Link Search Menu Expand Document
 1. AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA COMARCH ERP OPTIMA DO BASELINKER
 2. Kod wtyczki
 3. Wymagania
 4. Minimalne wymagania sprzętowe
 5. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 6. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Podaj której ceny produktu mamy użyć?
 9. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch Optima z produktami w magazynie BaseLinker ?:

AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA COMARCH ERP OPTIMA DO BASELINKER

Wtyczka powoduje aktualizację cen produktów w BaseLinkerze na podstawie określonego cennika z Comarch ERP Optima.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Kod wtyczki

OPT_CAI_COM_PRC_BLK_100

Wymagania

 • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub wyższy;
 • Sieć Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa);
 • Protokół sieciowy TCP/IP;
 • Do instalacji programu konieczne są uprawnienia administratora systemu;
 • Minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość ekranu to 1024×768;
 • Wymagana minimalna 16 bitowa głębia kolorów (65 536 kolorów).

Minimalne wymagania sprzętowe

 • Komputer z procesorem kompatybilnym z Pentium III lub wyższym, 2 GHz;
 • 2 GB pamięci RAM w przypadku instalacji program + serwer SQL, 1GB w przypadku instalacji samego programu;
 • Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni na dysku systemowym (domyślnie C:);
 • Napęd DVD (w przypadku instalacji z płyty);
 • System operacyjny Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016,Windows Server 2019;
 • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows;
 • Protokół sieciowy TCP/IP.

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

Funkcja ta umożliwia określenie, które z modułów są w posiadaniu klienta.

Konfiguracja scenariusza

Należy zaznaczyć moduły, które są posiadane w Optimie.

Optima_modules
Wybór modułów Comarch ERP Optima, które sa w posiadaniu klienta (VER_RTM_v104.0)

Rozwiązywanie problemów

Do pracy integracji niezbędny jest minimum jeden moduł “Handel” i jeden “Kasa/Bank”. W przypadku ich braku integracja nie zadziała.


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Podaj której ceny produktu mamy użyć?

Funkcja ta umożliwia określenie cennika, z którego mają być pobierane i przesyłane ceny do BaseLinkera.

Konfiguracja scenariusza

Należy wpisać nazwę cennika z Comarch ERP Optima. Integracja prześle ceny produktów z Comarch ERP Optima do magazynu BaseLinkera według określonego cennika.

Prices
Wybór cennika, z którego mają być pobierane ceny produktów (VER_RTM_v104.0)

Wynik działania

Detaliczna_Price_OPT
Produkt do aktualizacji ceny w Comarch ERP Optima (2020.7.1.1805)

Detaliczna_Price_BLK
Produkt zaktualizowany do ceny Detalicznej (25.04.2021)

Rozwiązywanie problemów

Błędna nazwa cennika uniemożliwi pracę integracji - należy się upewnić, że podana nazwa istnieje w Comarch ERP Optima.


W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Comarch Optima z produktami w magazynie BaseLinker ?:

Funkcja ta umożliwia określenie sposobu powiązania produktów z magazynu BaseLinkera z produktami z magazynu Comarch ERP Optima.

Konfiguracja scenariusza

Należy wybrać sposób powiązania produktów. Jeżeli jest taka potrzeba, można określić powiązanie o mniejszym priorytecie. W momencie gdy produkt nie zostanie odnaleziony konfiguracją o priorytecie “1”, to integracja sprawdzi powiązanie priorytetem “2”, “3” itd.

Product_mapping
Sposób powiązania produktów z magazynu BaseLinkera i Comarch ERP Optimy (VER_RTM_v104.0)

Wynik działania

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację tej funkcji.

Product_mapping_example
Przykładowy sposób powiązania produktów z magazynu BaseLinkera i Comarch ERP Optimy (VER_RTM_v104.0)

Poniższy produkt został zaktualizowany, ponieważ integracja znalazła produkt w BaseLinkerze o identycznym SKU jak Symbol produktu w Comarch ERP Optima.

Success_mapping_OPT
Produkt do aktualizacji ceny w Comarch ERP Optima (2020.7.1.1805)

Before_success_mapping_BLK
Produkt do aktualizacji ceny w BaseLinkerze (25.04.2021)

Success_mapping_BLK
Produkt zaktualizowany - poprawne powiązanie (25.04.2021)

Poniżej przykład produktu, który nie został zmapowany po SKU-Symbol. W następnym kroku integracja sprawdziła powiązanie po EAN - Podstawowy Kod Kresowy, ale ono też nie występowało. W takim przypadku produkt nie zostanie zaktualizowany.

Error_mapping_OPT
Produkt do aktualizacji ceny w Comarch ERP Optima (2020.7.1.1805)

Before_error_mapping_BLK
Produkt do aktualizacji ceny w BaseLinkerze (25.04.2021)

Rozwiązywanie problemów

Integracja nie zaktualizuje cen produktów, które nie zostały zmapowane, dlatego dobrą praktyką jest ustawianie kilku priorytetów i dokładne wprowadzanie nowych produktów do magazynów, żeby miały one powiązanie. Jeżeli klient posiada magazyn w Comarch ERP Optima i zakłada magazyn w BaseLinkerze lub chce dodać brakujące produkty do magazynu BaseLinkera, to może skorzystać z integracji, która wykona to za niego i sama dopilnuje, by produkty były odpowienio powiązane - Link.