Przesyłanie zamówien z Shoper do Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: SHR_CAI_COM_ORD_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0

Co powinieneś wiedzieć na początku ?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie zamówienia w Shoper. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Shoper. Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada także funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Shoper. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


6. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Shoper i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch ERP Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Comarch ERP Optima, wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
SHRORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper po API.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, poprawnie przeniesionym do Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w Shoper, po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na Shoper.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego, zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w razie błędu zapisu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogły być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku stanu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Dodatkowo nie zapisuj dokumentu w Comarch ERP Optima

Funkcjonalność ta pozwala nie zapisywać dokumentu, w przypadku braku towaru.


12. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku kartoteki towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

 • Pomimo braku towaru przenieś zamówienie do Comarch ERP Optima

Funkcjonalność ta pozwala zapisać dokument w Comarch ERP Optima, mimo występujących braków kartotek.


13. Dla zamówień z którego statusu wykonywać aktualizację pozycji na dokumencie w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala aktualizować pozycje dokumentu z określonym statusem w Shoper.

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj pozycji

Domyślne działanie, integracja nie będzie aktualizować pozycji zamówień.

b) Aktualizuj pozycje na zamówieniach z wybranego statusu

Integracja będzie aktualizować zamówienia w Comarch ERP Optima, znajdujące się w określonych statusach.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


14. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch ERP Optima podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia RO

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży

b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Shoper. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

SHRORDNXOWantInvoice

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDNXONameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

e) Proforma

Integracja utworzy dokument Proforma, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper

f) Wydania zewnętrzne

Integracja utworzy zawsze wydanie zewnętrzne, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper

g) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Zamówienia Status B -> Paragony imienne lub faktury Status C -> Paragony imienne Status C -> Faktury VAT

Przy tworzeniu faktur stwórz dodatkowo dokument WZ?

Integracja przy tworzeniu faktur utworzy dodatkowo dokument wydania zewnętrznego.

Opcje zaawansowane (ustawienia będą obsługiwane tylko przy tworzeniu RO):

W jaki sposób chcesz tworzyć dokumenty?

a) Zawsze twórz dokumenty, ale nigdy nie zatwierdzaj (ustawienie domyślne)

Wszystkie utworzone dokumenty będą znajdować się w buforze.

b) Zawsze twórz dokumenty, ale zatwierdzaj tylko jeśli towar jest na stanie

Dokumenty będą zatwierdzane tylko w przypadku gdy towar jest na stanie.

c) Twórz dokumenty zatwierdzone jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

Dokumenty będą zatwierdzane gdy towar jest na stanie, gdy na produktu nie będzie na stanie, dokument nie zostanie utworzony.

d) Twórz dokumenty w buforze jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje

Dokumenty będą tworzone w buforze gdy towar jest na stanie, gdy produktu nie będzie na stanie dokument nie zostanie utworzony.


Czy chcesz automatycznie wystawić dokument sprzedażowy do tworzonego zamówienia?
a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon)

Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon).

a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon) ale tylko dla opłaconych zamówień

Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon), jednak tylko dla opłaconych zamówień.

c) Nie - jedyny dokument jaki będzie stworzony to Rezerwacja Odbiorcy (Ustawienie domyślne)

Integracja utworzy jedynie Rezerwację odbiorcy.


Chcę drukować wystawione dokumenty

Funkcjonalność umożliwia automatyczne wydrukowanie wystawionych dokumentów.


Chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej zamiast drukować je z szablonu wzorca

Funkcjonalność umożliwia fiskalizację paragonów na drukarce fiskalnej.


Numer wzorca wydruku faktury

W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku faktury.


Numer wzorca wydruku paragonu

W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku paragonu.


Zamówienia z jakiego statusu mają być realizowane jako dokumenty końcowe?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować z jakiego statusu mają być realizowane dokumenty końcowe.

a) Wszystkie

Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień ze wszystkich statusów.

b) O statusie

Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień z określonych statusów.


Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako paragon?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako paragon, przenieść zamówienie do określonego statusu.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.


Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako faktura?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako faktura, przenieść zamówienie do określonego statusu.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


15. Mapowanie serii tworzonych dokumentów

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie serii do tworzonych dokumentów, oraz wybranie symboli dokumentu w przypadku korzystania z innych niż standardowe.

Jakiego pola z zamówienia chcesz użyć do mapowania?

Opcja ta pozwala wybrać na podstawie jakiego pola z zamówienia ma być utworzone mapowanie.

 • ID statusu zamówienia
 • ID źródła zamówienia

Symbol faktury

Wpisujemy symbol faktury z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol faktury w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTInvoiceSymbol


Symbol faktury proforma

Wpisujemy symbol faktury proforma z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol faktury proforma w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTProformainvoiceSymbol


Symbol paragonu

Wpisujemy symbol paragonu z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol paragonu w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTReceiptSymbol


Symbol rezerwacji odbiorcy

Wpisujemy symbol rezerwacji odbiorcy z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.

Symbol rezerwacji odbiorcy w Optimie można znaleźć tutaj: BLKORDOPTReservationSymbol


Mapowanie serii ustal na podstawie poniższej tabeli:

Tabela pozwala określić mapowanie serii dokumentów.

Mapowanie:
Wartość pola

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy ID statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.

Kod serii

Wpisujemy kod serii dokumentu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub skorzystać z lupy.

Serie dokumentów można znaleźć tutaj: BLKORDOPTDocumentSeries


16. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shoper?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Ustaw zgodnie z mapowaniem

Integracja wykorzysta cenę brutto lub netto w zależności od ustawionego w tabeli mapowania.

Mapowanie:
Pole w Shoper

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu.

Wartość pola w Shoper

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego statusu.

Typ

Ta opcja pozwala wybrać czy dla ustawionego mapowania skorzystać z ceny brutto czy netto.


17. Dokumentom tworzonym w Comarch ERP Optima ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować jaką kategorię nadać tworzonym dokumentom w Comarch ERP Optima.

a) Pozostaw domyślną

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną domyślną kategorię.

b) Ustaw na

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną kategorię ustawioną w konfiguracji.


18. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta

b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego

Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie. BLKORDOPToneoff

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta

Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie. BLKORDOPTclient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.)

Pole w Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP


Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w Comarch ERP Optima

Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima


Automatycznie wygenerowany akronim przez ERP Optima

Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima BLKORDOPTautosymbol

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Wygeneruj losowy symbol


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima

Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Wygeneruj losowy symbol
b) Nadaj numeryczny prefiks


Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia

Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.


Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.

Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTClientAttribute


19. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Mapowanie:
Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Kod produktu
 • Nazwa
 • Kod kreskowy
 • Kod BLOZ12
 • Kod BLOZ7
 • Kod 39
 • Kod ISBN
 • Koszt KGO
 • Kod producenta

NXOSTCSHR_SHR_product_mappings

Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
 • Atrybut (najwyższy stan)

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings

b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w Shoper

Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w Shoper.

c) Powiąż kartotekę produkt Shoper oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z Shoper z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Kod produktu
 • Nazwa
 • Kod kreskowy
 • Kod BLOZ12
 • Kod BLOZ7
 • Kod 39
 • Kod ISBN
 • Koszt KGO
 • Kod producenta
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
Wybierz pole z Shoper

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Wybierz pole z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Czy chcesz przypisać inną jednostkę miary niż domyślna?

Opcja ta pozwala na przypisanie do towaru innej jednostki miary. Jednostka musi istnieć w Comarch ERP Optima, w przypadku pozostawienia tego pola pustego, integracja przypisze do każdego towaru domyślną jednostkę miary z Comarch ERP Optima.


Czy chcesz obsługiwać zestawy?

Opcja ta pozwala na włączenie obsługi zestawów produktów zgodnie z wcześniej dodanym mapowaniem.


Czy chcesz aby zawartość pola atrybuty została dodana do nazwy produktu na zamówieniu?
Chcę dodawać zawartość pola atrybuty do nazwy produktu

Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie zawartości pola atrybuty do nazwy produktu.


Czy aktualizować nazwę pozycji na dokumencie?

Opcja ta pozwala na określenie czy pozycja towaru na dokumencie ma mieć nazwę zgodną z nazwą w Shoper lub Comarch ERP Optima.

a) Tak (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Shoper)

Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą w Shoper.

b) Nie (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Comarch ERP Optima)

Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą produktu w Comarch ERP Optima.


Jakie atrybuty pozycji chcesz przypisać?

Opcja ta pozwala przypisanie do towarów określonych atrybutów.


Numer atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy numer atrybutu z Comarch ERP Optima.


Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Podajemy jaką wartość przypisać do wybranego atrybutu.

Czy chcesz osługiwać kupony rabatowe?

Uruchamia obsugę kuponów rabatowych


21. Czy chcesz ustawiać płatnika w zależności od metody płatności?

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie płatnika na dokumencie w Comarch ERP Optima w zależności od metody płatności.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie ustawianie płatnika na podstawie metody płatności.

b) Ustaw płatnika w zależności od metody płatności zgodnie z mapowaniem

Integracja przypisze płatnika do dokumentu w zależności od ustawionego mapowania.

Nazwa metody płatności w Shoper

Wpisujemy nazwę metody płatności z Shoper. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Symbol kontrahenta w Comarch ERP Optima

Wpisujemy akronim kontrahenta w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


22. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Shoper

Wybieramy z listy metodę płatności z Shoper.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima.

b) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności w zależności od metody transportu

Integracja przypisze sposoby płatności w zależności od metody transportu.

Mapowanie:
Transport w Shoper

Wpisujemy nazwę formy transportu z Shoper. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima.

Formy płatności dostępne w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTPayments


23. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie.

Dostępne opcje:

a) Pozostaw domyślną

Integracja utworzy zamówienie z walutą wpisaną na zamówieniu w Shoper.

b) Stosuj walutę PLN

Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.


Dla walut obcych korzystaj z następującego typu kursu walut

Wpisujemy typ kursu, np NBP

Typy kursu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTCurrencies BLKORDOPTCurrencies1


24. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu

Funkcjonalność ta pozwala przypisywać dodatkowe oznaczenia JPK VAT dla tworzonych dokumentów

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj oznaczeń JPK VAT

Integracja nie przypisuje dodatkowych oznaczeń JPK VAT

b) Przepisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowaniem:

Integracja przypisze oznaczenia JPK VAT na podsrawie mapowania:

Mapowanie:
Pole w Shoper

Wybieramy z listy:

 • Wszystko
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Kod kraju faktury
 • Kod kraju dostawy
 • Waluta
Wartość pola w Shoper:

Wpisujemy konkretną wartość przypisaną do wcześniej wybranego pola Shoper

Oznaczenie JPK VAT:

Wybieramy z listy konkretne oznaczenie JPK VAT - od GTU_01 do GTU_13


25. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z Shoper

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper.
BLKORDOPTStatusToProcess

Magazyn z Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

Zmień status zamówienia jeżeli nie uda się stworzyć dokumentu z powodu braku stanu jednej z pozycji na wybranym magazynie

Ta opcja pozwala na zmianę statusu zamówienia w przypadku gdy na danym magazynie brakuje stanu dla jednego z towarów.

Mapowanie:
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1

Status zamówienia w Shoper

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
SHRORDNXOStatusToProcess


26. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne:

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Uwagi sprzedawcy
 • Uwagi
 • Identyfikator zamówienia (Shoper)
 • Identyfikator użytkowanika
 • Telefon użytkowanika
 • Email użytkowanika
 • Sposób płatności
 • Sposób dostawy
 • Nr listu przewozowego
 • Czy dostarczyć fakturę?
 • Kwota wpłacona
Poszczególne elementy rozdziel znakiem

Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu

BLKORDOPTextrainfo


27. Jak długa ma być rezerwacja towaru?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.

Dostępne opcje:

a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Określona liczba dni rezerwacji
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.


28. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Data zamówienia w Shoper

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Shoper.

b) Data utworzenia dokumentu w Optima

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Comarch ERP Optima.


29. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?

Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP. W przeciwnym przypadku, rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.