Aktualizacja stanów magazynowych z Subiekt GT do SkyShop

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_STC_SKY_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRESTD_v107.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację stanów magazynowych produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) SkyShop. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Funkcje wtyczki oferują Ci filtrację aktualizacji stanów magazynowych w odniesieniu do cech i oznaczeń produktów jak np. “Pozycja do sklepu internetowego”. Wtyczka zapewnia również dodatkową weryfikację minimalnego stanu magazynowego bądź sumowanie stanów magazynowych na podstawie pól własnych.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z SkyShop

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SKY_LOGOWANIE

Klucz API znajdziemy wchodząc kolejno w menu na górze sklepu: Konfiguracja -> Ustawienia sklepu -> Web API sklepu.

SKY_API


4. Magazyny w Subiekt GT

Funkcjonalność ta pozwala integracji na wskazanie poprzez wpisanie symbolu, z którego magazynu Subiekt GT mają być pobierane stany magazynowe:

Jak znaleźć symbol magazynu w systemie Subiekt GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu w lewym górnym rogu znajdziesz zakładkę z rozwijaną listą, pod którą widnieją dostępne symbole magazynów.

SGTSTCBLK_sgt_warehouse


5. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie SkyShop?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na powiązanie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Mapowanie:
Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w SkyShop

Wybieramy, które pole z zamówienia w SkyShop ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Symbol
 • EAN
 • Nazwa
 • ID produktu

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w SkyShop na karcie produktu. SKY_product_mappings

Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w SkyShop.

 • Nazwa
 • Symbol
 • EAN
 • PLU

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

SGTSTCBLK_sgt_product_mappings


6. Chcę synchronizować stany tylko wybranych produktów zawierających określoną cechę

Funkcja ta pozwala na wyodrębnienie towarów do synchronizacji tylko na te, którym przypiszemy cechę po stronie systemu Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienia domyślne)

Wybierając tą opcje zostaną zsynchronizowne wszystkie towary niezależnie od szczegółowych parametrów produktu w tym przypadku cech.

b) Tak - podaj nazwę cechy

Wybierając tą opcję, konieczne jest podanie nazwy cechy zdefiniowanej w Subiekcie GT. Przy synchronizacji będą aktualizowane stany towarów, do których zdefiniowana cecha będzie przypisana.

Jak sprawdzić dostępne cechy w Subiekcie GT?

Po otwarciu i zalogowaniu do programu przechodzisz do zakładki “Widok” następnie “Administracja” i “Słowniki”. Do pola wyszukiwania wpisujesz cechy towarów i klikasz w wyszukaną opcję. Otworzy się lista dostępnych cech towarów, z których możesz skorzystać (ewentualnie dodać własne).

SGTSTCBLK_sgt_charakteristics

Zamiast wpisywania cech ręcznie, jest opcja skorzystania z look up’a. W tym wypadku pola tekstowego klikasz obok w zieloną lupkę i otworzy się okno z listą zdefiniowanych cech w systemie Subiekt GT.


7. Sumuj stany z wybranym polem własnym (do systemu docelowego zostanie wysłany stan magazynowy: stan towaru + wartość wpisana w wybranym polu własnym)

Funkcja ta umożliwia ustawienie ilości, która przy synchronizacji będzie dodawana od stanu. Takie zastosowanie możesz wykorzystać, kiedy np. masz zapewnioną u dostawcy daną ilość sztuk i możesz ją dodać nie mając fizycznie w magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Domyślna opcja, której efektem będzie aktualizacja stanu zgodnie z ilością na magazynie.

b) Tak - podaj identyfikator

Wybór tej opcji wymaga podania wartości liczbowej, efektem będzie dodanie tej ilości do wszystkich aktualizowanych stanów magazynowych.


8. Jak chcesz przetwarzać produkty, które można kompletować?

Funkcjonalność ta pozwala na wybór opcji dotycząca przetwarzania produktów złożonych. Konfiguracja scenariusza dla towarów złożonych polega na zaznaczeniu opcji, która Cię interesuje. W momencie, kiedy nie korzystasz z obsługi tego typu towarów ustawienie możesz zostawić na opcji “Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie”.

Dostępne opcje:

a) Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne)

Tylko ilość produktów złożonych w systemie docelowym jest uwzględniana w synchronizacji.

b) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość produktów możliwych do złożenia weryfikując stan poszczególnych składników i nie uwzględnia produktów złożonych w systemie docelowym.

c) Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteśmy w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy

Opcja jest równoważna z wybraniem obu opcji powyżej jednocześnie w synchronizacji. Przesłana wartość do systemu docelowego będzie sumą ilości produktów złożonych w systemie docelowym i ilości produktów możliwych do złożenia.

d) Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika

Synchronizacja przesyła do systemu docelowego wartość najmniej dostępnego składnika produktu złożonego.

Wartości kompletów przesyłanych w synchronizacji w zależności od wybranej opcji

Produkt złożony A składa się z:

 • trzech produktów B, stan magazynowy produktu B to 72
 • jednego produktu C, stan magazynowy produktu C to 36
 • obecny stan magazynowy produktu A to 20

Wartości przesłane podczas synchronizacji w przypadku opcji:

 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością na magazynie (ustawienie domyślne) to 20
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować to 24 (potrzeba trzech produktów B na jeden produkt złożony jest wartością najmniejszą, 72/3=24, podczas gdy tylko jeden produkt C jest potrzebny do jednego produktu złożonego)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością, którą jesteś w stanie skompletować + aktualny stan magazynowy to 44 (24+20)
 • Aktualizuj stan zgodnie z ilością najmniej dostępnego składnika to 36

9. Weryfikuj stan minimalny na podstawie pola własnego

Opcja umożliwia ustawienie ilości minimalnej towaru. Możesz użyć tej funkcji na przykład do ustawienia stanu minimalnego na 20 sztuk, ponieważ codziennie masz dostawę towaru i zawsze jesteś w stanie obsłużyć zamówienie z minimalnego stanu.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie dokona dodatkowej weryfikacji minimalnego stanu towaru.

b) Tak - podaj identyfikator

Opcja ta będzie ustawiać ilość towaru na taką jaka jest zdefiniowana w polu własnym. Nie zostanie przesłana mniejsza wartość.

 • Przykład: W polu własnym jest wpisana wartość 40, stan na magazynie jest 16 to do SkyShopa trafi wartość 40.

10. Pobieraj stany tylko produktów oznaczonych jako “Pozycja do sklepu internetowego”

Opcja pozwala na synchronizacje towarów w zależności od przypisanego oznaczenia. Dzięki temu możesz zdefiniować na przykład, które produkty są tylko do sprzedaży w sklepie internetowym.

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja nie dokona dodatkowej filtracji oznaczeń na produktach.

b) Tak

Integracja weźmie pod uwagę tylko produkty, które są oznaczone jako “Pozycja do sklepu internetowego”.

Ustawienie odnajdziesz na formularzu edycji towaru-> Zakładka “Opis” -> Pole wyboru: “Pozycja do”.

SGTSTCSKY_product_markings