Przesyłanie produktów z SubiektGT do IdoSell

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRD_IAI_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v108.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) IdoSell Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z IdoSell

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


4. Powiąż kartotekę produktu z IdoSell na podstawie następującego mapowania

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu IdoSell oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Po stronie IdoSell
 • Kod zewnętrznego systemu
 • Kod producenta w standardzie

W IdoSell potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SGTSTCBLK_blk_product_mappings

b) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy
 • PLU
 • Nazwa
 • Pola własne

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

SGTSTCBLK_sgt_product_mappings


5. Mapuj kategorię na podstawie wartości w polach własnych

Funkcjobnalność ta pozwala na przekazanie do IdoSell kategorii z SubiektGT

Jak sprawdzić dostępne pola własne w Subiekcie GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu z “Listy Modułów” bocznego menu wybierasz opcję “Administracja”, następnie “Parametry”, po czym wyszukujesz i otwierasz tabelę “Pola Własne”.
W kolejnym kroku z listy obiektów wybierasz “Towar i usługa”, po czym wyświetli się lista z twoimi polami własnymi.

SGTSTCBLK_sgt_fields.png


6. Produkty dodaj na sklepy (podaj ID sklepów oddzielone przecinkiem)

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na którym sklepie mają zostać przesłane produkty

SGTSTCBLK_sgt_product_mappings


7. Listę produktów ogranicz do

Opcja pozwala na synchronizacje towarów w zależności od przypisanego oznaczenia. Dzięki temu możesz zdefiniować na przykład, które produkty są tylko do sprzedaży w sklepie internetowym.

Dostępne opcje:

a) Tylko aktywne produkty

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty oznaczone jako aktywne w Subiekt GT.

Produkty aktywne oraz nieaktywne możesz sprawdzić w zakładce “Towary i usługi” w Subiekt GT.

SGTSTCBLK_products_activity.png

b) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

c) Pozycja do serwsiu aukcyjnego (Sello)

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do serwisu aukcyjnego”.

d) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sprzedaży mobilnej”.

Ustawienie odnajdziesz na formularzu edycji towaru-> Zakładka “Opis” -> Pole wyboru: “Pozycja do.”

SGTSTCBLK_product_markings.png


8. Opcje synchronizacji

Funkcjonalność umożliwia wybór wykonywanych zadań z każą pętlą programu.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty

Opcja ta pozwala na przesłanie produktów z SubiektGT do IdoSell.

b) Aktualizuj zdjęcia

Opcja zaktualizuje zdjęcia produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT.

c) Aktualizuj nazwy produktów

Opcja zaktualizuje nazwy produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT.

d) Aktualizuj krótki opis produktów

Opcja umożliwia aktualziację pola krótki opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt GT.

e) Aktualizuj opis produktów

Opcja umożliwia aktualziację pola opisu produktów, które są na kartotece produktu w Subiekt GT.

f) Aktualizuj wagę

Opcja zaktualizuje wagę produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT.

g) Aktualizuj Ean/Kod kreskowy

Opcja zaktualizuje EAN produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT.

h) Aktualizuj symbole produktów

Opcja zaktualizuje symbole produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT.