Link Search Menu Expand Document

Wersja 3.5.21.0

Najważniejsze zmiany

  1. Integrator dla Subiekt GT - pozwala na zapisanie danych połączeniowych, pomimo błędu ze Sferą i korzystanie z integracji do synchronizacji np. stanów magazynowych lub cen.
  2. Lokalnie przechowywane są informację potrzebne do uruchomienia integracji (maksymalnie do 72 godzin). Przydatne dla klientów u których następują częstę przerwy w dostępie do internetu, korzystają z technologii LTE lub innej technologii z ograniczonym transferem danych.

Linki

Wersja ERP Integrator
Wersja Podstawawowa InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima.msi
  InsERT Subiekt Nexo PRO SellIntegroNexo.msi
  Sage 50 SellIntegroSage50.msi
  SAP BUSINESS ONE SellIntegroSapBusinessOne.msi
  enova365 SellIntegroEnova365.msi
  NoERP SellIntegroNoERP.msi
  Comarch ERP XL SellIntegroComarchXL.msi
  InsERT Navireo SellIntegroNavireo.msi
Wersja +1    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+1.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+1.msi
  InsERT Subiekt Nexo PRO SellIntegroNexo+1.msi
  InsERT Navireo SellIntegroNavireo+1.msi
Wersja +2    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+2.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+2.msi
  InsERT Subiekt Nexo PRO SellIntegroNexo+2.msi
  InsERT Navireo SellIntegroNavireo+2.msi
Wersja +3    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+3.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+3.msi
Wersja +4    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+4.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+4.msi
Wersja +5    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+5.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+5.msi
Wersja +6    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+6.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+6.msi
Wersja +7    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+7.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+7.msi
Wersja +8    
  InsERT Subiekt GT SellIntegroSubiekt+8.msi
  Comarch OPTIMA SellIntegroOptima+8.msi
Usługa Cloud Print Link do Pobrania
Cloud Print .zip CloudPrint.zip
Cloud Print SellIntegroCloudPrintInstaller.msi
Cloud Print PL SellIntegroCloudPrintInstallerPL.msi
Cloud Print DE SellIntegroCloudPrintInstallerDE.msi
Cloud Print EN SellIntegroCloudPrintInstallerEN.msi

Table of contents