Aktualizacja cen z wybranego cennika Comarch ERP Optima do Magento 2

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRC_MAG_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v100.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) Magento 2. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Dane do połączenia z Magento 2

Opcja ta umożliwia użytkownikowi wybór połączenia wtyczki przesyłania cen do sklepu Magento 2. W tym miejscu należy podać adres sklepu oraz wybrać sposób autoryzacji.

a) Autoryzacja przez użytkownika i hasło

Należy podać nazwę użytkownika i hasło. Podany użytkownik powinien mieć uprawnienia administratora.

mag_auth1

b) Autoryzacja przez access token

Należy podać access token wygenerowany po stronie Magento 2. Klucz musi mieć najwyższe uprawnienia w celu swobodnej komunikacji.

mag_auth1


4. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


5. Nazwa ceny z Comarch ERP Optima, która ma być przeniesiona do Magento 2

Opcja pozwala Ci podać wybrany cennik utworzony w Comarch ERP Optima, który będzie przesłany do Magento 2.

OPTPRCBLKPrices


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Magento 2 z zasobami w magazynie Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Comarch ERP Optima
 • Kod produktu
 • Kod kreskowy
 • Nazwa

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu. OPTPRCBLKProductMapping OPTPRCBLKProductMapping2

b) Po stronie Magento 2
 • SKU
 • Oryginalne SKU
 • Nazwa
 • Wewnętrzny identyfikator

W Magento 2 potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu.
OPTPRCMAG2_prod


7. Kod atrybutu w Magento 2 z jakiego ma być pobierane oryginalne SKU

Opcja ta umożliwia podanie wybranego kodu atrybutu w celu pobrania wartości i przeniesienia do komórki “oryginalne SKU” w Magento 2.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty.

OPTPRCBLKAttributes