Aktualizacja cen z wybranego cennika Comarch ERP Optima do Shoper

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRC_SHR_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v104.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (E-commerce) Shoper. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, aktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systemie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Twoim sklepie na Shoper.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


4. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


5. Język w Shoper

W polu “Wpisz kod języka” należy wprowadzić ręcznie lub za pomocą niebieskiej lupki kod języka. Domyślnie dla języka polskiego jest to pl_PL.

OPTPRCSHRProductcatalog


6. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) Shoper

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.


7. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki Shopera z cennikami systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima.

Mapowanie:
 • Rodzaj ceny w Shoper

  Podajemy rodzaj ceny w Shoper z rozwijanej listy. Dostępne mamy 4 opcje:
  OPTPRCBLKPricelist

 • Cennik w Comarch ERP Optima

  Wybieramy rodzaj tabeli z której chcemy mapować ceny - do wyboru jest cennik lub atrybut

 • Nazwa cennika/atrybutu

  Podajemy nazwę cennika lub atrybutu zależnie od wybranej opcji w punkcie poprzednim

Dostępne cennik można znaleźć w konfiguracji w zakładce Firma

OPTPRCBLKPrices

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes

 • Typ ceny

  Opcja ta dostępna jest tylko jeśli wybierzemy mapowanie po atrybucie. Można określić, czy cena wpisana w atrybut jest ceną netto lub brutto.


8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Shoper z zasobami w magazynie Comarch ERP?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Shoper
 • Kod produktu
 • Kod kreskowy
 • Nazwa
 • Kod BLOZ12
 • KOD BLO27
 • Kod 39
 • Kod ISBN
 • Koszt KGO
 • Kod producenta

W Shoper potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu OPTPRCBLKProductMapping

b) Po stronie Comarch Optima
 • Kod
 • EAN
 • Nr katalogowy
 • Kod u dostawcy
 • PLU
 • Kod producenta
 • Nazwa

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu OPTPRCBLKProductMapping OPTPRCBLKProductMapping2


9. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych zasobów zawierających z Comarch ERP Optima?

Opcja ta umożliwia przesłanie cen produktów z wybranym atrybutem produktu.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


10. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

Dostępne opcje:

a) Dodawaj wartość z atrybutu o nazwie
b) Odejmuj wartość z atrybutu o nazwie
c) Przemnóż wartość z atrybutu o nazwie
d) Dzielenie wartość z atrybutu o nazwie

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


11. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie atrybutu?

Opcja pozwala ustawić minimalną oraz maksymalną cenę towaru. Przy skonfigurowanej opcji cena przesyłana do Shoper nie przekroczy wartości podanych w atrybutach.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie
b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes


12. Czy chcesz synchronizować stawkę VAT?

Opcja to pozwala wybrać czy stawka VAT używana do wyliczania cen brutto będzie brana z systemu ERP lub z systemu eCommerce.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie eCommerce

b) Tak

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie ERP