Link Search Menu Expand Document
 1. Typy komunikacji
 2. Podstawowe usługi SellIntegro:

Kierunek komunikacji

Integrator do komunikacji używa protkołu HTTPS poprzez protkół TCP/IP. Portem używanym przez integrator jest zawsze port 443. Połączenie przy użyciu protkołu TCP/IP jest zawsze inicjowane z komputera, na którym uruchomiony jest Endpoint i docelowo łączy się z platformą SellIntegro lub systemem eCommerce.

Do poprawnego działania integratora nie ma potrzeby otwierania portów na maszynie, na której pracuje EndPoint

Aby zapewnić bezproblemową komunikację EndPoint’a należy aplikacją, z której składa się integracja, umożliwić inicjowanie nowych połączeń wychodzących (TCP:SYN) oraz pełnej dwukierunkowej komunikacji po nawiązaniu połączenia (TCP:ESTABLISHED)

Typy komunikacji

Do poprawnej komunikacji integratora z platformą SellIntegro obowiązkowo dla każdej integracji wymagana jest komunikacja z podstawowymi usługami SellIntegro. Dla wybranych integracji potrzebne jest proxy dostępowe do systemów eCommerce w ramach platformy SellIntegro, a połączenie do pozostałych platform odbywa się bezpośrednio.

Adresy warstwy trasnportowej (4. Warstwa modelu OSI)

Adresy czwartej warstwy modelu OSI czyli adresy IP używane przez protkół TCP/IP mogą być zmienione w dowolnym momencie. Dla sprawnego uzyskiwania połączenia zalecamy nie używania zapór ogniowych warstwy czwartej. W sytuacji gdy potrzebny jest pojedynczy adres do komunkacji z SellIntegro wymagana jest indywidualna wycena oraz zakup wspracia poziomu Business lub wyżej.

Adresy warstwy aplikacji (7. Warstwa modelu OSI)

Do komunikacji z poszczególnymi platformami integrator wykorzystuje następujące adresy URL:

Podstawowe usługi SellIntegro:

Działanie integracji:

 1. https://endpointfeed.sellintegro.com/
 2. https://endpointfeed-1.sellintegro.com/
 3. https://endpointfeed-2.sellintegro.com/
 4. https://endpointlogsink.sellintegro.com/
 5. https://endpointlogsink-1.sellintegro.com/
 6. https://endpointlogsink-2.sellintegro.com/
 7. https://endpointwebproxy.sellintegro.com

Konfiguracja integracji:

 1. https://bl2gt.sellintegro.com
 2. https://bl2gt-oldlook.sellintegro.com
 3. https://sellintegro.pl

Bezpośrednia komunikacja z systemami eCommerce:

 1. https://api.baselinker.com
 2. http://gw.api.taobao.com
 3. https://mws-eu.amazonservices.com
 4. https://settlement.brandsfactory.pl/
 5. https://wsvc.cdiscount.com/MarketplaceAPIService.svc
 6. https://biznes.furgonetka.pl
 7. https://adeplus.gls-poland.com/adeplus/pm1/ade_webapi2.php?wsdl
 8. https://api-shipx-pl.easypack24.net
 9. https://api-marketplace.morele.net/
 10. https://sso.auth.wayfair.com/
 11. https://api.wayfair.com/
 12. https://shopname.sellasist.pl/api/

Proxy dla systemów eCommerce:

 1. https://shoploauthgate.sellintegro.com/
 2. https://allegroauthgate.sellintegro.com/
 3. https://shoplo2erp.sellintegro.com/
 4. https://blproxy-si-angelforce.sellintegro.com/*
 5. https://blproxy-si-angelforce-900ms.sellintegro.com/*

Proxy dla pozostałych systemów zewnętrznych:

 1. GUS Proxy - https://gusproxy.sellintegro.com