Aktualizacja cen z wybranego cennika Subiekt GT do IdoSell

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRC_IAI_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v107.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) IdoSell. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w IdoSell

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Subiekt GT

Pokazuje status połączenia wtyczki z integratorem.

SGTSTCBLK_endpoint_download.png


4. Połączenie z IdoSell

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


5. Nazwa sklepu w IdoSell

W polu należy wprowadzić nazwę sklepu dla którego będą aktualizowane ceny za pomocą niebieskiej lupki .

SHR_LOGOWANIE


6. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) IdoSell

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.

W Subiekcie GT za wspomnianą konfigurację odpowiada menu znajdujące się w: Administracja > Słowniki > Modele towarów.

SGTPRCBLKProductmodels


7. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala powiązać cenniki IdoSell z cennikami systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie uzupełnij pola:

b) Nazwa cennika w IdoSell
 • Cena detaliczna
 • Cena hurtowa
 • Cena minimalna
 • Cena przekreślona hurtowo
 • Cena przekreślona detaliczna
b) Cennik w Subiekt GT
 • Cennik
 • Pole własne

Produkty > Ustawienia > Grupy cenowe

 • Opcja “Cennik” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Standardowo w programie Subiekt GT są trzy ceny: Detaliczna, Hurtowa, Specjalna. Można wpisać również nazwę ceny stworzonej przez siebie. Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist3

 • Opcja “Pole własne” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT. Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist4


8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z IdoSell z towarami w magazynie Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu IdoSell oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Po stronie IdoSell
 • Kod zewnętrznego systemu
 • Kod producenta w standardzie

W IdoSell potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SGTSTCBLK_blk_product_mappings

b) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy
 • PLU
 • Nazwa
 • Pola własne

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

SGTSTCBLK_sgt_product_mappings


9. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych towarów z Subiekt GT?

W poniższej funkcjonalności, znajduje się kilka podpunktów, dzięki którym masz możliwość wyfiltrowania, które produkty mają aktualizować ceny.

Czy towar musi posiadać określoną cechę?

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy cechę po stronie systemu Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowne wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku cech.

b) Tak - podaj nazwę cechy

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy cechy zdefiniowanej w Subiekcie GT. Przy synchronizacji będą aktualizowane ceny, do których zdefiniowana cecha będzie przypisana. Jest możliwość podania kilku cech towarów np.: cecha1,cecha2,cecha3…

Jak sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Widok” następnie “Administracja” i “Słowniki”. Do pola wyszukiwania wpisujesz cechy towarów i klikasz w wyszukaną opcję. Otworzy się lista dostępnych cech towarów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

SGTSTCBLK_sgt_charakteristics

Zamiast wpisywania cech ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych cech w systemie Subiekt GT.

Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia?

Opcja pozwala na synchronizacje towarów w zależności od przypisanego oznaczenia. Dzięki temu możesz zdefiniować na przykład, które produkty są tylko do sprzedaży w sklepie internetowym.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Po wybraniu tej opcji wtyczka zachowuje się standardowo i przesyła ceny wszystkich towarów bez uwzględniania dodatkowych parametrów.

b) Towar musi posiadać WSZYSTKIE następujące oznaczenia:

Wybranie tej opcji będzie skutkowało rozwinięciem opcji dodatkowej w celu zdefiniowania z jakim oznaczeniem towary mają być aktualizowane.

Dostępne opcje:

a) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

b) Pozycja do serwsiu aukcyjnego (Sello)

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do serwisu aukcyjnego”.

c) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sprzedaży mobilnej”.

Ustawienie odnajdziesz na formularzu edycji towaru-> Zakładka “Opis” -> Pole wyboru: “Pozycja do.”

SGTSTCBLK_product_markings.png


10. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto. SGTPRCBLKPrzeliczanie


11. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie pola własnego?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci ustawienie minimalnej oraz maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne.

SGTPRCBLKMinMax

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie:

Pozwala Ci ustawienie minimalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

Pozwala Ci ustawienie maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

SGTPRCBLKPricelist4

Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa