Aktualizacja stanów magazynowych z pliku XML/CSV do Shoper

Kod wtyczki: XML_CAI_COM_STC_SHR_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v104.2

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między plikiem XML/CSV i programem systemu docelowego (E-commerce) Shoper. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci dodatkowo możliwość aktywacji produktu na sklepie jeżeli stan jest większy od 0.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać(od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


4. Wskaż skąd mają być pobierane stany magazynowe

W tym miejscu podajemy adres do pliku XML/CSV.

Dostępne opcje:

a) XML
b) CSV

5. Informacje na temat CSV

Funkcjonalność umożliwia Ci wybranie formatu pliku CSV (można pominąć przy użyciu pliku XML).

Dostępne opcje:

a) Nowodvorski
b) Poofi

6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Zewnętrzny plik z produktami w magazynie Shoper ?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu Shoper oraz odpowiadającym mu parametrze z pliku XML/CSV.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Shoper
 • Kod produktu
 • Kod kreskowy
 • Id wariantu produktu

W Shoper potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

XMLSTCSHR_SHR_product_mappings

b) Po stronie zewnętrznego pliku XML/CSV
 • Nazwa
 • Symbol
 • EAN

Potrzebne informacje możesz znaleźć w pliku XML/CSV (przykład pliku na dole).


7. Ustawiaj aktywność produktu na kartotece produktu w sklepie:

Opcja umożliwia zmianę aktywności produktu w zależności od posiadanego stanu magazynowego.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie podejmie akcji aktywacji produktu niezależnie od jego stanu.

b) Tak

W momencie kiedy stan magazynowy w pliku XML/CSV zmienia się z wartości ujemnej lub zerowej, wtyczka ustawia produkt na sklepie na aktywny.


8. Własna konfiguracja pliku XML:

Funkcja ta umożliwia mapowanie poszczególnych elementów pliku XML, na bazie którego integracja będzie robiła odczyt danych po czym aktualizowała stany magazynowe na sklepach.

XMLSTCSHR_XML_CONFIG

Dostępne opcje:

a) Ścieżka xml do elementu produktów

Wyszukujemy ostatni element, który poprzedza w pliku XML nazwę elementu dla produktu. Ten element otwiera i zamyka cały plik XML. W przykładowym XML jest to Products.

b) Nazwa elementu dla produktów

Nazwa elementów w której zawarte są informację odnośnie produktu. W przykładowym XML jest to “Item”. W elemencie tym znajduję się wszystkie informacje o produkcie jak np. nazwa, SKU, EAN itp.

c) Nazwa elementu dla id produktu

Nazwa elementów w której zawarte są informację odnośnie ID produktu. W XML odnajdujemy w przykładowym produkcie jego id, i wtedy nazwę tego elementu wpisujemy w konfigurację. W przykładowym XML jest to ID.

d) Nazwa elementu dla nazwy produktu

Nazwa elementów w której zawarta jest nazwa produktu. W XML odnajdujemy w przykładowym produkcie jego nazwę, i wtedy nazwę tego elementu wpisujemy w konfigurację. W przykładowym XML jest to Title.

e) Nazwa elementu dla sku produktu

Nazwa elementów w której zawarte są informację SKU produktu. W XML odnajdujemy w przykładowym produkcie jego SKU, i wtedy nazwę tego elementu wpisujemy w konfigurację. W przykładowym XML jest to Kod.

f) Nazwa elementu dla kodu kreskowego produktu

Nazwa elementów w której zawarte są informację odnośnie kodu kreskowego produktu. W XML odnajdujemy w przykładowym produkcie jego EAN (Kod kreskowy), i wtedy nazwę tego elementu wpisujemy w konfigurację. W przykładowym XML jest to EAN.

g) Nazwa elementu dla ilości produktu

Nazwa elementów w której zawarte są informację odnośnie dostępnej ilości produktu. Z tego miejsca wskazany stan będziemy przesyłać do Shopera. W przykładowym XML jest to Stock.