Pliki XML

Integracje działające z plikami zewnętrznymi w formacie XML/CSV