Przesyłanie zamówien z Allegro do Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: ALL_CAI_COM_ORD_OPT
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v143.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie zamówienia w Allegro. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Allegro.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Allegro. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Allegro

W tym kroku rejestrujesz aplikację Sellintegro, jaką jest wtyczka aktualizacji cen, aby miała dostęp do Twoich aukcji Allegro.

Artykuł Allegro jak uruchomić dwustopniowe logowanie

Artykuł jak krok po kroku poprawnie połączyć aplikacje Sellintegro z kontem na Allegro

SGTSTCALL_register1


6. Połączenie z Comarch Optima.

Dane do połączenia z Comarch Optima są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji(przycisk na dole strony)


7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank):

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch Optima?:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Allegro i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

9. Jakie dokumenty w Comarch Optima mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch Optima podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia RO

Integracja utworzy dokument rezerwacja odbiorcy.

b) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Allegro. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny.

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Allegro. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Comarch Optima, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.


10. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Allegro?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


11. Dokumentom tworzonym w Comarch Optima ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu.

Ustaw na

Ustawienie tej opcji zawsze ustawia kategorię przypisaną do tego pola.


12. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Allegro na dokument w Comarch Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego.

Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie. BLKORDOPToneoff

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta.

Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie. BLKORDOPTclient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.).

Pole w Allegro

Wybieramy, które pole z zamówienia w Allegro ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP


Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Allegro.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w CComarch ERP Optima

Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania.


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Automatycznie wygenerowany akronim przez Comarch ERP Optima
 • Wygeneruj losowy symbol

Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima. BLKORDOPTautosymbol


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima

Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Wygeneruj losowy symbol

Opcja wygeneruje losowy ciąg znaków w przypadku gdy nie powiąże kontrahenta po mapowaniu

b) Nadaj numeryczny prefiks

Opcja nada numeryczny prefiks do kontrahenta który już instnieje w Comarch ERP Optima ale nie został zmapowany.


Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia

Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.


Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.

Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTClientAttribute


13. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Allegro cena dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Mapowanie:
Allegro

Wybieramy, które pole z zamówienia w Allegro ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Sygnatura
 • Tytuł aukcji
 • Nr aukcji
 • Kod kreskowy
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Allegro.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings

b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w Allegro

Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w Allegro.

c) Powiąż kartotekę produkt Allegro oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z Allegro z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Allegro

Wybieramy, które pole z zamówienia w Allegro ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Sygnatura
 • Tytuł aukcji
 • Nr aukcji
 • Kod kreskowy
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Allegro.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
Wybierz pole z Allegro

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Wybierz pole z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.


14. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na dokumentach w Comarch Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia (oznacza to, że koszt dostawy NIE zostanie dodany do utworzonego dokumentu).

b) Dodaj jako usługę o nazwie

Integracja doda za każdym razem wybraną usługę istniejącą w Comarch ERP Optima.

c) W zależności od usługi transportu w zamówieniu Allegro ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Comarch ERP Optima

Integracja doda odpowiednią usługę transportu na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Pole w Allegro

Wybieramy na podstawie mapowania dla jakiego transportu z Allegro ma się przypisać odpowiedni transport w Comarch ERP Optima:

a) Usługa transportu z Allegro

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Allegro. Nazwę należy wpisać ręcznie.

b) Transport z Comarch ERP Optima

Podajemy nazwę transportu z Comarch Optma. Nazwę należy wpisać ręcznie.

WOOORDOPTTransportMappings


15. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Allegro na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Allegro

Wybieramy z listy metodę płatności dostępnych w scenariuszu.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie

b) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania. Ta opcja umożliwia dodanie własnych sposobów płatności z Allegro.

Mapowanie:
Allegro

Wpisujemy indywidualne metody płatności które nie występują w tabelce zamieszczonej wyżej.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie


16. Jakie atrybuty dokumentu chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych atrybutów do dokumentu w Comarch ERP Optima na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa źródła w Allegro

Wpisujemy nazwę źródła w Allegro. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

ID źródła w Allegro

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API Allegro. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kod atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy kod atrybutu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość jaką przyjąć ma podany atrybut. Wartość można wpisać ręcznie (w takim przypadku atrybut przyjmie tylko jedną, zawsze tą samą wartość), lub wybrać z listy (w takim przypadku można wybrać zmienną wartość, np metodę płatności.).

Atrybuty na dokumencie widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributesDocument

Atrybuty w Comarch ERP Optima widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributes BLKORDOPTAttributes1


17. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość należy wpisać ręcznie


18. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Uwagi
 • Identyfikator zamówienia (Allegro)
 • Oryginalny Identyfikator zamówienia
 • Źrodło zamówienia
 • Identyfikator użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Sposób dostawy
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Nr listu przewozowego
 • Czy dostarczyć fakturę?
 • Kwota wpłacona

 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem

  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu:

BLKORDOPTextrainfo


19. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jaką datą mają być dodawane dokumenty do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Data złożenia zamówienia w Allegro
Integracja ustawi na dokumencie datę złożenia zamówienia w Allegro.

b) Data utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima
Integracja ustawi na dokumencie datę utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima.


20. Jak długa ma być rezerwacja towaru?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.

Dostępne opcje:

a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Określona liczba dni rezerwacji
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.


21. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?

Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent zaznaczył opcję otrzymania faktury oraz wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP oraz nie zaznaczył opcji otrzymania faktury, w przeciwnym przypadku rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.