Przesyłanie zamówien z Shopify do Subiekt GT

Kod wtyczki: SPY_CAI_COM_ORD_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt GT na bazie zamówienia w Shopify. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Shopify.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn(ZK), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Shopify. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDSGTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie do Shopify

Dane do logowania do Subiekt GT można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.

SPY_login

SPY_domena


6. Połączenie z Subiekt GT

Dane do logowania do Subiekt GT można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt GT podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia ZK

Integracja utworzy Zamówienie klienta (ZK) w ERP.

b) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Shopify. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

BLKORDSGTWantInvoice

c) Paragony

Integracja utworzy zawsze paragon imienny lub zwykły zależnie od ustawienia w punkcie niżej.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Shopify. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Faktury Marża

Integracja utworzy zawsze fakturę marża.


W momencie kiedy klient zaznaczył, że chcę fakturę a nie podał nipu stwórz paragon

Ta opcja pozwala na tworzenie paragonów w przypadku gdy klient zaznaczył pole “Klient chcę fakturę” ale nie podał NIP.

a) Nie
b) Tak

W przypadku wybrania opcji Tak otrzymujemy dodatkowe opcje przetwarzania:

Przy tworzeniu zamówień stwórz dodatkowo dokument WZ?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu w Subiekt GT dodatkowo utworzyć dokument WZ.

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu paragonów imiennych stwórz dodatkowo dokument Faktura Detaliczna?

Opcja pozwala na wybranie czy dodatkowo do paragonów mają być tworzone faktury detaliczne.

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu paragonów - jaki typ paragonu utworzyć?

Ta opcja pozwala wybrać jaki rodzaj paragonu ma być tworzony podczas procesowania zamówień.

a) Imienny

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt

b) Zwykły


Czy dokonać rezerwacji towaru?

Ta opcja sprawia, że towary z zamówienia będą miały zarezerwowany stan magazynowy.

a) Nie
b) Tak


Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Ta opcja pozwala wybrać jaka data ma widnieć na dokumencie w Subiekt GT.

a) Data zamówienia z Shopify
b)Data utworzenia dokumentu w Subiekt GT

Opcje zaawansowane:

Co zrobić z zamówieniem w przypadku braku stanów?

Ta opcja pozwala ustalić, co integracja wykona z zamówieniem, gdy zabraknie stanu w Subiekt GT w trakcie procesowania zamówienia do dokumentu.

a) Stwórz dokument z wycofanym skutkiem magazynowym

Ta opcja pozwala tworzyć dokumenty w Subiekt Gt z wycofanym skutkiem magazynowym, gdy zabraknie stanu w Subiekt GT w trakcie procesowania zamówienia do dokumentu.

b) Stwórz dokument z odłożonym skutkiem magazynowym

Ta opcja pozwala tworzyć dokumenty w Subiekt Gt z odłożonym skutkiem magazynowym, gdy zabraknie stanu w Subiekt GT w trakcie procesowania zamówienia do dokumentu.

c) Nie twórz dokumentu

Ta opcja pozwala na brak zapisu dokumentu w Subiekt GT w przypadku braku stanów.


Jeżeli zamówienie istnieje w SubiektGT przenieś je do poprawnego statusu oraz nadpisz symbol dokumentu w Shopify?

Ta opcja pozwala zweryfikować, czy zamówienie istnieje w Subiekt GT i jeśli istnieje wpisać jego symbol w “Pole dodatkowe w Shopify”.

a) Nie
b) Tak

8. Drukowanie dokumentów w Subiekt GT

Funkcjonalność ta pozwala ustawić drukowanie tworzonych dokumentów. Do drukowania dokumentów na drukarce standardowej używana jest domyślna drukarka systemu Windows na stanowisku, gdzie zainstalowany jest integrator. W przypadku drukarki fiskalnej wpisujemy lub wybieramy drukarkę fiskalną z modułu Kasiarz GT wchodzącego w skład pakietu Insert GT.

a) Chcę drukować wystawione dokumenty

Opcja ta powinna być zaznaczona jeśli chcemy drukować dokumenty generowane przy użyciu tej wtyczki.

b) Dodatkowo chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej

Opcja ta pozwala dodatkowo fiskalizować paragony oprócz standardowego drukowania faktur VAT lub zamówień.

Nazwa wzorca faktury

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania faktury VAT. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca paragonu

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania paragonu lub paragonu imiennego. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca zamówienia

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania zamówienia. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa drukarki fiskalnej

Ta opcja pozwala na wybranie jaka drukarka fiskalna będzie używana podczas wykonywania wydruku fiskalnego utworzonego paragonu. Nazwę drukarki wybieramy z Kasiarz GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

SUZ można pobrać w tym miejscu.


9. Licencja SFERA

Ta integracja wymaga aktywnej licencji rozszerzenia “Sfera”, które pozwala na integrowanie systemu Subiekt GT z zewnętrznymi programami.

Status licencji Sfera można z dowolnego ekranu w Subiekt GT. W tym celu klikamy w ikonę.

BLKORDSGTSferaStatus

Sfera posiada również 14 dniowy okres testowy, który można aktywować w dowolnym momencie.


10. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shopify?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Nie nadpisuj cen systemy ERP

Integracja wykorzysta domyślny rodzaj ceny dla towaru w systemie Subiekt GT.

 • Dla towarów oznaczonych “Towar sprzedawany przez wartość” zamiast ceny i ilości ustaw tylko wartość
  Opcja ta działa wyłącznie dla waluty PLN i jest zależna od punktu 37. scenariusza Przelicz na PLN według sredniego kursu waluty pobranego z NBP. Ta opcja pozwala zmienić sposób liczenia ceny produktu w przypadku, gdy towary sprzedawane są na podstawie wartości towaru, a nie standardowo w oparciu o cenę i ilość.

11. Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Zastosuj stawkę VAT z zamówienia w Shopify

Integracja przy procesowani produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jak widnieje przy produkcie na zamówieniu w Shopify.

b) Ustawiaj VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jak domyślnie widnieje w kartotece towaru w Subiekt GT.

 • Czy chcesz podzielić dostawę na odrębne stawki VAT
  Ta opcja pozwala uruchomić rozbijanie stawek VAT dla kosztów transportu. Rozbijanie stawek VAT pozwala na proporcjonalne podzielenie kosztów transportu na różne stawki VAT w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się towary z różną stawką VAT np. 23% i 8%.

12. Dokumentom tworzonym w Subiekt GT ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu.

Ustaw na

Można wybrać jedną kategorię zapasową. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.


13. Dokumenty tworzone w Subiekt GT podpisz

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją. Sfera pozwala na wprowadzenie dowolnego podpisu w dowolnym formacie nawet jeśli podpis nie istnieje w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym np. użytkownikiem służącym do tworzenia zamówienia

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta podpis wpisany w to pole. Nie musi istnieć w Subiekt GT.


14. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Shopify na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze twórz kontrahenta jednorazowego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta jednorazowego.

Kontrahent jednorazowy posiada ograniczoną ilość informacji w Subiekt GT i nie tworzy pełnego wpisu na bazie.
BLKORDSGTOneoffClient

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta. Bez włączonej autonumeracji kontrahentów wybranie tej opcji może prowadzić do powielania kontrahentów i w efekcie blokowania symboli kontrahentów.

Kartoteka kontrahenta posiada pełne dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie.
BLKORDSGTClient

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie procesować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie pierwszy sprawdzany.

Pole w Shopify

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shopify ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Uwagi
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shopify.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Pełna nazwa
 • Regon
 • E-mail
 • P. Własne 1
 • P. Własne 2
 • P. Własne 3
 • P. Własne 4
 • P. Własne 5
 • P. Własne 6
 • P. Własne 7
 • P. Własne 8
 • Telefon
 • NIP
 • Fax
 • Gadu-Gadu
 • Skype
 • Opiekun


W momencie kiedy kontrahent nie został odnaleziony w Subiekt GT:
a) Nie rób nic(zamówienie będzie pominięte)

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia.

b) Utwórz kontrahenta stałego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

c) Utwórz kontrahenta jednorazowego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie kontrahenta jednorazowego.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Subiekt GT :
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


W momencie tworzenia kontrahenta jednorazowego jakie dane ma posiadać w Subiekt GT

Opcja ta pozwala zdecydować jakie dane ma posiadać tworzony kontrahent jednorazowy.

a) Dane dostawy
b) Dane faktury


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w symbolu tworzonej kartoteki kontrahenta w Subiekt GT.

 • Symbol z Subiekta (autonumeracja)
  Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w parametrach kontrahentów w Subiekt GT.

![BLKORDSGTAutoSymbol][/sellintegro/images/BLK_ORD_SGT/BLKORDSGT_autosymbol.png]

 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia
 • Własna numeracja


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt GT w przypadku gdy symbol ustawiony na podstawie powyższego ustawienia będzie pusty?

Jeśli ustawienie punktu wyżej spowoduje, że symbol kontrahenta będzie pusty to integracja może wybrać alternatywny sposób oznaczenia symbolu.

 • Pomiń
 • Login
 • Email
 • Numer telefonu
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa punktu odbioru
 • NIP
 • P. dodatkowe 1
 • P. dodatkowe 2
 • Identyfikator zamówienia
 • Zew. Identyfikator zamówienia


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Subiekt GT?

Jeśli symbol już istnieje w bazie Subiekt GT można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Użyj autonumeracji jeżeli jest dostępna

Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji kontrahentów w parametrach kontrahentów w Subiekt GT.

BLKORDSGTAutoSymbol

b) Wygeneruj losowy symbol
c) Nadaj numeryczny prefiks


Co ma się znaleźć w polu numer Gadu-Gadu w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala umieścić login kontrahenta w polu GaduGadu.


Wskaż pole w którym znajduje się opiekun kontrahenta w Shopify:

Opcja ta pozwala wskazać w którym polu dodatkowym na zamówieniu w Shopify znajduje się opiekun kontrahenta.


Czy danymi płatnika mają być dane do faktury a danymi kontrahenta dane odbiorcy?

Opcja pozwala na wybór wpisanych danych do kartoteki.

a) Nie
b) Tak


Czy atrybut ‘Odbiorca detaliczny’ ma być ustawiany dla klientów fizycznych:

Opcja pozwala na wybór ustawiania atrybutu dla klienta:

a) Nie
b) Tak

15. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Shopify na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

b) Powiąż produkt do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania. Priorytet mapowania określa, który warunek będzie sprawdzany w pierwszej kolejności.

Pole w Shopify

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shopify ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Nazwa
 • Kod SKU
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shopify.

 • Nazwa
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Pełna charakterystyka
 • Pole własne 1
 • Pole własne 2
 • Pole własne 3
 • Pole własne 4
 • Pole własne 5
 • Pole własne 6
 • Pole własne 7
 • Pole własne 8
 • Symbol u dostawcy
 • Dodatkowy kod kreskowy
 • Kod dostawy
 • Kod PLU

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Subiekt GT w tym miejscu.

BLKORDSGTSgtProductMappings


W momencie kiedy produkt nie zostanie odnaleziony w Subiekt GT
a) Nie rób nic (zamówienie zostanie pominięte)

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień.

b) Utwórz usługę jednorazową

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje utworzenie usługi jednorazowej.

c) Utwórz kartotekę towaru

Nie odnalezienie produktu w Subiekt GT spowoduje utworzenie kartoteki towaru bez stanu magazynowego.


W momencie kiedy produkt jest kompletem w Subiekt GT:
a) Nie montuj kompletu i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT doda go bez montowania w Subiekt GT.

b) Montuj komplet w Subiekt GT i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT zmontuje go w Subiekt GT i doda na zamówienie.

c) Rozbij komplet na poszczególne składniki i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT rozbije go na składniki i doda na zamówienie.


Wybieraj towar z największym stanem w Subiekt GT:

W przypadku odnalezienia według mapowania dwóch produktów zostanie wybrany produkt zależnie od wybranej opcji.

a) Nie, wybieraj pierwszy produkt z góry
b) Tak, wybieraj produkt o najwyższym stanie


W momencie braku stanu towaru ustaw atrybut produktu w Shopify na ‘BRAK STANU’:

Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie miał stanu magazynowego to zostanie zwrócona do Shopify informacja do atrybutu danego produktu na zamówieniu.

a) Nie
b) Tak


W momencie nieodnalezienia towaru lub innego problemu z dodaniem towaru na tworzony dokument ustaw atrybut produktu w Shopify na ‘PROBLEM’:

Jeśli produkt w trakcie procesowania zamówienia nie będzie mógł zostać powiązany w produktem w Subiekt GT lub wystąpi inny problem, to zostanie zwrócona do Shopify informacja do atrybutu danego produktu na zamówieniu.

a) Nie
b) Tak


W momencie dodawania poszczególnych składników zamiast ceny 0 zł użyj 1zł:
a) Nie (każdy produkt będzie miał cenę 0 zł)
b) Tak (każdy produkt będzie miał cenę 1 zł)


Czy stosować rabaty na produkty?

Jeśli zamówienie lub kontrahent posiada przypisany rabat to jego wartość zostanie naniesiona na zamówienie w Subiekt GT.

a) Tak (będą przesyłane z wysokością rabatu, wartość domyślna)
b) Nie (będą przysłane z pominięciem wysokości rabatu)

16. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt GT.

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt GT w “Towarach i usługach”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia.

b) Dodaj jako usługę jednorazową o nazwie

Integracja doda za każdym razem usługę jednorazową o tej samej nazwie zdefiniowanej w tym punkcie.

c) W zależności od usługi transportu w zamówieniu Shopify ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt GT

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z Shopify do kartoteki wybranej usługi w Subiekt GT.

Mapowanie:
Usługa transportu z Shopify

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Shopify. Nazwę należy wpisać ręcznie.

BLKORDSGTTransportBlk

Transport w Subiekt GT

Podajemy nazwę transportu z Subiekt GT. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w towarach w Subiekt GT.

BLKORDSGTTransportSgt

W momencie kiedy usługa transportu nie zostanie zmapowana, jako usługę dodaj nazwę transportu z karty zamówienia w Shopify:

Ta opcja pozwala przepisać 1:1 transport z karty zamówienia z Shopify jeśli mapowanie nie zostanie spełnione.


17. Przypisywanie flagi dokumentu na podstawie metody transportu w Shopify

Funkcjonalność ta pozwala oznaczyć dokument w Subiekt GT określoną flagą zależnie od transportu na zamówieniu w Shopify.

Mapowanie:
Metoda dostawy w Shopify

Podajemy nazwę dostawy z zamówień w Shopify. Nazwę należy wpisać ręcznie.

BLKORDSGTTransportBlk

Nazwa flagi własnej w Subiekt GT

Podajemy dokładną nazwę flagi z Subiekt GT. Flagi można znaleźć w paramterach Subiekt GT lub wybrać z zielonej lupki.

BLKORDSGTFlags


18. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Shopify na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Stałe formy płatności

Opcja pozwala wybrać jedną stałą formę płatności. W tym przypadku bez względu na formę płatności w Shopify na dokumencie w Subiekt GT pojawi się zawsze jedna ta sama wybrana płatność.

Gotówka
Karta

Dostępne metody płacenia kartą dostępne są w słownikach w zakładce “Płatność kartą przy sprzedaży.”
BLKORDSGTCardPayment

Kredyt
Przelew

Dostępne metody płatności przelewem dostępne są w słownikach w zakładce “Szybkie płatności.”
BLKORDSGTQuickPay

Kredyt kupiecki

Terminy kredytów kupieckich dostępne są w zakładce płatności kredytowe.
BLKORDSGTCreditPayment

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Opcja pozwala wykonać zaawansowaną tabelę mapowania forma płatności ze wzlgędu na pole w Shopify i jego wartość i wpisać na dokument w Subiekt GT konkretną metodę płatności i jej nazwę. Nalezy wybrac checkbox Przy mapowaniu metod płatności status zamówienia traktuj jako sposób dostawy w Shopify.

Mapowanie:
 • Do mapowania użyj statusu zamówienia w Shopify
  Tu należy wpisać sposób dostawy w Shopify.
Metody płatności z Subiekt GT

Wybieramy z listy metody płatności.


19. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie. Do przeliczania zamówień według kursu walut potrzebny jest aktywny abonament Subiekt GT, który pozwala korzystać z aktualizacji biznesowych.

BLKORDSGTAbo

Dostępne opcje:

a) Pozostaw walutę z zamówienia w Shopify

Integracja pozostawi zamówienie w oryginalnej walucie zamówienia.

b) Przelicz na PLN według średniego kursu waluty pobranego z NBP

Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.

 • Wszystkie
  Integracja będzie przeliczać wszystkie zamówienia niezależnie od statusu zamówienia.
 • O statusie
  Integracja będzie przeliczać zamówienia znajdujące się tylko w określonym tym punkcie statusie.

Tabela kursu walut dostępna jest w słownikach Subiekt GT.

BLKORDSGTcurrency


20. Jaka ma być pobierana data kursu waluty w Subiekcie GT (w przypadku waluty innej niż PLN)?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jakiego dnia będzie pobierany kurs walut w przypadku przeliczania zamówień. Wybranie zbyt odległej daty kursu walut może powodować problemy z wartością zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (domyślnie)

Wybrana będzie data z dnia, w którym integracja procesuje zamówienie.

b) Dzień poprzedzający datę złożenia zamówienia w Shopify

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data złożenia zamówienia w Shopify.

c) Dzień poprzedzający datę zapisu dokumentu

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data zapisu dokumentu w Subiekt GT.


21. Wskaż symbole magazynów na których ma zostać wykonane przesunięcie

Funkcjonalność ta pozwala ustawić przesunięcie stanu magazynowego między magazynami w przypadku braku stanu na docelowym magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie wykonuj przesunięć

Integracja w przypadku braku stanu nie będzie wykonywać przesunięcia magazynowego.

b) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów
Mapowanie:
Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie.

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie.

Nie wykonuj kolejnych przesunięć międzymagazynowych jeśli przesunięcie zostało już wykonane dla danego zamówienia.

Zaznaczenie tej opcji jest zalecane, jeśli przy przetwarzaniu zamówienia nie zmieniamy jego statusu po przesłaniu.


22. Ustawianie flagi dokumentu na podstawie dostępnego stanu

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie flagi zależnie od dostępnego stanu magazynowego towaru.

Mapowanie:
Skutek
a) Brak stanu

W przypadku braku stanu zostanie ustawiona określona flaga.

b) Usługa jednorazowa

W przypadku dodania na zamówienie usługi jednorazowej do zamówienia zostanie przypisana określona flaga.

Flaga

Wybieramy flagę z istniejących w Subiekt GT.

BLKORDSGTFlags


23. Mapowanie pól z zamówienia do pól własnych

Funkcjonalność pozwala wysłać wartość z wybranego pola z zamówienia w Shopify do wybranego pola własnego w Subiekt GT.

Mapowanie:
Pole z zamówienia Shopify
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Informacje o źródle zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Numer listu przewozowego
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa)
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i Nazwisko (faktura)
 • Firma (faktura)
 • NIP
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura)
 • Klient chce fakturę
 • Pole dodatkowe
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
 • Identyfikator płatoności
Nazwa pola własnego Subiekt GT

Wybieramy pole własne, do którego chcemy wpisać wybraną wartość z zamówienia

BLKORDSGTOwnField

Typ pola własnego

W tym polu określamy typ wybranego pola własnego zgodnie z wartością w Subiekt GT.

 • Tekst
 • Kwota
 • Liczba
 • Data
 • Słownik
Nazwa słownika

To pole obowiązuje tylko jeśli w poprzednim punkcie wybrana została opcja “Słownik”


24. Wskaż, na którym magazynie w Subiekt GT mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Subiekt GT mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT.

BLKORDSGTMag

c) Zgodnie z poniższą tabelą (mapowanie na podstawie kodu kraju w zamówieniu)

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od kodu kraju zamówienia.

Mapowanie:
Kod kraju zamówienia z Shopify

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od kodu kraju zamówienia. Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.

MAP_MAG

Magazyn z Subiekt GT

Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT.

BLKORDSGTMag


25. W uwagach do dokumentu w Subiekt GT będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt GT. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

 • Imię i nazwisko - Dane do faktury
 • Imię i nazwisko - Dane do dostawy
 • Komentarz kupującego
 • Identyfikator zamówienia
 • Login użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • Email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Kurs waluty
 • Sposób dostawy
 • Czy klient chce fakturę?
 • Kwota wpłacona
Poszczególne elementy rozdziel znakiem

Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu.

BLKORDSGTExtraInfo


26. Jaką informacje z Shopify chcesz zapisac w numerze oryginalu w dokumencie w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka informacja widoczna będzie w numerze oryginału w Subiekt GT. Numer oryginału zaczyna się prefiksem “B_”

Dostępne opcje:

a) Numer zamówienia Shopify

Integracja wpisze numer zamówienia z Shopify w pole numer oryginału w Subiekt GT.

b) Numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia

Integracja wpisze numer zamówienia z oryginalnego źródła zamówienia np. Allegro lub sklep online.