Link Search Menu Expand Document
 1. AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Podaj, której ceny produktu mamy użyć

AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA SUBIEKT GT DO BASELINKER

Wtyczka aktualizuje ceny z wybranego cennika Subiekt GT do BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRC_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w momencie konfigurowania endpointa
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (20.01.2021)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie :

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem, a ponownym uruchomieniem integracji
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze)
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15)

Uruchomienie ręczne integracji :

przy wyborze tej opcji, aby uruchomić integrację należy dodatkowo użyć przycisku “Synchronizuj teraz”

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (20.01.2021)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta Baselinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy : Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z Baselinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API Baselinkera (20.01.2021)


Podaj, której ceny produktu mamy użyć

Funkcja ta określa, która cena z Subiekt GT ma zostać przesłana do BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość wpisania rodzaju ceny, która ma zostać użyta. W przypadku podania nazwy ceny, która nie istnieje w Subiekt GT ceny nie zostaną zmienione w BaseLinker.

Price_Type

Określanie rodzaju ceny, która ma zostać użyta do aktualizacji (05.02.2021)

Product_Cart
Przykładowa kartoteka towaru w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Wynik działania

Ceny produktów zostają przesłane z Subiekt GT do BaseLinker. W przypadku poprawnego ustawienia mapowania ceny produktów zostaną zaktualizowane, jeżeli produkt nie zostanie odnaleziony, zostanie pominięty.

BaseLinker_Product_List Lista produktów w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Product_List_Before Lista produktów w BaseLinker przed uruchomieniem integracji (05.02.2021)

Product_List_After Lista produktów w BaseLinker po uruchomieniu integracji (05.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania. Należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie, mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.

Subiekt_Product
Kartoteka produktu w Subiekt GT(wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w BaseLinker (05.02.2021)