API BLK

Zapytania API Baselinker

Wiele informacji na temat zamówień można znaleźć przy użyciu API Baselinker. Aby z tego skorzystać wchodzimy na stronę tester API BaseLinker.

Wklejamy nasz token API i wybieramy metodę “getOrders” i następnie klikamy przycisk “Send” (jeśli chcemy wyciągnąć konkretne zamówienie zamiast wszystkich to w oknie Parameters należy wpisać {“order_id”:nr zamówienia}, przykładowo {“order_id”:14181524})
BLKApiTester

w oknie “Result” dostępne będą informację o zamówieniach. Najważniejsze punkty używane w scenariuszach integracji to:

  • “order_source” - nazwa źródła zamówienia
  • “order_source_id” - ID źródła zamówienia
  • “order_source_info” - opis źródła zamówienia

BLKGDCOPT_ordersource

Wyciągniętą w ten sposób informację używa się do ustawienia mapowania w scenariuszu wtyczki.