Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania:
 4. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?
 5. Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
 6. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 7. Połączenie z Baselinker
 8. Parametry dokumentu w BaseLinker:
 9. Magazyn dokumentów w Subiekt GT:
 10. Dozwolony zakres godzin importu zamówień:
 11. Flaga dokumentów w Subiekt GT
 12. Flaga faktur w Subiekt GT
 13. Efekt działania integracji:

PRZESYŁANIE ZAMÓWIEŃ Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER

Integracja umożliwia automatyczne przesyłanie zamówień wystawionych w Subiekt GT do systemu BaseLinker przy określeniu magazynu, z którego pochodzą.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_ORD_BLK_100

Wymagania:

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w czasie pracy integracji
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać dokumenty?

Funkcja ta pozwala przetwarzać zamówienia z datą wstecz.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 14 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past Przetwarzanie dokumentów wstecz (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • wystawiają faktury w BaseLinkerze cały tydzień, natomiast integracja pracuje tylko w poszczególne dni,
 • uruchamiają integrację ręcznie i chcą mieć pewność, że faktury z dni bez uruchomienia integracji też pojawią się w Subiekcie.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy przetwarzać dokumenty istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Opcja umożliwia przetwarzanie dokumentu sprzed daty pierwszej konfiguracji wtyczki.
W darmowym wsparciu możemy cofnąć się do 7 dni, jeśli interesuje Cię większy przedział czasowy Sprawdź tutaj

Sync_Day_Past_By_First_Setup Przetwarzanie dokumentów wstecz od pierwszej konfiguracji (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • potrzebują przesłać dokumenty utworzone przed pierwszym skonfigurowaniem integracji.
Podczas przetwarzania dokumentów należy sprawdzić, czy ich daty nie są starsze niż data określona w tym punkcie. Dokumenty sprzed tej daty nie zostaną przetworzone.

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Parametry dokumentu w BaseLinker:

Funkcja ta umożliwia określenie, w którym statusie i magazynie pojawią się zamówienia, które zostaną przesłane do BaseLinkera.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • posiadają kilka magazynów po stronie BaseLinkera i chcą określić, na którym z nich będzie widniało przesłane zamówienie,
 • chcą określić w jakim statusie będzie przesłane zamówienie.
Konfiguracja scenariusza

Doc_Params Określenie statusu i magazynu przesłanego zamówienia (VER_RTM_v100.0)

Wpisanie identyfikatora statusu jest obligatoryjne. Znaleźć go można po wejściu w określony status na stronie BaseLinkera i przepisaniu id z końcówki linku.

Status_id_link Pozyskanie id statusu z linku na stronie BaseLinkera (06.02.2021)

Dodatkowo trzeba określić czy produkty z zamówienia pochodzą z magazynu BaseLinkera, czy z Magazynu sklepu internetowego. Na koniec trzeba wpisać identyfikator wybranego magazynu, gdy jest to magazyn zewnętrzny, to trzeba wpisać „0”. Identyfikatory magazynów można znaleźć poprzez wejście w link Testera wywołań. Następnie wykonujemy następujące kroki:

 • wpisujemy token API - z naszego konta BaseLinker (pozyskujemy go tak jak w punkcie “Połączenie z BaseLinker”)
 • wybieramy metodę “GetStoragesList” z listy rozwijanej (domyślnie powinna być wybrana)
 • naciskamy przycisk Send
 • w wyniku wyszukujemy parametr “storage_id”, który widnieje w linijce ponad parametrem “name” z nazwą magazynu, do którego ma trafić zamówienie. Takich obiektów posiadających “name” i “storage_id” będzie tak dużo jak magazynów w BaseLinkerze. Otrzymaną wartość wpisujemy w “Identyfikator magazynu”.

Storage_id
Pozyskanie id magazynu BaseLinkera poprzez API (06.02.2021)

Wynik działania

Zamówienie trafi do określonego statusu i na określony magazyn w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

Problemem może być błędnie wpisane id statusu i magazynu. Przed rozpoczęciem integracji, lub w przypadku jej niedziałania trzeba się upewnić, że wpisane identyfikatory istnieją w BaseLinkerze.


Magazyn dokumentów w Subiekt GT:

Funkcja ta służy do określenia, z którego magazynu mają zostać przesłane zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • Posiadają kilka magazynów i chcą zadecydować, z którego z nich zamówienia będą przesyłane do BaseLinkera
Konfiguracja scenariusza

W celu ustawienia tej funkcji należy wpisać symbol magazynu, z którego mają być brane zamówienia.

Warehouse Wybór magazynu, z którego mają być przesyłane zamówienia (VER_RTM_v100.0)

Symbol magazynu można znaleźć w Subiekcie GT. W liście widnieje w formie SYMBOL - NAZWA.

Warehouse_SGT
Lista magazynów w Subiekt GT (1.64 HF2)

Wynik działania

Integracja prześle jedynie zamówienia pochodzące z określonego w tym punkcie magazynu.

Rozwiązywanie problemów

Brak magazynu o podanym symbolu - należy zweryfikować czy określony magazyn istnieje i czy faktycznie jest to jego symbol, a nie nazwa.

Dozwolony zakres godzin importu zamówień:

Funkcja ta służy do określenia zakresu godzin, w których będzie działać integracja.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą używać tej integracji wyłącznie o określonych godzinach,
 • posiadają wiele integracji i w celu optymalizacji zużywania zasobów starają się nie odpalać wszystkich na raz.
Konfiguracja scenariusza

Time_Range Określenie zakresu pracy integracji (VER_RTM_v100.0)

Należy wpisać zarówno godzinę, w której integracja ma zacząć działanie, jak i godzinę, po której nie ma już integrować. Jeżeli Integracja ma działać cały dzień, to należy pozostawić oba pola puste.

Wynik działania

Zamówienia będą przesyłane jedynie w wyznaczonym oknie czasowym.

Rozwiązywanie problemów

Wypełnienie jednego pola uniemożliwi integrację. Należy pamiętać, żeby wypełnić oba pola lub żadne z nich.

Flaga dokumentów w Subiekt GT

Funkcja ta umożliwia ograniczenie liczby przesyłanych zamówień poprzez wybór flag dokumentów, niezbędnych do przetworzenia zamówienia.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • Pracują na flagach i chcą aby były one dodatkowym filtrem przy przesyłaniu zamówień.
Konfiguracja scenariusza

Doc_Flag
Wybór flag dokumentów, wymaganych do przesłania zamówienia w BaseLinkerze (VER_RTM_v100.0)

Należy wypełnić pole nazwą flagi z Subiekt GT, która będzie musiała być przy zamówieniu, żeby zostało ono przesłane do BaseLinkera. Nazwę flagi można znaleźć w Subiekcie GT wchodząc w Listę modułów -> Administracja -> Parametry -> flagi własne i wybraniu “zamówienia od klientów”

Doc_Flag_st1
Pozyskanie nazwy flagi zamówienia - krok pierwszy (06.02.2021)

Doc_Flag_st2
Pozyskanie nazwy flagi zamówienia - krok drugi (06.02.2021)

Wynik działania

Jedynie zamówienia oznaczone wskazaną flagą będą przesłane w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

W pole wpisana ma być dokładna nazwa flagi. Należy się upewnić, że flaga o takiej nazwie istnieje w Subiekt GT, wielkość liter ma znaczenie.

Flaga faktur w Subiekt GT

Funkcja ta umożliwia ograniczenie liczby przesyłanych zamówień poprzez flagi faktur powiązanych z tymi zamówieniami.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • pracują na flagach i chcą, aby były obe dodatkowym filtrem przy przesłaniu zamówień.
Konfiguracja scenariusza

Inv_Flag Miejsce na wpisanie flagi faktur (VER_RTM_v100.0)

Należy wypełnić pole nazwą flagi z Subiekt GT, która będzie musiała być przy zamówieniu, żeby zostało ono przesłane do BaseLinkera. Nazwę flagi można znaleźć w Subiekcie GT wchodząc w Listę modułów -> Administracja -> Parametry -> flagi własne i wybraniu “faktury sprzedaży”

Doc_Flag_st1
Pozyskanie nazwy flagi faktury - krok pierwszy (1.64 HF2)

Inv_Flag_st2
Pozyskanie nazwy flagi faktury - krok drugi (1.64 HF2)

Wynik działania

Jedynie zamówienia posiadające fakture, która oznaczona jest wskazaną flagą, będą przesłane w BaseLinkerze.

Rozwiązywanie problemów

W pole wpisana ma być dokładna nazwa flagi. Należy się upewnić, że flaga o takiej nazwie istnieje w Subiekt GT, wielkość liter ma znaczenie.

Efekt działania integracji:

Integracja przesyła identycznie odwzorowane zamówienie do BaseLinkera. Dzieje się tak, gdy zamówienie i jego dokument końcowy mają odpowiednie flagi i są w odpowiednim magazynie w Subiekcie GT.

Order_SGT
Zamówienie w Subiekt GT do przetworzenia (1.64 HF2)

Order_BLK
Zamówienie w BaseLinkerze powstałe w wyniku działania wtyczki (06.02.2021)