Aktualizacja cen z wybranego cennika Comarch ERP Optima do WooCommerce

Kod wtyczki: OPT_CAI_COM_PRC_WOO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v105.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima i programem systemu docelowego (e-commerce) WooCommerce. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w WooCommerce.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Comarch ERP Optima

Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


4. Połączenie z WooCommerce

Wygeneruj token API przechodząc kolejno w Ustawienia -> WooCommerce -> Zaawansowane -> REST API -> Dodaj klucz

WOO_API

WOO_API_SET


5. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) BaseLinker.

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.


6. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki SkyShop z cennikami systemu źródłowego (ERP) Comarch ERP Optima.

Mapowanie:
 • Cennik w Comarch ERP Optima

  Wybieramy rodzaj tabeli z której chcemy mapować ceny - do wyboru jest cennik lub atrybut

 • Nazwa cennika/atrybutu

  Podajemy nazwę cennika lub atrybutu zależnie od wybranej opcji w punkcie poprzednim

Dostępne cennik można znaleźć w konfiguracji w zakładce Firma

OPTPRCBLKPrices

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes

Możemy także użyć zielonej lupki, która wskaże nam zgodnie z poprzenim wyborem - dostępne cenniki lub atrybuty

 • Typ ceny

  Opcja ta dostępna jest tylko jeśli wybierzemy mapowanie po atrybucie. Można określić, czy cena wpisana w atrybut jest ceną netto lub brutto.


7. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z SkyShop z zasobami w magazynie Comarch ERP Optima?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) WooCommerce
 • SKU
 • Nazwa

W WooCommerce potrzebne infromacje możesz znaleźć w kartotece produktu

SGTPRCBLK_blkproductmappings

b) Po stronie Comarch ERP Optima
 • Kod
 • EAN
 • Nr katalogowy
 • Kod u dostawcy
 • PLU
 • Kod producenta
 • Nazwa

W Comarch ERP Optima potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu OPTPRCBLKProductMapping OPTPRCBLKProductMapping2


8. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych zasobów zawierających z Comarch ERP Optima?

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie będzie synchronizować cen tylko dla produktów zawierających określony atrybut.

b) Tak - podaj nazwę atrybutu:

Opcja ta umożliwia przesłanie cen produktów z wybranym atrybutem produktu.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty

OPTPRCBLKAttributes

Możemy także użyć zielonej lupki, która wyświetli atrybuty produktów z programu Comarch ERP Optima.


9. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w atrybucie?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

Dostępne opcje:

a) Dodawaj wartość z atrybutu o nazwie

Integracja doda wartość z atrybutu do cennika.

b) Odejmuj wartość z atrybutu o nazwie

Integracja odejmie wartość z atrybutu do cennika.

c) Przemnóż wartość z atrybutu o nazwie

Integracja przemnoży wartość z atrybutu do cennika.

d) Dzielenie wartość z atrybutu o nazwie

Integracja podzieli wartość z atrybutu do cennika.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty.

OPTPRCBLKAttributes


10. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie atrybutu?

Opcja pozwala ustawić minimalną oraz maksymalną cenę towaru. Przy skonfigurowanej opcji cena przesyłana do SkyShop nie przekroczy wartości podanych w atrybutach.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie

Cena minimalna będzie określana na podstwawie wartości w wybranym atrubucie.

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie atrybutu o nazwie

Cena maksymalna będzie określana na podstwawie wartości w wybranym atrubucie.

Atrybuty produktów znajdziemy w każdym towarze w zakładce atrybuty.

OPTPRCBLKAttributes


11. Czy chcesz synchronizować stawkę VAT?

Opcja to pozwala wybrać, czy stawka VAT używana do wyliczania cen brutto będzie brana z systemu ERP Comarch ERP Optima lub z systemu eCommerce - WooCommerce

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w SkyShop.

b) Tak

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie Comarch ERP Optima.