Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt nexo PRO do Allegro

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_STC_ALL_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v110.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych stanów produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (e-commerce) Allegro. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie stanów produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie stany były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Allegro

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Allegro

W tym kroku rejestrujesz aplikację Sellintegro, jaką jest wtyczka aktualizacji cen, aby miała dostęp do Twoich aukcji Allegro.

Artykuł Allegro jak uruchomić dwustopniowe logowanie

Artykuł jak krok po kroku poprawnie połączyć aplikacje Sellintegro z kontem na Allegro

SGTSTCALL_register1

SGTSTCALL_register1


4. Połączenie z Nexo.

Dane do połączenia z Nexo są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony).


5 W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Nexo z produktami w magazynie Allegro ?:

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Allegro
 • Sygnatura
 • Tytuł Aukcji

W Allegro potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.
NXOPRCBLK_nxoproductsettings

b) Po stronie Subiekt Nexo PRO
 • Nazwa
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy

W Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.
NXOPRCBLK_nxoproductsettings

EAN znajdziesz w drugiej zakładce produktu Miary NXOPRCBLK_nxoean


6. Obsługa magazynów

W tej opcji wskazujemy z których magazynów w Subiekt Nexo Pro integracja ma pobrać cenniki.

Jak znaleźć Symbol magazynu w systemie Subiekt nexo PRO?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz wyszukiwarkę, Po wpisaniu “Magazyny” i kliknięciu w pierwszą wyszukaną frazę ukaże Ci się lista dostępnych magazynów w Subiekt Nexo PRO

NXOSTCBLK_nxo_warehouse