak magazynu o podanym symbolu – należy zweryfikować czy określony magazyn istnieje i czy faktycznie jest to jego symbol, a nie nazwa.


Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?:

Funkcja ta służy do określenia przetwarzania sposobu dostawy.

Sposob_Dostawy Przetwarzanie sposobu dostawy (VER_RTM_v102.0)

Należy wypełnić tabelę wszystkimi sposobami dostawy, które będą używane z Comarch Optima. W pierwszej kolumnie należy wpisać nazwy sposobów dostawy, a w drugiej wybieramy czy ma to być płatność przy odbiorze w BaseLinkerze. Listę sposobów dostawy w Comarch można znaleźć wchodząc w Asortyment i po przefiltrowaniu usług pojawi się lista. W tym miejscu powinna znajdować się lista usług i część z nich może być wykorzystywana jako sposoby dostawy.

Transport_1 Lista zasobów zawierająca metody transpotu (Ver 2020.7.1.1805)


W jaki sposób liczone są dokumenty w Comarch Optima:

Funkcja pozwala wybrać, w jaki sposób Baselinker ma odczytać cenę na zamówieniu z Comarch Optima.

Liczone_Dok Wybór pomiędzy ceną netto a brutto (VER_RTM_v104)


Kategoria dokumentu, z jaką mają być przesyłanie dokumenty:

Funkcja pozwala wybrać kategorię, z której mają zostać przesyłane zamówienia. Z tej opcji korzystają firmy, które chcą uzyskać większą kontrolę nad poszczególnymi zamówieniami.

kategoria_dok

Miejsce na wpisanie kategorii (VER_RTM_v104)

Kategorie_zam

Lista Kategori znajdująca się w Comarch Optima krok 1 (Ver 2020.7.1.1805)

Kategorie_zam

Lista Kategori znajdująca się w Comarch Optima krok 2 (Ver 2020.7.1.1805)

Najczęstsze problemy:

Wielkość liter nieadekwatna do wielkości wpisanej Optimie np.Mag>MAG różnica może powodować problemy z działaniem.

Rozdzielamy kategorie tylko i wyłącznie po przecinku, nie stosujemy specjalnych symboli.

UWAGA: Brak uzupełnienia scenariusza pozwoli na przesyłanie wszystkich zamówień.


Symbol serii dokumentu, z jaką mają być przesyłane dokumenty:

Okno serii dokumentów jest dostępne z poziomu listy definicji dokumentów (Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów), dla każdego modułu osobno. Lista ta zawiera informacje o seriach dla dokumentów wykorzystywanych w poszczególnych modułach programu Comarch ERP Optima. Jeśli w schemacie numeracji uwzględniony jest REJESTR (seria) – podczas otwierania nowego dokumentu można wybrać serię spośród pozycji zdefiniowanych na tej właśnie liście.

W skrócie omawiana funkcja pozwala przesyłać zamówienia tylko dla określonej serii wystawionych dokumentów.

Seria_dokumentow_scen

Miejsce na Symbol serii dokumentów w scenariuszu (VER_RTM_v104)

Seria_dokumentow

Konfiguracja->Firma->Definicje dokumentów->Handel->Faktura sprzedaży (Ver 2020.7.1.1805)

Najczęstsze problemy:

Niepoprawnie podany Symbol danego dokumentu (małe litery lub wpisana nazwa zamiast symbolu).

Rozdzielamy kategorie tylko i wyłącznie po przecinku, nie stosujemy specjalnych symboli.

UWAGA: Brak uzupełnienia scenariusza pozwoli na przesyłanie wszystkich zamówień.


Zaznaczanie “Klient chce fakturę”

Klient_faktura Dostępne opcje w pytaniu 14 ze scenariusza (VER_RTM_v102.0)

Funkcja pozwala wybrać co zrobić po stronie Baselinkera w przypadku decyzji odnośnie faktury.

“Nie zaznaczaj pola klient chce fakturę”: pole nie zostanie oznaczone.

“Zaznaczaj pole klient chce fakturę gdy dokumentem w Optimie jest faktura: najczęściej stosowana opcja przez klientów, aby mieć większą kontrolę nad zamówieniami. W przypadku gdy klienci nie są podmiotem gospodarczym a chcą uzyskać fakturę informacja zostanie naniesiona w polu Baselinkera.

“Zaznaczaj pole klient chce fakturę gdy kontrahent w Optimie jest podmiotem gospodarczym: opcja stosowana przy kontrahentach, którzy posiadają firmę i niezbędne dane.