Przesyłanie produktów z Subiekt nexo PRO do SkyShop

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_PRD_SKY_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v106.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO do SkyShop i programem systemu docelowego (E-commerce) SkyShop. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z SkyShop

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SKY_LOGOWANIE

Klucz API znajdziemy wchodząc kolejno w menu na górze sklepu: Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Web API sklepu.

SKY_API


4. Kategorie produktów w SkyShop

Funkcjonalność daje nam możliwosć wyznaczenia kategorii w SkyShop, na którym będą wykonywane operacje. Weryfikacja, czy produkt już istnieje w SkyShop może polegać na sprawdzaniu wszystkich kategorii lub jedynie tych wyznaczonych. Dodatkowo należy wskazać jedną kategorię w SkyShop, w której pojawi się dodany produkt.

Standardowe przetwarzanie kategorii

Dostępne opcje:

a) Chcę, by produkty były pobierane z wszystkich kategorii w podanym katalogu:

Integracja będzie weryfikować we wszystkich kategoriach, czy dany produkt istnieje w SkyShop.

b) Chcę wybrać kategorie z których będą pobierane produkty:

Integracja zweryfikuje tylko produkty znajdujące się w wybranych kategoriach docelowych.

Podgląd dostępnych kategorii znajdziemy wybierając z górnego menu w SkyShop: Produkty -> Kategorie.

SGTPRDSKY_sky_inventories_categories

Wybierz kategorie, w których zostaną utworzone produkty nie istniejące w SkyShop:

Integracja przeniesie produkty z systemu ERP do wskazanej kategorii w SkyShop.

Traktuj grupę produktu w Subiekt nexo PRO do SkyShop jako kategorię produktu w SkyShop

Integracja przesyłając produkty, potraktuje grupę z Subiekt nexo PRO do SkyShop, jako grupę produktu w SkyShop.


5. Czy wszystkie produkty z Subiekt nexo PRO mają zostać przeniesione?

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka podpytań, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, które dokładnie produkty mają trafić do systemu docelowego.

Prześlij tylko produkty oznaczone jako

Dostępne opcje:

a) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep internetowy.

b) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sprzedaż mobilna.

c) Pozycja do serwisu aukcyjnego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep serwis aukcyjny.

d) Przesyłaj wszystkie produkty

Przy zaznaczeniu tej opcji do SkyShop będą przesyłane wszystkie typy produktów.

NXOPRDBLK_product_markings


Czy dodatkowo filtrować po statusie aktywności produktu?

Dostępne opcje:

a) Nie (przesyłaj aktywne oraz nieaktywne produkty)

Integracja prześle produkty zarówno aktyne jak i nieaktywne

b) Tak (prześlij jedynie aktywne produkty)

Integracja prześle wyłącznie produkty oznaczone jako aktywne

NXOPRDBLK_products_activity


6. Czy chcesz usuwać niepowiązane produkty?

Integracja usunie z SkyShop produkty nie znajdujące swojego powiązanego produktu po stronie Subiekt nexo PRO do SkyShop (wybór mapowania określamy w pkt. 10 konfiguracji).

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie usunie z SkyShop produktów, które nie znajdują się na wyznaczonym magazynie Subiekt nexo PRO.

b) Tak

Wszytkie produkty z SkyShop nie zmapowane według wartości wybranej w pkt. 10 z wybranym magazynem w Subiekt nexo PRO do SkyShop zostaną usunięte.


7. Czy chcesz filtrować produkty po wartości pól własnych?

Funkcjonalność pozwala ograniczyć zakres przesyłanych produktów do pozycji z określonymi polami własnymi w katrotece towaru Subiekt nexo PRO do SkyShop.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja wyśle wszystkie produkty nie weryfikując filtrowania po wartości atrybutów.

b) Pobieraj z Subiekt nexo PRO do SkyShop tylko produkty które w danym polu własnym mają określoną wartość:

Tabela mapowania pól własnych:

Pole własne w Subiekt nexo PRO do SkyShop.

Wybieramy z ‘lupki’ pole własne produktu istniejące w Subiekt nexo PRO do SkyShop.

Wartość pola własnego w Subiekt nexo PRO do SkyShop.

Wprowadzamy wartość pola własnego, który intgeracja rozpozna jako oznaczenie do synchronizacji towaru ze SkySkop.

Dostępne pola własne oraz ich wartości możemy zweryfikować/edytować w Subiekt nexo PRO wpisując w pole “Szukaj poleceń” -> Pole własne -> Asortyment -> Popraw

NXOPRDBLK_nxo_fields


8. Jaki cennik chcesz użyć?

Funkcjonalność umożliwia wybór istniejącego cennika w Subiekt nexo PRO do SkyShop. Cena we wskazanym cenniku będzie przesłana razem z produktem do SkyShop. SkySkop udostępnia tylko jedno miejsce na cenę.

Listę dostępnych cenników znajdziemy w Subiekt nexo PRO do SkyShop po lewej stronie Polityka cenowa -> Cenniki

NXOPRDBLK_nxo_price


9. Magazyny w Subiekt nexo PRO:

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie źródłowym.

Wskaż, z którego magazynu Subiekt nexo PRO mają być pobierane stany magazynowe:

Należy wpisać SYMBOL magazynu w Subiekt nexo PRO

NXOPRDBLK_nxo_warehouse


10. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt nexo PRO z produktami w magazynie SkyShop?

Funkcjonalność umożliwia wybór mapowania produktów pomiedzy magazynami Subiekt nexo PRO a SkyShopem.

Dostępne opcje:

a) SkyShop:
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W SkyShop potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SKY_product_mappings

b) Subiekt nexo PRO:
 • Symbol
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Pole własne 1-8

NXOPRDBLK_nxo_warehouse


11. Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów?

Funkcjonalność umożliwia wybór wykonywanych zadań z każą pętlą programu.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty
 • Dodaj zdjęcie - opcja doda zdjęcia produktu, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO
 • Dodaj wagę - opcja doda wagi produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO
 • Dodaj opis - opcja umożliwia przeniesienie pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO rozróżniając na: a) Z pola “opis” b) Z pełnej charakterystyki
 • Dodaj EAN - opcja doda EAN produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO
b) Aktualizuj produkty
 • Aktualizuj nazwy produktów - opcja zaktualizuje nazwy produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj EAN - opcja zaktualizuje EAN produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj zdjęcia - opcja zaktualizuje zdjęcia produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj Symbole produktów - opcja zaktualizuje symbole produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj wagę produktów - opcja zaktualizuje wagę produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt nexo PRO
 • Aktualizuj opisy produktów - opcja umożliwia aktualziację pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt nexo PRO rozróżniając na:
  a) Z pola "opis"
  b) Z pełnej charakterystyki