Przesyłanie stanów magazynowych z Subiekt GT do pliku XML na serwerze FTP

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STC_FTP_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka umożliwia automatyczną synchronizację stanów magazynowych z systemu ERP do drugiego systemu. Dzięki automatycznemu procesowi synchronizacji stanów magazynowych, zwiększysz efektywność i zredukujesz ryzyko błędów manualnych. Wyeliminujesz problem niedostępności produktów i poprawisz obsługę klienta. Informacje o stanie Twojego magazynu będą zawsze aktualne. Zyskasz większą kontrolę, dzięki płynnemu przepływowi informacji między systemami.


2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać(od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Nazwa pliku na serwerze

To pole wypełnia się automatycznie przez intergację. Jest to nazwa Twojego pliku na naszym serwerze. Po kliknięciu na scenariuszu w Tutaj: Otwórz w nowym oknie otworzy się zakładka w przeglądarce z pliiem XML na naszym serwerze FTP.

Przykładowy plik XML na serwerze FTP ze stanami z SubiektGT

FTP_XML


4. Wskazanie magazynu

W tym polu należy podać symbol magazynu w SubiektGT, z którego mają być pobrane stany magazynowe. W przypadku podania w tym miejscu więcej niż jednego symbolu spowoduje zsumowanie stanów. Warunkiem koniecznym jest podanie symboli po przecinku bez spacji po sobie.

Symbol magazynu w SubiektGT możesz znaleźć w zakładce Słowniki pod hasłem Magazyny

BLKORDSGTMag


5. W przypadku kiedy stan jest mniejszy od zera

Opcja daje wybór w jaki sporób zostaną wpisane stany.

Dostępne opcje:

a) Stan ma być zapisany z wartością mniejszą od zera (np. -27)

SubiektGT oryginalnie nie przyjmuje wartości stanu na minusie. Wyjątki stanowią modyfikowane bazy danych.

b) Stan ma być zapisany z wartością 0

6. Od każdego stanu chcę odejmować wybraną przeze mnie ilość

Opcja ta od oryginalnego stanu odejmie wskazaną wartość podaną w komórce.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

SubiektGT oryginalnie nie przyjmuje wartości stanu na minusie. Wyjątki stanowią modyfikowane bazy danych.

b) Tak - podaj ilość

Po wpisaniu liczby np. 5 integracja odejmie od faktycznego stanu produktu 5 szt. i wynik ten prześle do pliku.


7. Czy chcesz synchronizować stany magazynowe tylko wybranych towarów?

Funkcja ta pozwala nam odfiltrować niechciane produkty wedle różnych warunków.

Dostępne opcje:

a) Przesyłaj produkty posiadające określoną cechę
 • Nie (ustawienie domyślne)
  Filtr zostanie zignorowany.

 • Tak - podaj nazwę cechy
  Prześlemy produkty ze wskazaną cechą. Cecha towaru musi istnieć w SubiektGT, dostępne możemy wybrać z poziomu zielonej lupki lub wpisać ręcznie nazwę cechy z SubiektGT.

SGTcechy

b) Przesyłaj produkty należące do określonej grupy
 • Nie (ustawienie domyślne)
  Filtr zostanie zignorowany.

 • Tak - podaj nazwę grupy
  Prześlemy produkty z określonej grupy. Grupa ta musi istnieć w SubiektGT i produkty muszą należeć do tejże grupy towarowej. W dostępnym polu wpisujemy ręcznie nazwę grupy.

SGTgrupyy

c) Przesyłaj tylko aktywne produkty
 • Nie (ustawienie domyślne)
  Filtr zostanie zignorowany.

 • Tak
  Prześlemy tylko produkty oznaczone jako aktywne w SubiektGT.

  Towar nieaktywny w SubiektGT ma oznaczenie X w kolumnie S.

SGTaktyw

d) Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia?
 • Nie (ustawienie domyślne)
  Filtr zostanie zignorowany.

 • Tak
  Prześlemy tylko produkty z wybranym oznaczeniem/oznaczeniami.


a) Pozycja do sklepu internetowego
b) Pozycja do serwisu aukcyjnego (Sello)
c) Pozycja do sprzedaży mobilnej

SGToznaczenia