Link Search Menu Expand Document
 1. PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Kategoria w BaseLinker
 7. Czy wszystkie produkty z Subiekt GT mają zostać przeniesione
 8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker?:
 9. Jaką cenę użyć?
 10. Jakie elementy przesyłać poza podstawowymi?
 11. Aktualizacja produktów

PRZESYŁANIE PRODUKTÓW Z INSERT SUBIEKT GT DO BASELINKER

Wtyczka przesyła produkty z magazynu Subiekt GT do BaseLinkera.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRD_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Kategoria w BaseLinker

Funkcja ta określa, do jakiej kategorii w BaseLinkerze mają trafić produkty.

Konfiguracja scenariusza

BLK_category
Wybór kategorii docelowej w BaseLinkerze (VER_RTM_v100.0)

Pytanie “Czy sprawdzać produkty we wszystkich kategoriach?” pozwala okreslić, czy integracja ma sprawdzać czy produkt istnieje już w wybranej kategorii, czy istnieje w którejkolwiek kategorii. Wybierając “NIE” możliwe, że doda się produkt występujący w innej kategorii w magazynie BaseLinkera. Poniżej trzeba wpisać ID kategorii z BaseLinkera. Można ją znaleźć w BaseLinkerze wchodząc w Magazyn BaseLinker -> Kategorie i naciskając w znaczek obok określonej kategorii. Po otworzeniu listy produktów z wybranej kategorii jej ID można znaleźć na końcu linku.

Category_st1
ID kategorii w BaseLinkerze - krok pierwszy (17.02.2021)

Category_st2
ID kategorii w BaseLinkerze - krok drugi (17.02.2021)

Wynik działania

Przesłane produkty trafią do określonej kategorii w magazynie BaseLinkera. W zaprezentowanym przykładzie jest to kategoria o ID: 90425.

Products_in_category_BLK
Produkty w określonej kategorii (17.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Brak kategorii o podanym ID - należy zweryfikować, czy określona kategoria istnieje i czy faktycznie posiada takie ID.

Czy wszystkie produkty z Subiekt GT mają zostać przeniesione

Funkcja ta określa, jaka grupa produktów z Subiekt GT ma zostać przeniesiona do BaseLinkera.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • oznaczają towary w Subiekt GT jako “Pozycja do sklepu internetowego”, “Pozycja do sprzedaży mobilnej” lub “Pozycja do serwisu aukcyjnego” i chcą przesyłać produkty o określonym oznaczeniu.
 • posiadają aktywne i nieaktywne produkty i chcą zdecydować czy przesyłać te nieaktywne.
Konfiguracja scenariusza

Witch_products
Określenie produktów do przeniesienia (VER_RTM_v100.0)

W scenariuszu mamy możliwość zaznaczenia wymaganego oznaczenia przy produkcie, żeby został przeniesiony do BaseLinkera. Oczywiście w przypadku, gdy chcemy przenieść wszystkie produkty, to jest taka możliwość. Dodatkowo można określić, czy produkty nieaktywne mają być przenoszone do BaseLinkera. Aby oznaczyć produkty w Subiekt GT trzeba wejść w edycję towaru i zakładkę “Opis”.

Prod_details_SGT
Oznaczenia produktów w Subiekt GT (1.64 HF2)

Dodatkowo można określić, czy towary nieaktywne też mają być przenoszone do magazynu BaseLinkera. Aktywność można ustawić poprzez zaznaczenie produktu, wejście w “operacje” i zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Prod_activity
Aktywowanie/dezaktywowanie produktów w Subiekt GT (1.64 HF2)

Wynik działania

Integracja przeniesie wyłącznie te produkty, które posiadają odpowiednie oznaczenie i jedynie aktywne jeżeli tak zostanie zaznaczone.

W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie BaseLinker?:

Funkcja ta określa sposób powiązania produktów z Subiekta GT z tymi, które zostaną dodane do magazynu w BaseLinkerze.

Konfiguracja scenariusza

Mapping
Określenie sposobu powązania produktów (VER_RTM_v100.0)

W tej sekcji należy określić sposób powiązania produktów. Najczęściej wybieraną konfiguracją jest powiązanie Symbol - SKU. Oznacza to tyle, że Symbol produktu w Subiekcie GT będzie powiązany z SKU produktu z magazynu BaseLinkera. Pozwala to na identyfikację produktów po Symbolu/SKU.

Wynik działania

Mapping_SGT
Produkt po stronie Subiekta GT (1.64 HF2)

Mapping_BLK
Produkt przesłany do BaseLinkera, który został powiązany Symbol - SKU (17.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Należy pamiętać, że w momencie używania większej liczby wtyczek bazujących na produktach mapowanie produktów w każdej z nich musi być identyczne. Jeżeli w omawianej wtyczce mapowanie zostanie ustawione na Symbol - SKU, a we wtyczce przesyłającej zamówienia mapowanie produktów zostanie ustawione na Podstawowy kod kreskowy - EAN, to możliwe, że będzie to generowało błędy na zamówieniach.

Jaką cenę użyć?

Funkcja ta służy do określenia rodzaju ceny produktu, z którą ma być przesłany do magazyny BaseLinkera.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • używają kilku cen produktów i chcą określić, której użyć przesyłając je do magazynu BaseLinkera.
Konfiguracja scenariusza

Price
Określenie ceny produktów (VER_RTM_v100.0)

W scenariuszu należy wpisać nazwę ceny produktów z Subiekt GT. Listę nazw cen produktów można znaleźć po wejściu w Listę modułów -> Administracja -> Parametry -> towary i usługi -> zakładka “ceny”. W przypadku potrzeby dodania, usunięcia lub modyfikacji określonej ceny można tego dokonać w tym samym miejscu.

Price_st1
Lista cen produktów - krok pierwszy (1.64 HF2)

Price_st2
Lista cen produktów - krok drugi (1.64 HF2)

Price_st3
Lista cen produktów - krok trzeci (1.64 HF2)

Wynik działania

Po wskazaniu ceny Detalicznej ta właśnie cena widnieje na produkcie przeniesionym do BaseLinkera.

Price_SGT
Produkt po stronie Subiekta GT (1.64 HF2)

Price_BLK
Produkt przesłany do BaseLinkera z ceną detaliczną (17.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Jakie elementy przesyłać poza podstawowymi?

Funkcja ta pozwala na przesłanie zdjęć i wag produktów.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • posiadają zdjęcia produktów i chcą, żeby produkty w BaseLinkerze je posiadały.
 • używają produktów, które posiadają wagi.
Konfiguracja scenariusza

Prod_items
Określenie czy zdjęcia mają być przesłane wraz ze zdjęciami i wagami (VER_RTM_v100.0)

Należy wybrać czy zdjęcia produktów i wagi mają być przesyłane, czy też mają być pomijane.

Wynik działania

Price_SGT
Produkt po stronie Subiekta GT (1.64 HF2)

Photo_BLK
Produkt przesłany do BaseLinkera wraz ze zdjęciem (17.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

Należy mieć na względzie, że zdjęcia innego typu niż PNG, JPG lub GIF nie zostaną przesłane, a ich obecność może generować błędy w integracji. Dodatkowo maksymalna wielkość zdjęcia to 1MB.

Aktualizacja produktów

Funkcja ta pozwala określić czy aktualizować produkty pod względem nazw, opisów, EANów, wag i zdjęć.

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • mają potrzebę aktualizowania nazw, opisów, EANów, wag lub zdjęć w produktach po stronie Subiekta GT i chcą, żeby automatycznie aktualizowane były również produkty w magazynie BaseLinkera.
Konfiguracja scenariusza

Update
Jakie elementy produktu aktualizować (VER_RTM_v100.0)

Konfiguracja tej sekcji polega na odpowiedzeniu na pięć pytań. Zaznaczenie “TAK” spowoduje aktualizowanie określonej w pytaniu cechy produktu.

Wynik działania

W momencie dodania “!!!” po słowie “PROMOCJA” w nazwie produktu w Subiekcie GT integracja automatycznie aktualizuje nazwę tego prduktu po stronie BaseLinkera.

Update_SGT
Zmodyfikowana nazwa produktu w Subiekt GT (1.64 HF2)

Update_BLK
Automatycznie zaktualizowany produkt(nazwa) w BaseLinker (17.02.2021)