Link Search Menu Expand Document
 1. Skrypt C#
 2. Skrypt w języku VBScript

Dziennik

Każda integracja stworzona przez SellIntegro posiada w panelu danej integracji zakładkę “Dziennik”: Dziennik

W tym miejscu możemy informować klientów przy pomocy trzech poziomów komunikatów:

 1. Poziom “info” - używany do bieżącego informowania klienta o postępie prac danej integracji
 2. Poziom “ostrzeżenie” - używany do informowania klienta o błędzie, który nie zagraża przerwaniu pracy integracji, ale może powodować błąd danych np. pominięcie produktu.
 3. Poziom “błąd” - używany do zakomunikowania poważnego błędu w trakcie działania, np. błąd danych połączeniowych do API

Poziomy logów

Jak korzystać z Dziennika za pomocą skryptów

Skrypt C#

W języku C# do metod, które można zaimplementować będą przekazywane delegaty w postaci Action <string>, należy im przekazać odpowiednią informację, która zostanie wyświetlona w panelu:

public XElement ZmodyfikujDaneZrodlowe(Action<string> writeError, Action<string> writeWarning, Action<string> writeInfo, XElement bodyXml)
{
  writeError("Wystąpił nieoczekiwany błąd");
  writeWarning("Nie znaleziono produktu o id 589 w systemie ERP");
  writeInfo("Nastąpi aktualizacja produktów");

  return bodyXml;
}

Skrypt w języku VBScript

W języku VBScript wykorzystany zostanie wbudowane w nim wscript.echo, który jest przechwycony przez integrację SellIntegro. Aby panel wiedział jaki poziom informacji ma zostać wyświetlony, należy każdy wpis odpowiednio sformatować, według poniższego schematu:

 wscript.echo "#>>user_error:Wystąpił nieoczekiwany błąd"
 wscript.echo "#>>user_info:Nastąpi aktualizacja produktów"
 wscript.echo "#>>user_warning:Nie znaleziono produktu o id 589 w systemie ERP"

Table of contents