Link Search Menu Expand Document
 1. AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Podaj, której ceny produktu mamy użyć

AKTUALIZACJA CEN Z WYBRANEGO CENNIKA SUBIEKT GT DO BASELINKER

Wtyczka aktualizuje ceny z wybranego cennika Subiekt GT do BaseLinker.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRC_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna Sfera w momencie konfigurowania endpointa
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Podaj, której ceny produktu mamy użyć

Funkcja ta określa, która cena z Subiekt GT ma zostać przesłana do BaseLinker.

Konfiguracja scenariusza

W scenariuszu mamy możliwość wpisania rodzaju ceny, która ma zostać użyta. W przypadku podania nazwy ceny, która nie istnieje w Subiekt GT ceny nie zostaną zmienione w BaseLinker.

Price_Type

Określanie rodzaju ceny, która ma zostać użyta do aktualizacji (VER_RTM_v100.0)

Product_Cart
Przykładowa kartoteka towaru w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Wynik działania

Ceny produktów zostają przesłane z Subiekt GT do BaseLinker. W przypadku poprawnego ustawienia mapowania ceny produktów zostaną zaktualizowane, jeżeli produkt nie zostanie odnaleziony, zostanie pominięty.

BaseLinker_Product_List Lista produktów w Subiekt GT (wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

Product_List_Before Lista produktów w BaseLinker przed uruchomieniem integracji (05.02.2021)

Product_List_After Lista produktów w BaseLinker po uruchomieniu integracji (05.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Brak poprawnego mapowania. Należy zweryfikować czy pola, dla których jest wykonywane mapowanie, mają identyczną wartość w obu systemach. W celu weryfikacji należy przejść w Subiekt GT do kartoteki towaru - Widok -> Kartoteki -> Towary i usługi oraz w BaseLinker Magazyn BaseLinker -> Produkty.

Subiekt_Product
Kartoteka produktu w Subiekt GT(wersja Subiekt GT 1.65 HF2)

BaseLinker_Product
Kartoteka produktu w BaseLinker (05.02.2021)