Link Search Menu Expand Document

Po co Modification-SDK (MSDK)?

MSDK ma Tobie pomóc dopasować gotowe rozwiązania do integracji systemów ERP i Ecommerce do potrzeb Twoich lub Twojego klienta. W ten sposób skrócisz czas wdrożenia nowych narzędzi w firmie i zwiększysz ich elastyczność wedle własnych potrzeb.

Zapoznaj się tutaj, które procesy obsługują MSDK.

Jak to działa?

Obecnie osoby korzystające z integracji są uzależnione od funkcjonalności dostępnych tylko i wyłącznie w scenariuszu konfiguracyjnym, przez co mogą odczuwać pewien brak elastyczności w integracji.

Integracja

Użycie jest bardzo proste

W Panelu klienta:

Wybierz integrację, w której chcesz wprowadzić modyfikację:

Integracja

Przejdź do zakładki “Skrypty” (Zapoznaj się z informacjami i zaakceptuj)

Akceptacja

Pojawi się edytor skryptów:

Skrypt

Wprowadź skrypt:

using System;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;

namespace Sellintegro
{
  public class External
  {
    public XElement ProcessSourceData(Action<string> writeError,
       Action<string> writeWarning,
       Action<string> writeInfo, 
       XElement bodyXml)
    {
      writeInfo("Hello World");
      return bodyXml;
    }
  }
}

Korzystaj ze zmian, które ułatwią ci życie w trakcie działania integracji:

skrypt

Kod ten może modyfikować przekazane obiekty i dopasować rozwiązanie pod potrzeby klienta końcowego, bez udziału programistów SellIntegro. W zależności od stopnia skomplikowania kodu, zmiany w integracji może wykonać osoby znające język C# lub VBScript.

Zapoznaj się tutaj, które procesy obsługują MSDK.

Kiedy skrypty są uruchamiane

Obecnie skrypty są uruchamiane w wyznaczonych miejscach przez SellIntegro, dokładny opis znajduje się w sekcji danego procesu.


Table of contents