Link Search Menu Expand Document
 1. SYNCHRONIZACJA FLAG WŁASNYCH ZAMÓWIEŃ W SUBIEKT GT DO STATUSÓW W BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Tryb “Symulacji”
 7. Synchronizacja dwukierunkowa

SYNCHRONIZACJA FLAG WŁASNYCH ZAMÓWIEŃ W SUBIEKT GT DO STATUSÓW W BASELINKER

Wtyczka umożliwia automatyczną zmianę statusów w BaseLinker na podstawie flag w Subiekt GT.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STA_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja
 • Czerwony lub Zielona wersja PLUS dla InsERT GT Plus_Variants_For_InsERT_GT Dostępne warianty PLUS dla InsERT GT w Subiekt GT 1.65

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (VER_RTM_v100.0)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji.

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie:

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem a ponownym uruchomieniem integracji,
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze),
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 – 15).

Uruchomienie ręczne integracji:

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (VER_RTM_v100.0)


Statusy zamówień

 • Wtyczka ustawia statusy zamówień na podstawie flag w Subiekt GT. Statusy zamówień w BaseLinker muszą mieć identyczne nazwy jak flagi w Subiekt GT. Niedopasowne flagi będą ignorowane.
 • Wtyczka ustawia statusy bazując na detekcji zmian flag na zamówieniach w Subiekt GT. Przy pierwszym uruchomieniu wtyczka zapmięta flagi zamówień i przy kolejnych uruchmieniach wtyczka będzie aktualizować zapamiętane informacje oraz mieniąc statusy zamówień w BaseLinkerze w zamowieniach, których flagi zmieniły się między aktualnym i poprzednim uruchomieniem.
 • Wtyczka zmienia statusy jedynie dla tych zamówień, które w Subiekt GT w polu “numer oryginału” mają wpisany numer zamówienia z BaseLinkera. Numer zamówienia musi posiadać prefiks “B_”.
Przy nadawaniu nazw flagom w Subiekt GT oraz statusom zamówień w BaseLinker należy użyć dokładnie tych samych nazw uwzględniając duże i małe litery oraz ilość spacji.

Konfiguracja flag własnych

Ustawienia własne flag znajdują się na liście modułów w zakładce Administrator - Parametry. Parameters

Zakładka parametry (Subiekt GT 1.65)

Na liście parametrów znajduje się zakładka Flagi własne. Flags_SGT

Okno konfiguracji Flag własnych (Subiekt GT 1.65)

W tym oknie można ustawić kolor oraz nazwę flagi oraz po zaznaczeniu opcji “Ustawiaj” automatycznie uruchomić ustawianie danej flagi dla każdego zamówienia wchodzącego do Subiekt GT.

Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta BaseLinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy: Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z BaseLinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API BaseLinkera (VER_RTM_v100.0)


Tryb “Symulacji”

Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie działania zmiany statusów zamówień w BaseLinker bez ingerencji w zamówienia w BaseLinker.

Simulation_Mode Możliwość włączenia lub wyłączenia trybu symulacji (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą przetestować sposób w jaki działa zmiana statusów przy użyciu synchronizacji flag bez dezorganizacji zamówień. Status_Change_Simulation Informacja w dzienniku zdarzeń przy uruchomionym trybie symulacji (VER_RTM_v100.0) Przy odznaczonym trybie symulacji.

Status_Change Informacja w dzienniku zdarzeń przy wyłączonym trybie symulacji (VER_RTM_v100.0)

Wynik działania

Flag_Set_SGT ZK z ustawioną flagą przed synchronizacją w Subiekt GT 1.65 Before_Flag_Change Zamówienie przed zmianą flagi w BaseLinker (06.02.2021)

Po synchronizacji status zamówienia w BaseLinker zmieni się na innny zależnie od tego, jaka flaga została ustawiona w Subiekt GT. Flag_Change_SGT ZK po zmianie flagi (Subiekt GT 1.65) After_Flag_Change Zamówienie po synchronizacji z zmienionym statusem zamówienia w BaseLinker (06.02.2021)

Synchronizacja dwukierunkowa

Funkcjonalność umożliwia poza standardową zmianą statusu zamówienia przy użyciu flagi na zmianę flagi w Subiekt GT na podstawie zmiany statusu zamówienia w BaseLinker.

Two_Way_Synch Możliwość włączenia lub wyłączenia synchronizacji dwukierunkowej (VER_RTM_v100.0)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą aby zmiana statusu zamówienia była odnotowana w Subiekt GT - pozwala to na dodatkową organizację zamówień i ułatwia ich odnalezienie.
Wynik działania

Po synchronizacji zmiany statusu zamówienia w BaseLinker. Two_Way_Flag_Change_BLK Zamówienie z zmienionym statusem w BaseLinker (06.02.2021)

W dzienniku integracji pojawia się informacja o zmianie flagi w systemie ERP Two_Way_Flag_Change Informacja w dzienniku przy zmianie flagi w Subiekt GT wywołanej przez zmiane statusu zamówienia w BaseLinker (06.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

W przypadku gdy w dzienniku integracji do synchronizowania flag pojawia się zapętlona informacja o rozpoczęciu synchronizacji i nie pojawia się komunikat o zakończeniu synchronizacji lub zmianie flagi w systemie ERP. Flag_Error Zapętlona informacja o rozpoczęciu synchronizacji w dzienniku (06.02.2021)

Błąd ten pojawia się w przypadku próby zmiany flagi zamówienia z powrotem na flagę ustawioną na początku. Flaga, która ma być ustawiona w Subiekt GT poprzez zmianę statusu zamówienia w BaseLinker nie może być flagą, którą zamówienie było oznaczone wcześniej.