Link Search Menu Expand Document
 1. Moment uruchomienia skryptu
 2. Modyfikacja danych po stronie systemu źródłowego
 3. Modyfikacja danych po stronie systemu docelowego
 4. Modyfikacja danych przed aktualizacją w systemie docelowym
 5. Przypadki użycia

MSDK w stanach magazynowych

Synchronizacja stanów magazynowych jest jednym z podstawowych procesów w każdej firmie prowadzącej sprzedaż internetową, ze względu na potrzeby takich firm jak np. wczytywanie danych z zewnętrznych plików, posiadanie wielu formatów plików XML, czy skomplikowane algorytmy obliczania stanu dla produktu, zostały wprowadzone 3 miejsca w której można uruchomić skrypty i zmodyfikować odpowiednie dane.

Moment uruchomienia skryptu

W przypadku synchronizacji stanów magazynowych, skrypt uruchamiany jest po wykonaniu funkcjonalności wykorzystywanych w scenariuszu konfiguracyjnym (Zastosowany jest wzorzec Łańcucha odpowiedzialności), w związku z tym dane, które skrypt otrzyma mogą zostać już wcześniej przez nas przetworzone, np.:

Zaznaczono w konfiguracji, żeby pomijać Towar, który nie posiada jakieś cechy lub atrybutu, w związku z czym został przez nas odfiltrowany i skrypt nie otrzyma go do dalszego przetworzenia.

Modyfikacja danych po stronie systemu źródłowego

Niezależnie od używanego języka skryptowego podczas uruchomienia zostanie przekazany następujący format XMLa:

<products>
 <product>
  <id>1</id>
  <symbol>PESO20</symbol>
  <name>So perfumy 20ml</name>
  <ean>5902812179392</ean>
  <unit>szt.</unit>
  <quantity>1</quantity>
  <reserved>1</reserved>
  <inStock>2</inStock>
  <features>zielony,szklana butelka,zapach trawy</features>
  <warehouses></warehouses>
  <customFields>
   <field key="Rok produkcji">2001</field>
   <field key="W sprzedaży">Tak</field>
   <field key="W hurtowni">1</field>
   <field key="Z zwrotu">4</field>
   <field key="Uszkodzone opakowania">2</field>
  </customFields>
 </product>
 <product>
  <id>2</id>
  <symbol>PESO30</symbol>
  <name>So perfumy 30ml</name>
  <ean>5902812134391</ean>
  <unit>szt.</unit>
  <quantity>7</quantity>
  <reserved>3</reserved>
  <inStock>10</inStock>
  <features>czerwony,plastikowa butelka,zapach róż</features>
  <warehouses></warehouses>
  <customFields>
   <field key="Rok produkcji">2003</field>
   <field key="W sprzedaży">Nie</field>
   <field key="W hurtowni">0</field>
   <field key="Z zwrotu">0</field>
   <field key="Uszkodzone opakowania">3</field>
  </customFields>
 </product>
</products>

Po wywołaniu metody właściwości które ponownie ustawimy na źródle to:

 1. Symbol (string)
 2. Nazwa (string)
 3. Ean (string)
 4. Jednostka miary (string)
 5. Ilość do sprzedaży (decimal)
 6. Ilość zarezerwowana (decimal)
 7. Ilość na stanie (decimal)

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      return bodyXml;
    }
  }
}

Istotne jest aby namespace nazywał się Sellintegro, a publiczna klasa External, w przeciwnym wypadku integracja nie uruchomi się. Ważne jest by metoda nazywała się ProcessSourceData i przyjmowała podane parametry.

Jeżeli metoda zwróci produkty, które nie istniały w momencie przekazania ich do metody, lista ta zostanie uzupełniona. Produkty w momencie podmiany danych są rozpoznawane po wartości <id> ze zwróconego XMLa

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
 
result = Root.xml

W przypadku języka VBScript wejściową zmienną jest xml oraz istotne jest przekazanie przetworzonego XMLa do zmiennej result

Jeżeli metoda zwróci produkty, które nie istniały w momencie przekazania ich do metody, lista ta zostanie uzupełniona. Produkty w momencie podmiany danych są rozpoznawane po wartości <id> ze zwróconego XMLa

Modyfikacja danych po stronie systemu docelowego

Niezależnie od używanego języka skryptowego podczas uruchomienia zostanie przekazany następujący format XMLa:

<products>
 <product>
  <id>1</id>
  <variant_id />
  <symbol>PESO20</symbol>
  <name>So perfumy 20ml</name>
  <ean>5902812179392</ean>
  <unit>szt.</unit>
  <quantity>1</quantity>
  <reserved>1</reserved>
  <inStock>2</inStock>
  <features>zielony,szklana butelka,zapach trawy</features>
  <warehouses></warehouses>
  <customFields>
   <field key="Rok produkcji">2001</field>
   <field key="W sprzedaży">Tak</field>
   <field key="W hurtowni">1</field>
   <field key="Z zwrotu">4</field>
   <field key="Uszkodzone opakowania">2</field>
  </customFields>
 </product>
 <product>
  <id>2</id>
  <variant_id />
  <symbol>PESO30</symbol>
  <name>So perfumy 30ml</name>
  <ean>5902812134391</ean>
  <unit>szt.</unit>
  <quantity>7</quantity>
  <reserved>3</reserved>
  <inStock>10</inStock>
  <features>czerwony,plastikowa butelka,zapach róż</features>
  <warehouses></warehouses>
  <customFields>
   <field key="Rok produkcji">2003</field>
   <field key="W sprzedaży">Nie</field>
   <field key="W hurtowni">0</field>
   <field key="Z zwrotu">0</field>
   <field key="Uszkodzone opakowania">3</field>
  </customFields>
 </product>
</products>

Po wywołaniu metody właściwości które ponownie ustawimy na źródle to:

 1. Symbol (string)
 2. Nazwa (string)
 3. Ean (string)
 4. Jednostka miary (string)
 5. Ilość na stanie (decimal)

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessTargetData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      return bodyXml;
    }
  }
}

Istotne jest aby namespace nazywał się Sellintegro, a publiczna klasa External, w przeciwnym wypadku integracja nie uruchomi się. Ważne jest by metoda nazywała się ProcessTargetData i przyjmowała podane parametry.

Jeżeli metoda zwróci produkty, które nie istniały w momencie przekazania ich do metody, lista ta zostanie uzupełniona. Produkty w momencie podmiany danych są rozpoznawane po wartości <id> oraz variant_id z zwróconego XMLa

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
 
result = Root.xml

W przypadku języka VBScript wejściową zmienną jest xml oraz istotne jest przekazanie przetworzonego XMLa do zmiennej result

Jeżeli metoda zwróci produkty, które nie istniały w momencie przekazania ich do metody, lista ta zostanie uzupełniona. Produkty w momencie podmiany danych są rozpoznawane po wartości <id> oraz variant_id z zwróconego XMLa

Modyfikacja danych przed aktualizacją w systemie docelowym

Niezależnie od używanego języka skryptowego podczas uruchomienia zostanie przekazany następujący format XMLa:

<products>
 <product>
  <id>28050165</id>
  <variant_id />
  <symbol>A_GAZ_ZIEMNY</symbol>
  <name>Gaz ziemny</name>
  <ean></ean>
  <unit />
  <new_quantity>105</new_quantity>
  <old_quantity>5</old_quantity>
  <enabled>true</enabled>
 </product>
 <product>
  <id>28050166</id>
  <variant_id />
  <symbol>A_OLEJ</symbol>
  <name>Olej napędowy</name>
  <ean></ean>
  <unit />
  <new_quantity>105</new_quantity>
  <old_quantity>5</old_quantity>
  <enabled>true</enabled>
 </product>
</products>

Po wywołaniu metody właściwości które ponownie ustawimy na źródle to:

 1. Symbol (string)
 2. Nazwa (string)
 3. Ean (string)
 4. Jednostka miary (string)
 5. Nowa ilość (decimal)
 6. Czy produkt jest widoczny/aktywny (bool)

Na tym etapie podmieniamy wartości na liście nie usuwamy ani nie dodajemy nowych, wyznacznikiem podmiany jest <id> wraz z <variant_id>.

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessFinalData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      return bodyXml;
    }
  }
}

Istotne jest aby namespace nazywał się Sellintegro, a publiczna klasa External, w przeciwnym wypadku integracja nie uruchomi się. Ważne jest by metoda nazywała się ProcessFinalData i przyjmowała podane parametry.

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
 
result = Root.xml

W przypadku języka VBScript wejściową zmienną jest xml oraz istotne jest przekazanie przetworzonego XMLa do zmiennej result

Przypadki użycia

Poniżej przedstawiamy popularne przypadki zaimplementowane dla stanów magazynowych, które pojawiły się w SellIntegro.

Dodaj 5 sztuk do stanu, dla każdego towaru

Pania Jadzia dolicza sobie zawsze do każdego produktu +5 sztuk, ponieważ mają otwarty “kredyt” u dostawców i na magazynie zawsze jest towar ze zwrotu, przez co musi ustawiać stan na aukcjach ręcznie.

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      foreach (XElement item in bodyXml.Elements("product"))
      {
        decimal quantity = 0;
        decimal.TryParse(item.Element("quantity").Value.Replace(".",","), out quantity);
        writeInfo("Po przetwarzaniu = " + quantity);
        item.Element("quantity").Value = (quantity + 5).ToString();
      }

      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("product") 

For Each Elem In NodeList 
  Elem.SelectSingleNode("quantity").Text = CDbl(Replace( Elem.SelectSingleNode("quantity").Text ,".",",")) +5
Next
 
result = Root.xml

Zewnętrzny plik z produktami

Pan Janusz ma dodatkowy plik z produktami, o który chciałby uzupełnić listę produktów do synchronizacji, bo teraz produkty są sprzedawane jako “wiecznie dostępne”

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      var data = "";

      using(StreamReader reader = 
        new StreamReader(@"C:\Users\Admin\Desktop\PlikDoIntegracji.txt"))
      {
        data = reader.ReadToEnd();
      }

      var parsedData = XElement.Parse(data);

      foreach (var item in parsedData.Elements("Towar"))
      {
        bodyXml.Add(new XElement("product",
          new XElement("id", -1),
          new XElement("symbol", item.Element("Symbol").Value),
          new XElement("name", "Name"),
          new XElement("ean", "Ean"),
          new XElement("unit", "A unit"),
          new XElement("quantity", item.Element("Ilosc").Value),
          new XElement("reserved", item.Element("Ilosc").Value),
          new XElement("inStock", item.Element("Ilosc").Value),
          new XElement("features", ""),
          new XElement("customFields", new Dictionary<string, string>())
      ));
      }
      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set objXMLDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
objXMLDoc.async = False 
objXMLDoc.load("C:\Users\test\Desktop\PlikDoIntegracji.txt")
 
Set Root = objXMLDoc.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("Towar") 
 
Set mainXml = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
mainXml.async = False 
mainXml.LoadXml(xml)
 
For Each Elem In NodeList 
  Set objProductNode = mainXml.createElement("product")
 
  Set objNewId = mainXml.createElement("id")
  Set objNewIdValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Id").text)
  objNewId.appendChild(objNewIdValue)
  objProductNode.appendChild(objNewId)
 
  Set objNewSymbol = mainXml.createElement("symbol")
  Set objNewSymbolValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Symbol").text)
  objNewSymbol.appendChild(objNewSymbolValue)
  objProductNode.appendChild(objNewSymbol)
 
  Set objNewName = mainXml.createElement("name")
  Set objNewNameValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Nazwa").text)
  objNewName.appendChild(objNewNameValue)
  objProductNode.appendChild(objNewName)
 
  Set objNewEan = mainXml.createElement("ean")
  Set objNewEanValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Kod_Kreskowy").text)
  objNewEan.appendChild(objNewEanValue)
  objProductNode.appendChild(objNewEan)
 
  Set objNewUnit = mainXml.createElement("unit")
  Set objNewUnitValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Jednostka").text)
  objNewUnit.appendChild(objNewUnitValue)
  objProductNode.appendChild(objNewUnit)
 
  Set objNewReserverd = mainXml.createElement("reserved")
  Set objNewReserverdValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Zarezerwowane").text)
  objNewReserverd.appendChild(objNewReserverdValue)
  objProductNode.appendChild(objNewReserverd)
 
  Set objNewInStock = mainXml.createElement("inStock")
  Set objNewInStockValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Na_Stanie").text)
  objNewInStock.appendChild(objNewInStockValue)
  objProductNode.appendChild(objNewInStock)
 
  Set objNewQuantity = mainXml.createElement("quantity")
  Set objNewQuantityValue = mainXml.createTextNode(Elem.SelectSingleNode("Ilosc").text)
  objNewQuantity.appendChild(objNewQuantityValue)
  objProductNode.appendChild(objNewQuantity)
 
  Set objNewFeatures = mainXml.createElement("features")
  objProductNode.appendChild(objNewFeatures)
 
  Set objNewCustomFields = mainXml.createElement("customFields")
  objProductNode.appendChild(objNewCustomFields)
 
  Set objCurrNode = mainXml.documentElement
  objCurrNode.appendChild(objProductNode)
 
Next
 
result = mainXml.documentElement.xml

Zewnętrzny plik z stanami

Pan Arek ma dodatkowy plik z stanami, z którym chciałby sumować listę stanów do synchronizacji.

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Globalization;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      var data = "";

      using(StreamReader reader = new
        StreamReader(@"C:\Users\Admin\Desktop\PlikDoIntegracjiArek.txt"))
      {
        data = reader.ReadToEnd();
      }

      var parsedData = XElement.Parse(data);

      foreach (var item in parsedData.Elements("Towar"))
      {
        var originalProduct = bodyXml.Elements("product")
         .Where(x => x.Element("symbol")
           .Value == item.Element("Symbol").Value).FirstOrDefault();

        if (originalProduct != null)
        {
          decimal originalQuantity = 0;
          decimal additionalQuantity = 0;
          decimal.TryParse(originalProduct.Element("quantity").Value,
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out originalQuantity);
          decimal.TryParse(item.Element("Ilosc").Value, 
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out additionalQuantity);
          originalProduct.Element("quantity")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
          originalProduct.Element("reserved")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
          originalProduct.Element("inStock")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
        }
      }
      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set objXMLDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
objXMLDoc.async = False 
objXMLDoc.load("C:\Users\test\Desktop\PlikDoIntegracjiSumowanie.txt")
 
Set Root = objXMLDoc.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("Towar") 
 
Set mainXml = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
mainXml.async = False 
mainXml.LoadXml(xml)
mainXml.setProperty "SelectionLanguage", "XPath"
 
Set mainXmlRoot = mainXml.documentElement
Set MainNodeList = mainXmlRoot.getElementsByTagName("product") 
 
For Each Elem In NodeList 
 
  Set test = mainXml.selectSingleNode("products/product[symbol='"& Elem.SelectSingleNode("Symbol").text & "']")
 
  If Not test Is Nothing Then
    test.SelectSingleNode("quantity").Text = CDbl(Replace( Elem.SelectSingleNode("Ilosc").Text ,".",",")) + CDbl(Replace( test.SelectSingleNode("quantity").Text ,".",","))
  End if
Next
 
result = mainXml.documentElement.xml

Zewnętrzny plik z stanami

Pan Arek ma dodatkowy plik z stanami, z którego chciałby sumować listę dostępnych sztuk towarów do synchronizacji.

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Globalization;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      var data = "";

      using(StreamReader reader = new
        StreamReader(@"C:\Users\Admin\Desktop\PlikDoIntegracjiArek.txt"))
      {
        data = reader.ReadToEnd();
      }

      var parsedData = XElement.Parse(data);

      foreach (var item in parsedData.Elements("Towar"))
      {
        var originalProduct = bodyXml.Elements("product")
         .Where(x => x.Element("symbol")
           .Value == item.Element("Symbol").Value).FirstOrDefault();

        if (originalProduct != null)
        {
          decimal originalQuantity = 0;
          decimal additionalQuantity = 0;
          decimal.TryParse(originalProduct.Element("quantity").Value,
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out originalQuantity);
          decimal.TryParse(item.Element("Ilosc").Value, 
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out additionalQuantity);
          originalProduct.Element("quantity")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
          originalProduct.Element("reserved")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
          originalProduct.Element("inStock")
            .Value = (originalQuantity + additionalQuantity).ToString();
        }
      }
      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set objXMLDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
objXMLDoc.async = False 
objXMLDoc.load("C:\Users\test\Desktop\PlikDoIntegracjiSumowanie.txt")
 
Set Root = objXMLDoc.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("Towar") 
 
Set mainXml = CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 
mainXml.async = False 
mainXml.LoadXml(xml)
mainXml.setProperty "SelectionLanguage", "XPath"
 
Set mainXmlRoot = mainXml.documentElement
Set MainNodeList = mainXmlRoot.getElementsByTagName("product") 
 
For Each Elem In NodeList 
 
  Set test = mainXml.selectSingleNode("products/product[symbol='"& Elem.SelectSingleNode("Symbol").text & "']")
 
  If Not test Is Nothing Then
    test.SelectSingleNode("quantity").Text = CDbl(Replace( Elem.SelectSingleNode("Ilosc").Text ,".",",")) + CDbl(Replace( test.SelectSingleNode("quantity").Text ,".",","))
  End if
Next
 
result = mainXml.documentElement.xml

Błędne symbole produktów

Pan Mirek zatrudniał stażystę, który źle uzupełnił kody produktów i teraz trzeba usuwać z nich końcówki takie jak .amz lub .amf, chciałby aby integracja ignorowała pewne ciągi znaków

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Globalization;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      foreach (XElement item in bodyXml.Elements("product"))
      {
        item.Element("symbol")
          .Value = item.Element("symbol")
            .Value.Replace(".AMZ", "").Replace(".AMF", "");
      }

      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("product") 
For Each Elem In NodeList 
  Elem.SelectSingleNode("symbol").Text = Replace(Elem.SelectSingleNode("symbol").Text ,".AMZ","")
  Elem.SelectSingleNode("symbol").Text = Replace(Elem.SelectSingleNode("symbol").Text ,".AMF","")
Next
result = Root.xml

Przeliczanie opakowań

Pan Łukasz kupuje w kartonach a sprzedaje w sztukach, stąd w kodach produktów ma wpisane “[100]”, chciałby liczby pomiędzy nawiasami wymnożyć przez aktualny stan

Kod w języku C#

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Globalization;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      foreach (XElement item in bodyXml.Elements("product"))
      {
        item.Element("symbol")
          .Value = item.Element("symbol")
            .Value.Replace(".amz", "").Replace(".amf", "");

        try
        {
          decimal originalQuantity = 0;
          decimal multiplier = 0;

          var output = item.Element("symbol")
            .Value.Split(new char[] { '[', ']' })[1];

          decimal.TryParse(item.Element("quantity").Value,
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out originalQuantity);

          decimal.TryParse(output, 
            NumberStyles.Any, 
            CultureInfo.InvariantCulture, 
            out multiplier);

          item.Element("quantity")
            .Value = (originalQuantity * multiplier).ToString();
          
          item.Element("reserved")
            .Value = (originalQuantity * multiplier).ToString();

          item.Element("inStock")
            .Value = (originalQuantity * multiplier).ToString();
        }
        catch (Exception)
        {
          var symbol = item.Element("symbol").Value;
          writeError(symbol + "Nie posiada mnożnika");
        }
      }

      return bodyXml;
    }
  }
}

Kod w języku VBScript

Set xmlConfigObj = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlConfigObj.async = "false"
xmlConfigObj.LoadXml(xml)
Set Root = xmlConfigObj.documentElement 
Set NodeList = Root.getElementsByTagName("product") 
  Set oRegExp = New RegExp
  oRegExp.Pattern = "\[(.*?)\]"
For Each Elem In NodeList 
 
  Dim multiplier
  Set Matches = oRegExp.Execute(Elem.SelectSingleNode("symbol").Text)
  If Matches.Count > 0 Then 
     mnoznik = Matches(0).SubMatches(0)
    Elem.SelectSingleNode("quantity").Text = CDbl(Replace( Elem.SelectSingleNode("quantity").Text ,".",",")) * cint(multiplier)
   End If
 Next
result = Root.xml

Table of contents