Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania:
 4. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 5. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 6. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Parametry dokumentu w BaseLinker:
 9. Magazyn dokumentów w Subiekt GT:
 10. Dozwolony zakres godzin importu zamówień:
 11. Flaga dokumentów w Subiekt GT
 12. Flaga faktur w Subiekt GT
 13. Efekt działania integracji:

PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER

Integracja umożliwia automatyczne przesyłanie zamówień wystawionych w Subiekt GT do systemu BaseLinker przy określeniu magazynu, z którego pochodzą.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_ORD_BLK_100

Wymagania:

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w czasie pracy integracji
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (06.02.2021)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • wystawiają faktury w BaseLinkerze cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni
 • uruchamiają integrację ręcznie i chcą mieć pewność, że faktury z dni bez uruchomienia integracji też pojawią się w Subiekcie
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwa przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (06.02.2021)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (20.01.2021)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie :

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem, a ponownym uruchomieniem integracji
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze)
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15)

Uruchomienie ręczne integracji :

przy wyborze tej opcji, aby uruchomić integrację należy dodatkowo użyć przycisku “Synchronizuj teraz”

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (20.01.2021)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta Baselinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy : Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z Baselinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API Baselinkera (20.01.2021)


Parametry dokumentu w BaseLinker:

Funkcja ta umożliwia określenie, w którym statusie i magazynie pojawią się zamówienia, które zostaną przesłane do BaseLinkera.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • posiadają kilka magazynów po stronie BaseLinkera i chcą określić, na którym z nich będzie widniało przesłane zamówienie,
 • chcą określić w jakim statusie będzie przesłane zamówienie.
Konfiguracja scenariusza

Doc_Params Określenie statusu i magazynu przesłanego zamówienia (06.02.2021)

Wpisanie identyfikatora statusu jest obligatoryjne. Znaleźć go można po wejściu w określony status na stronie BaseLinkera i przepisaniu id z końcówki linku.

Status_id_link Pozyskanie id statusu z linku na stronie BaseLinkera (06.02.2021)

Dodatkowo trzeba określić czy produkty z zamówienia pochodzą z magazynu BaseLinkera, czy z Magazynu sklepu internetowego. Na koniec trzeba wpisać identyfikator wybranego magazynu, gdy jest to magazyn zewnętrzny, to trzeba wpisać „0”. Identyfikatory magazynów można znaleźć poprzez wejście w link Testera wywołań. Następnie wykonujemy następujące kroki:

 • wpisujemy token API - z naszego konta BaseLinker (pozyskujemy go tak jak w punkcie “Połączenie z BaseLinker”)
 • wybieramy metodę “GetStoragesList” z listy rozwijanej (domyślnie powinna być wybrana)
 • naciskamy przycisk Send
 • w wyniku wyszukujemy parametr “storage_id”, który widnieje w linijce ponad parametrem “name” z nazwą magazynu, do którego ma trafić zamówienie. Takich obiektów posiadających “name” i “storage_id” będzie tak dużo jak magazynów w BaseLinkerze. Otrzymaną wartość wpisujemy w “Identyfikator magazynu”.

Storage_id
Pozyskanie id magazynu BaseLinkera poprzez API (06.02.2021)

Wynik działania

Zamówienie trafi do określonego statusu i na określony magazyn w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

Problemem może być błędnie wpisane id statusu i magazynu. Przed rozpoczęciem integracji, lub w przypadku jej niedziałania trzeba się upewnić, że wpisane identyfikatory istnieją w BaseLinkerze.


Magazyn dokumentów w Subiekt GT:

Funkcja ta służy do określenia, z którego magazynu mają zostać przesłane zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • Posiadają kilka magazynów i chcą zadecydować, z którego z nich zamówienia będą przesyłane do BaseLinkera
Konfiguracja scenariusza

W celu ustawienia tej funkcji należy wpisać symbol magazynu, z którego mają być brane zamówienia.

Warehouse Wybór magazynu, z którego mają być przesyłane zamówienia (06.02.2021)

Symbol magazynu można znaleźć w Subiekcie GT. W liście widnieje w formie SYMBOL - NAZWA.

Warehouse_SGT
Lista magazynów w Subiekt GT (1.64 HF2)

Wynik działania

Integracja prześle jedynie zamówienia pochodzące z określonego w tym punkcie magazynu.

Rozwiązywanie problemów

Brak magazynu o podanym symbolu - należy zweryfikować czy określony magazyn istnieje i czy faktycznie jest to jego symbol, a nie nazwa.

Dozwolony zakres godzin importu zamówień:

Funkcja ta służy do określenia zakresu godzin, w których będzie działać integracja.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą używać tej integracji wyłącznie o określonych godzinach,
 • posiadają wiele integracji i w celu optymalizacji zużywania zasobów starają się nie odpalać wszystkich na raz.
Konfiguracja scenariusza

Time_Range Określenie zakresu pracy integracji (06.02.2021)

Należy wpisać zarówno godzinę, w której integracja ma zacząć działanie, jak i godzinę, po której nie ma już integrować. Jeżeli Integracja ma działać cały dzień, to należy pozostawić oba pola puste.

Wynik działania

Zamówienia będą przesyłane jedynie w wyznaczonym oknie czasowym.

Rozwiązywanie problemów

Wypełnienie jednego pola uniemożliwi integrację. Należy pamiętać, żeby wypełnić oba pola lub żadne z nich.

Flaga dokumentów w Subiekt GT

Funkcja ta umożliwia ograniczenie liczby przesyłanych zamówień poprzez wybór flag dokumentów, niezbędnych do przetworzenia zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • Pracują na flagach i chcą aby były one dodatkowym filtrem przy przesyłaniu zamówień.
Konfiguracja scenariusza

Doc_Flag
Wybór flag dokumentów, wymaganych do przesłania zamówienia w BaseLinkerze (06.02.2021)

Należy wypełnić pole nazwą flagi z Subiekt GT, która będzie musiała być przy zamówieniu, żeby zostało ono przesłane do BaseLinkera. Nazwę flagi można znaleźć w Subiekcie GT wchodząc w Listę modułów -> Administracja -> Parametry -> flagi własne i wybraniu “zamówienia od klientów”

Doc_Flag_st1
Pozyskanie nazwy flagi zamówienia - krok pierwszy (06.02.2021)

Doc_Flag_st2
Pozyskanie nazwy flagi zamówienia - krok drugi (06.02.2021)

Wynik działania

Jedynie zamówienia oznaczone wskazaną flagą będą przesłane w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

W pole wpisana ma być dokładna nazwa flagi. Należy się upewnić, że flaga o takiej nazwie istnieje w Subiekt GT, wielkość liter ma znaczenie.

Flaga faktur w Subiekt GT

Funkcja ta umożliwia ograniczenie liczby przesyłanych zamówień poprzez flagi faktur powiązanych z tymi zamówieniami.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • pracują na flagach i chcą, aby były obe dodatkowym filtrem przy przesłaniu zamówień.
Konfiguracja scenariusza

Inv_Flag Miejsce na wpisanie flagi faktur (06.02.2021)

Należy wypełnić pole nazwą flagi z Subiekt GT, która będzie musiała być przy zamówieniu, żeby zostało ono przesłane do BaseLinkera. Nazwę flagi można znaleźć w Subiekcie GT wchodząc w Listę modułów -> Administracja -> Parametry -> flagi własne i wybraniu “faktury sprzedaży”

Doc_Flag_st1
Pozyskanie nazwy flagi faktury - krok pierwszy (06.02.2021)

Inv_Flag_st2
Pozyskanie nazwy flagi faktury - krok drugi (06.02.2021)

Wynik działania

Jedynie zamówienia posiadające fakture, która oznaczona jest wskazaną flagą, będą przesłane w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

W pole wpisana ma być dokładna nazwa flagi. Należy się upewnić, że flaga o takiej nazwie istnieje w Subiekt GT, wielkość liter ma znaczenie.

Efekt działania integracji:

Integracja przesyła identycznie odwzorowane zamówienie do BaseLinkera. Dzieje się tak, gdy zamówienie i jego dokument końcowy mają odpowiednie flagi i są w odpowiednim magazynie w Subiekcie GT.

Order_SGT
Zamówienie w Subiekt GT do przetworzenia (06.02.2021)

Order_BLK
Zamówienie w BaseLinkerze powstałe w wyniku działania wtyczki (06.02.2021)