Link Search Menu Expand Document
 1. SYNCHRONIZACJA FLAG WŁASNYCH ZAMÓWIEŃ W SUBIEKT GT DO STATUSÓW W BASELINKER
 2. Dane wtyczki
 3. Wymagania
 4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
 5. Połączenie z Baselinker
 6. Tryb “Symulacji”
 7. Synchronizacja dwukierunkowa

SYNCHRONIZACJA FLAG WŁASNYCH ZAMÓWIEŃ W SUBIEKT GT DO STATUSÓW W BASELINKER

Wtyczka umożliwia automatyczną zmianę statusów w BaseLinker na podstawie flag w Subiekt GT.

Wtyczkę możesz zakupić tutaj

Dane wtyczki

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STA_BLK_100

Wymagania

 • Dostęp do serwera SQL z bazą danych systemu Subiekt GT
 • Aktywna licencja Sfera
 • Zainstalowany endpoint
 • Stały dostęp do internetu
 • Poprawna konfiguracja
 • Niebieska lub Zielona wersja PLUS dla InsERT GT Plus_Variants_For_InsERT_GT Dostępne warianty PLUS dla InsERT GT w Subiekt GT 1.65

Pytania ze scenariusza

Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Pytanie dotyczące sposobu uruchamiania integracji Wybranie sposobu uruchomienia integracji (20.01.2021)

Funkcja pozwala nam na ustawienie trybu pracy integracji

Uruchomienie automatyczne umożliwia ustawienie :

 • przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem, a ponownym uruchomieniem integracji
 • dni działania integracji (np. tylko dni robocze)
 • (opcjonalnie) godziny uruchomienia integracji (np. w godzinach pracy 7 - 15)

Uruchomienie ręczne integracji :

przy wyborze tej opcji, aby uruchomić integrację należy dodatkowo użyć przycisku “Synchronizuj teraz”

Manual_Start
Uruchomienie ręczne integracji (20.01.2021)


Statusy zamówień

 • Wtyczka ustawia statusy zamówień na podstawie flag w Subiekt GT. Statusy zamówień w BaseLinker muszą mieć identyczne nazwy jak flagi w Subiekt GT. Niedopasowne flagi będą ignorowane.
 • Wtyczka ustawia statusy bazując na detekcji zmian flag na zamówieniach w Subiekt GT. Przy pierwszym uruchomieniu wtyczka zapmięta flagi zamówień i przy kolejnych uruchmieniach wtyczka będzie aktualizować zapamiętane informacje oraz mieniąc statusy zamówień w BaseLinkerze w zamowieniach, których flagi zmieniły się między aktualnym i poprzednim uruchomieniem.
 • Wtyczka zmienia statusy jedynie dla tych zamówień, które w Subiekt GT w polu “numer oryginału” mają wpisany numer zamówienia z BaseLinkera. Numer zamówienia musi posiadać prefiks “B_”.
Przy nadawaniu nazw flagom w Subiekt GT oraz statusom zamówień w BaseLinker należy użyć dokładnie tych samych nazw uwzględniając duże i małe litery oraz ilość spacji.

Konfiguracja flag własnych

Ustawienia własne flag znajdują się na liście modułów w zakładce Administrator - Parametry. Parameters

Zakładka parametry w Subiekt GT 1.65

Na liście parametrów znajduje się zakładka Flagi własne. Flags_SGT

Okno konfiguracji Flag własnych w Subiekt GT 1.65

W tym oknie można ustawić kolor oraz nazwę flagi oraz po zaznaczeniu opcji “Ustawiaj” automatycznie uruchomić ustawianie danej flagi dla każdego zamówienia wchodzącego do Subiekt GT.

Połączenie z Baselinker

W tym miejscu należy wprowadzić klucz API z konta Baselinker, w celu skopiowania tokenu przechodzimy : Moje konto -> API Get_Baselinker_API
Pobranie tokenu API z Baselinker (20.01.2021)

Następnie kopiujemy do pola w scenariuszu konfiguracyjnym
Baselinker_API_Question
Połączenie z API Baselinkera (20.01.2021)


Tryb “Symulacji”

Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie działania zmiany statusów zamówień w BaseLinker bez ingerencji w zamówienia w BaseLinker.

Simulation_Mode Możliwość włączenia lub wyłączenia trybu symulacji (06.02.2021)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą przetestować sposób w jaki działa zmiana statusów przy użyciu synchronizacji flag bez dezorganizacji zamówień. Status_Change_Simulation Informacja w dzienniku zdarzeń przy uruchomionym trybie symulacji (06.02.2021) Przy odznaczonym trybie symulacji.

Status_Change Informacja w dzienniku zdarzeń przy wyłączonym trybie symulacji (06.02.2021)

Wynik działania

Flag_Set_SGT ZK z ustawioną flagą przed synchronizacją w Subiekt GT 1.65 Before_Flag_Change Zamówienie przed zmianą flagi w BaseLinker (06.02.2021)

Po synchronizacji status zamówienia w BaseLinker zmieni się na innny zależnie od tego, jaka flaga została ustawiona w Subiekt GT. Flag_Change_SGT ZK po zmianie flagi w Subiekt GT 1.65 After_Flag_Change Zamówienie po synchronizacji z zmienionym statusem zamówienia w BaseLinker (06.02.2021)

Synchronizacja dwukierunkowa

Funkcjonalność umożliwia poza standardową zmianą statusu zamówienia przy użyciu flagi na zmianę flagi w Subiekt GT na podstawie zmiany statusu zamówienia w BaseLinker.

Two_Way_Synch Możliwość włączenia lub wyłączenia synchronizacji dwukierunkowej (06.02.2021)

Zastosowanie

Z tej funkcjonalności korzystają firmy, które:

 • chcą aby zmiana statusu zamówienia była odnotowana w Subiekt GT - pozwala to na dodatkową organizację zamówień i ułatwia ich odnalezienie.
Wynik działania

Po synchronizacji zmiany statusu zamówienia w BaseLinker. Two_Way_Flag_Change_BLK Zamówienie z zmienionym statusem w BaseLinker (06.02.2021)

W dzienniku integracji pojawia się informacja o zmianie flagi w systemie ERP Two_Way_Flag_Change Informacja w dzienniku przy zmianie flagi w Subiekt GT wywołanej przez zmiane statusu zamówienia w BaseLinker (06.02.2021)

Rozwiązywanie problemów

W przypadku gdy w dzienniku integracji do synchronizowania flag pojawia się zapętlona informacja o rozpoczęciu synchronizacji i nie pojawia się komunikat o zakończeniu synchronizacji lub zmianie flagi w systemie ERP. Flag_Error Zapętlona informacja o rozpoczęciu synchronizacji w dzienniku (06.02.2021)

Błąd ten pojawia się w przypadku próby zmiany flagi zamówienia z powrotem na flagę ustawioną na początku. Flaga, która ma być ustawiona w Subiekt GT poprzez zmianę statusu zamówienia w BaseLinker nie może być flagą, którą zamówienie było oznaczone wcześniej.