Przesyłanie produktów z Subiekt GT do WooCommerce

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRD_WOO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRESTD_v107.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) WooCommerce. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami i automatycznie aktualizuje magazyn na przykład w momencie, kiedy zostało otwarte nowe konto w programie WooCommerce.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z WooCommerce

Wygeneruj token API przechodząc kolejno w Ustawienia -> WooCommerce -> Zaawansowane -> REST API -> Dodaj klucz

WOO_API

WOO_API_SET


4. Połączenie z WordPress (jeżeli przesyłasz zdjęcia)

Funkcjonalność daje nam możliwość połączenia z Twoją stroną na WordPress w przypadku wysyłania wraz z produktami ich zdjęć. W tym celu należy podać adres strony WordpRess zaczynający się od https:// oraz użytkownika z hasłem do zalogowania się.

WOO_LOGIN_product_markings.png


5. Czy wszystkie produkty z Subiekt GT mają zostać przeniesione?

Funkcjonalność ta pozwala na filtrowanie produktów, które chcemy przesyłać do WooCommerce.

Prześlij tylko produkty oznaczone jako:

Dostępne opcje:

a) Pozycja do sklepu internetowego.

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep internetowy.

b) Pozycja do sprzedaży mobilnej.

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sprzedaż mobilna.

c) Pozycja do serwisu aukcyjnego (Sello).

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep serwis aukcyjny.

d) Przesyłaj wszystkie produkty

Przy zaznaczeniu tej opcji do WooCommerce będą przesyłane wszystkie typy produktów.

SGTPRDBLK_product_markings.png

Czy dodatkowo filtrować po statusie aktywności produktu?

Dostępne opcje:

a) Nie (przesyłaj aktywne oraz nieaktywne produkty)

Integracja prześle produkty zarówno aktyne jak i nieaktywne

b) Tak (prześlij jedynie aktywne produkty)

Integracja prześle wyłącznie produkty oznaczone jako aktywne

SGTPRDBLK_products_activity.png


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt GT z produktami w magazynie WooCommerce?

Funkcjonalność umożliwia wybór mapowania produktów pomiedzy magazynami Subiekt GT a WooComemerce.

Dostępne opcje:

a) Po stronie WooCommerce
 • SKU
 • Nazwa

W WooCommerce potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

PRD_WOO

b) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Nazwa

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

SGTPRDBLK_sgt_product_mappings


7. Jakie zadania chcesz wykonać w trakcie synchronizacji produktów?

Funkcjonalność umożliwia wybór wykonywanych zadań z każdą pętlą programu.

Dostępne opcje:

a) Synchronizuj produkty

Wtyczka sprawdzi mapowania produktów w celu weryfikacji, czy są do dodania jakieś brakujące produkty.

b) Aktualizuj produkty

Wtyczka sprawdzi mapowania produktów w celu weryfikajci, czy dodane produkty mają wartości do aktualizacji.


8. Opcje akutalizacji produktów

 • Aktualizuj nazwy produktów - opcja zaktualizuje nazwy produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT
 • Aktualizuj zdjęcia - opcja zaktualizuje zdjęcia produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT
 • Aktualizuj Symbole produktów - opcja zaktualizuje symbole produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT
 • Aktualizuj wagę produktów - opcja zaktualizuje wagę produktów, które zostały zmienione po stronie Subiekt GT
 • Aktualizuj krótkie opisy produktów - opcja umożliwia aktualizację pola krókiego opisu produktów
 • Aktualizuj opisy produktów (używa pełnej charakterystyki produktu) - opcja umożliwia aktualizację pola z pełnej charakterystyki