Link Search Menu Expand Document

Dokumentacja scenariuszy konfiguracyjnych dla integracji z systemem Subiekt nexo PRO

Subiekt nexo PRO to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Dokumentacja przedstawia proces konfiguracji integracji. Zwróć uwagę na ramki oznaczone kolorem:

  • czerwonym, które przedstawiają odpowiedzi na niektóre problemy pojawiające się w trakcie konfigurowania wtyczek, informują o skutkach wykonania działań oraz o wymaganiach, które należy spełnić do zakończenia konfiguracji,
  • czarnym, które przedstawiają nakazy, co w danym etapie konfiguracji należy zrobić.

Table of contents