Przesyłanie zamówień z WooCommerce do Comarch ERP Optima

Kod wtyczki: WOO_CAI_COM_ORD_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie zamówienia w WooCommerce. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) WooCommerce.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w WooCommerce. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

WOO_ORD_DATE


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z WooCommerce

Wygeneruj token API przechodząc kolejno w Ustawienia -> WooCommerce -> Zaawansowane -> REST API -> Dodaj klucz

WOO_API

WOO_API_SET


6. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)

W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.


8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w WooCOmmerce i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch ERP Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określony w tym punkcie status podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie wyłącznie jednego statusu wybierając go z listy. Integracja tworząc dokument w Comarch ERP Optima wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w WooCommerce, poprawnie przeniesionym do Comarch ERP Optima?

Dostępne opcje:

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w WooCommerce po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na WooCommerce.

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określony w tym punkcie status podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie wyłącznie jednego statusu wybierając go z listy. Integracja tworząc dokument w Comarch ERP Optima wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w WooCommerce, które nie mogą być wygenerowane w Comarch ERP Optima np. nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu i niekoniecznie świadczy o braku towaru.


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w WooCommerce, w momencie braku stanu towaru w Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.


12. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch ERP Optima podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia RO

Integracja utworzy dokument rezerwacja odbiorcy, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży.

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny.

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w WooCommerce.

e) Proforma

Integracja utworzy zawsze proformy.


13. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień WooCommerce?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


14. Dokumentom tworzonym w Comarch ERP Optima ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować jaką kategorię nadać tworzonym dokumentom w Comarch ERP Optima.

a) Pozostaw domyślną

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną domyślną kategorię.

b) Ustaw na

Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną kategorię ustawioną w konfiguracji. Kategorię można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


15. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w WooCommerce na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego.

Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie. BLKORDOPToneoff

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta.

Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie. BLKORDOPTclient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.).

Pole w WooCommerce

Wybieramy, które pole z zamówienia w WooCommerce ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP


Pole w Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w WooCommerce.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w CComarch ERP Optima

Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania.


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego

Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima.

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Automatycznie wygenerowany akronim przez Comarch ERP Optima
 • Wygeneruj losowy symbol

Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima. BLKORDOPTautosymbol


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima

Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Wygeneruj losowy symbol

Opcja wygeneruje losowy ciąg znaków w przypadku gdy nie powiąże kontrahenta po mapowaniu

b) Nadaj numeryczny prefiks

Opcja nada numeryczny prefiks do kontrahenta który już instnieje w Comarch ERP Optima ale nie został zmapowany.


Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima

Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.


Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia

Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.


Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.

Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.

Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTClientAttribute


16. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w WooCommercena dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Mapowanie:
WooCommerce

Wybieramy, które pole z zamówienia w WooCommerce ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w WooCommerce.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:

BLKORDOPTProductMappings

b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w WooCommerce

Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w WooCommerce.

c) Powiąż kartotekę produkt WooCommerce oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli

Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z WooCommerce z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.

Mapowanie:
WooCommerce

Wybieramy, które pole z zamówienia w WooCommerce ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.

 • EAN
 • SKU
 • Nazwa
 • Id Produktu
 • Nr aukcji
Comarch ERP Optima

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w WooCommerce.

 • Akronim
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Atrybut
Wybierz pole z WooCommerce

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.

Wybierz pole z Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.


Czy chcesz przypisać inną jednostkę miary niż domyślna?

Opcja ta pozwala na przypisanie do towaru innej jednostki miary. Jednostka musi istnieć w Comarch ERP Optima, w przypadku pozostawienia tego pola pustego, integracja przypisze do każdego towaru domyślną jednostkę miary z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


Czy chcesz obsługiwać zestawy produktów?
Chcę obsługiwać zestawy zgodnie z mapowaniem produktów ustawionym wyżej

Zaznaczenie tej opcji pozwala na obsługę zestawów zgodnie z mapowaniem zamieszczonym wyżej.


Jakie atrybuty pozycji chcesz przypisać?

Opcja ta pozwala przypisanie do towarów określonych atrybutów.


Numer atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy numer atrybutu z Comarch ERP Optima.


Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.


Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima

Podajemy jaką wartość przypisać do wybranego atrybutu.


17. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na dokumentach w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia (oznacza to, że koszt dostawy NIE zostanie dodany do utworzonego dokumentu).

b) Dodaj jako usługę o nazwie

Integracja doda za każdym razem wybraną usługę istniejącą w Comarch ERP Optima.

c) W zależności od usługi transportu w zamówieniu WooCommerce ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Comarch ERP Optima

Integracja doda odpowiednią usługę transportu na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Pole w WooCommerce

Wybieramy na podstawie mapowania dla jakiego transportu z WooCommerce ma się przypisać odpowiedni transport w Comarch ERP Optima:

a) Usługa transportu z WooCommerce

Podajemy nazwę transportu z zamówień w WooCommerce. Nazwę należy wpisać ręcznie.

b) Transport z Comarch ERP Optima

Podajemy nazwę transportu z Comarch Optma. Nazwę należy wpisać ręcznie.

WOOORDOPTTransportMappings


18. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w WooCommerce na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania.

Mapowanie:
WooCommerce

Wybieramy z listy metodę płatności dostępnych w scenariuszu.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie

b) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności zgodnie z poniższą tabelą

Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania. Ta opcja umożliwia dodanie własnych sposobów płatności z WooCommerce.

Mapowanie:
WooCommerce

Wpisujemy indywidualne metody płatności które nie występują w tabelce zamieszczonej wyżej.

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie

c) Dodatkowo chcę obsługiwać własne formy płatności w zależności od źródła pochodzenia i konta

Integracja przypisze sposoby płatności w zależności od źródła pochodzenia i konta.

Mapowanie:
Nazwa źródła

Wpisujemy nazwę źródła zamówienia, można wyciągnąć to przy użyciu API WooCommerce. Wartość należy wpisać ręcznie

ID źródła

Identyfikator źródła zamówienia,można wyciągnąć to przy użyciu API WooCommerce. Wartość należy wpisać ręcznie

Nazwa formy płatności w Comarch ERP Optima

Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie


19. Jakie atrybuty dokumentu chcesz przypisać?

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie dodatkowych atrybutów do dokumentu w Comarch ERP Optima na podstawie mapowania.

Mapowanie:
Nazwa źródła w WooCommerce

Wpisujemy nazwę źródła w WooCommerce. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

ID źródła w WooCommerce

Identyfikator źródła zamówienia można wyciągnąć przy użyciu API WooCommerce. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Kod atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy kod atrybutu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.

Wartość atrybutu w Comarch ERP Optima

Wpisujemy wartość jaką przyjąć ma podany atrybut. Wartość można wpisać ręcznie (w takim przypadku atrybut przyjmie tylko jedną, zawsze tą samą wartość), lub wybrać z listy (w takim przypadku można wybrać zmienną wartość, np metodę płatności.).

Atrybuty na dokumencie widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributesDocument

Atrybuty w Comarch ERP Optima widoczne są w tym miejscu: BLKORDOPTAttributes BLKORDOPTAttributes1


20. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość należy wpisać ręcznie

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z WooCommerce

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia z WooCommerce. Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w WooCommerce.

Magazyn z Comarch ERP Optima

Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima. Wartość należy wpisać ręcznie. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj: BLKORDOPTWarehouse BLKORDOPTWarehouse1


21. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Uwagi sprzedawcy
 • Uwagi
 • Identyfikator zamówienia (WooCommerce)
 • Oryginalny Identyfikator zamówienia
 • Źrodło zamówienia
 • Identyfikator użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Sposób dostawy
 • Moduł użyty do wygenerowania listu przewozowego
 • Nr listu przewozowego
 • Kwota wpłacona
 • Nazwa punktu odbioru
 • Adres punktu odbioru
 • Kod pocztowy punktu odbioru
 • Miasto punktu odbioru

 • Poszczególne elementy rozdziel znakiem

  Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu:

BLKORDOPTextrainfo


22. Jak długa ma być rezerwacja towaru?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.

Dostępne opcje:

a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Określona liczba dni rezerwacji
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.


23. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jaką datą mają być dodawane dokumenty do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Data złożenia zamówienia w WooCommerce
Integracja ustawi na dokumencie datę złożenia zamówienia w WooCommerce.

b) Data utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima
Integracja ustawi na dokumencie datę utworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima.


24. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?

Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.

Dostępne opcje:

a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.

b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent zaznaczył opcję otrzymania faktury oraz wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP oraz nie zaznaczył opcji otrzymania faktury, w przeciwnym przypadku rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.