Przesyłanie zamówien z Shoper do Subiekt nexo PRO

Kod wtyczki: SHR_CAI_COM_ORD_NXO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0

Co powinieneś wiedzieć na początku ?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na bazie zamówienia w Shoper. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Shoper.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (ZK), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Shoper. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

SHRORDNXODateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


6. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do logowania do Subiekt nexo PRO można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Shoper i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Subiekt nexo PRO (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Subiekt nexo PRO wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
SHRORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper po API.


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, poprawnie przeniesionym do Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w Shoper po utworzeniu dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na Shopert.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO z powodu błędu?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO ponieważ nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogły być przeniesione do Subiekt nexo PRO, ponieważ brakuje towaru na stanie?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


12. Zamówienia z jakich statusów w Shoper, mają być usunięte z Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala usunąć zamówienia z Subiekt nexo PRO z określonym statusem w Shoper.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj zamówień

Domyślne działanie, integracja nie będzie usuwać zamówień.

b) Usuń zamówienia z Subiekt nexo PRO znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać zamówienia z Subiekt nexo PRO, znajdujące się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu dokumentu z Subiekt nexo PRO.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


13. Zamówienia z jakich statusów w Shoper, mają mieć usuniętą rezerwacje stanu w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala zmienić status rezerwacji w dokumencie w Subiekt nexo PRO w zależności od określonego statusu w Shoper.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj rezerwacji stanów

Integracja nie będzie zmieniać statusu rezerwacji zamówień w Subiekt nexo PRO.

c) Usuwaj rezerwacje stanów z Subiekt nexo PRO znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać rezerwację towaru z zamówień z Subiekt nexo PRO, znajdujących się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu rezerwacji z dokumentu z Subiekt nexo PRO.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


14. Jakie dokumenty w Subiekt nexo PRO mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt nexo PRO podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży

b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Shoper. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

SHRORDNXOWantInvoice

c) Paragony imienne

Integracja utworzy zawsze paragon imienny niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDNXONameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt nexo PRO, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Zamówienia Status B -> Paragony imienne lub faktury Status C -> Paragony imienne Status C -> Faktury VAT

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


15. Czy aktualizować status realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala na aktualizowanie statusu realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie nadawaj statusu

Integracja nie będzie aktualizować statusu realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO.

b) Na podstawie statusu zamówienia w Shoper

Integracja zaktualizuje status realizacji dokumentu w Subiekt nexo PRO na podstawie ustawionego mapowania.

Mapowanie:
Status zamówienia z

Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia z Shoper.

Status realizacji do

Wpisujemy status realizacji dokumentu z Subiekt nexo PRO.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


16. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shoper?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.


17. Jak chcesz przetwarzać stawki vat produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Ustawiaj VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka domyślnie widnieje w kartotece towaru w Subiekt nexo PRO.

b) Zastosuj stawkę VAT zgodnie z ustawieniami systemu E-commerce

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka widnieje przy produkcie na zamówieniu w Shoper.

c) Przypisuj stawki VAT zgodnie z ustawieniami mapowania

Ta opcja pozwala na utworzenie mapowania stawki VAT dla poszczególnych warunków np. kraju.

Mapowanie:
Obsługa dla

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji tworzymy mapowanie w danym wierszu. Do wyboru jest “Produktu” lub “Transportu”.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania. Jeśli chcemy przypisywać stawkę VAT dla transportu to mapowanie powinno wyglądać w następujący sposób:

SHRORDNXOVatMapping

Symbol VAT w Subiekt nexo PRO

Wpisujemy symbol stawki VAT jaka ma być ustawiona w Subiekt nexo PRO. Stawka VAT musi istnieć w Subiekt nexo PRO. Dostępne stawki VAT znajdziemy w Konfiguracji w Subiekt nexo PRO. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDNXOVat

Wartość VAT w Shoper

Wpisujemy stawkę VAT widniejącą na zamówieniu w Shoper. Możliwe jest wpisanie wartości “*“ aby dany wiersz dotyczył każdej stawki VAT i warunkowany był np. kodem kraju w dalszym mapowaniu.

Pole w Shoper
 • Nie obsługuj
  Przy wybraniu tej opcji jedynym warunkiem mapowania będzie stawka VAT w Shoper.
 • Numer zamówienia
  Jest to numer zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia w Shoper
 • Kod kraju (dane do faktury)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju (dane do dostawy)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w Shoper.
 • ID statusu zamówienia
Wartość pola w Shoper

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.


18. Dokumenty tworzone w Subiekt nexo PRO podpisz

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym (zostanie wykorzystany operator, który jest używany jako konta do połączenia).

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w to pole. Użytkownik musi istnieć w Subiekt nexo PRO.


19. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Shoper na zamówienie w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Utwórz lub powiąż kontrahenta stałego

Integracja będzie procesować kontrahentów zgodnie z wybraną opcją. Utworzy nowego kontrahenta jeżeli nie znajdzie mapowania priorytowego ustawionego w tabeli lub znajdując powiązanei wybierze go. Jednak mamy tu opcję, jakie dane mają się znaleźć na zamówieniu w Subiekt nexo PRO:

Opcje:
Zachowaj dane do faktury oraz do wysyłki

Ta opcja pozwala przepisać dane zarówno z pola danych do faktury jak i wysyłki

Zachowaj tylko dane do faktury

Ta opcja pozwala przepisać tylko dane z pola danych do faktury

b) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania:

Tutaj ustawiamy w jaki sposób integracja ma znajdywać naszych kontrahentów na bazie danych w Subiekt nexo PRO. Możemy dodać wiele kombinacji mapowań.

Mapowanie:
Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt nexo PRO.

 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa firmy odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • Nazwa firmy płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
Pole w Subiekt nexo PRO

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Email
 • Telefon
 • NIP


Chcę rozdzielać Imię i Nazwisko kontrahenta do dwóch osobnych pól

Zaznaczenie tej opcji spowoduje wpisanie imienia i nazwiska kontrahenta to dwóch osobnych pól na kartotece kontrahenta w Subiekt nexo PRO.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz aktualizować w Subiekt nexo PRO:
a) Pomiń

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Subiekt nexo PRO:
a) Dodaj nowego kontrahenta

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

b) Pomiń zamówienie

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia.


Jaki numer telefonu z Shoper wpisywać w danych kontrahenta w Subiekt nexo PRO:

Opcja ta pozwala wybrać czy wpisywany ma być numer telefonu z danych do faktury czy z adresu do wysyłki.


20. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Shoper na zamówienie w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

b) Powiąż kartotekę produktu z Subiekt nexo PRO na podstawie następującego mapowania:

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt nexo PRO.

 • Nazwa
 • EAN
 • SKU

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Shoper na karcie produktu.

Pole w Subiekt nexo PRO

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Symbol
 • Kod kreskowy
 • Nazwa
W przypadku nieodnalezienia produktu, czy chcesz utworzyć kartotekę produktu:
a) Tak

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie kartoteki towaru bez stanu magazynowego.

a) Nie

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień i przeniesienie zamówienia do statusu błędu.


W przypadku braku możliwości utworzenia kartoteki czy chcesz dodać produkt jako usługę jednorazową:
a) Tak

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje utworzenie usługi jednorazowej.

a) Nie

Nie odnalezienie produktu w Subiekt nexo PRO spowoduje zatrzymanie procesowania zamówień i przeniesienie zamówienia do statusu błędu.


Weryfikacja stanów na dokumencie i ustawienie statusu rezerwacji lub wykonania:
a) Tak

Integracja sprawdzi stan produktu w Subiekt nexo PRO oraz ustawi rezerwację na utworzonym zamówieniu.

a) Nie

Integracja nie sprawdzi stanu produktu w Subiekt nexo PRO oraz nie ustawi rezerwacji na utworzonym zamówieniu.


Czy opisem pozycji ma być nazwa produktu w Shoper?:
a) Tak
b) Nie


Czy chcesz rozbić produkty z kompletu w Shoper na pojedyncze pozycje w Subiekt nexo PRO? Symbol kompletu w Shoper musi składać się z symboli składników z Subiekt nexo PRO rozdzielonych znakiem +. Wszystkie składniki będą miały cenę 1, oprócz ostatniego, który przyjmie cenę wyrównującą do ceny kompletu z Shoper:
a) Tak
b) Nie

21. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt nexo PRO.

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt nexo PRO w “Asortymencie”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia.

b) Dodaj jako usługę o nazwie

Integracja doda za każdym razem usługę istniejącą w Subiekt nexo PRO.

c) W zależności od usługi transportu w zamówieniu Shoper ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt nexo PRO

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z Shoper do kartoteki wybranej usługi w Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:
Usługa transportu z Shoper

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Shoper. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z Shoper z ostatnich 7 dni.

Transport z Subiekt nexo PRO

Podajemy symbol transportu z Subiekt nexo PRO. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w asortymencie w Subiekt nexo PRO.

BLKORDNXOTransportNxo


22. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Shoper na dokument w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja nie przypisze płatności, pozostawi pustą płatność lub ustawi zawsze wybraną płatność (w zależności od ustawień w punkcie Jak przetwarzać zamówienie jeśli nie zmapowano poprawnie płatności?

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala na przypisanie metody płatności z Shoper do metody płatności w Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:
Płatność w Shoper:

Metodę płatności można sprawdzić na karcie zamówienia w Shoper lub wybrać z niebieskiej lupki. SHRORDNXOPaymentSHR

Płatność w Subiekt nexo PRO:

Wpisujemy wartość zależnie od wybranego warunku w opcjach wyżej

Typ płatności w Subiekt nexo PRO

Metodę płatności można sprawdzić w formach płatności w Subiekt nexo PRO. BLKORDNXOPaymentNXO

 • Bon własny
 • Gotówka
 • Karta płatnicza przy sprzedaży/bon obcy
 • Płatność odroczona
 • Płatność za pobraniem/kredyt
 • Szybka płatność
 • Zapłacono przelewem


Czy chcesz przetwarzać płatności nieopłacone?
a) Tak
b) Nie

23. Wskaż, na jakim magazynie w Subiekt nexo PRO mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakim jednym konkretnym magazynie w Subiekt nexo PRO mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji lub wybranie różnych magazynów ze względu na status w jakim znalazło się zamówienie.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Zamówienia będą tworzone zawsze w jednym wybranym magazynie w Subiekt nexo PRO znajdowanym po wpisanym symbolu.

b) Zgodnie z poniższą tabelą

Zamówienia będą tworzone zawsze we wskazanym magazynie w zależności od statusu w jakim znajduje się zamówienie w Shoper.

Mapowanie:
Status zamówienia z Shoper

Magazyn z Subiekt nexo PRO


24. W uwagach do dokumentu w Subiekt nexo PRO będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt nexo PRO. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

 • Uwagi
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Metoda płatności
 • ID punktu odbioru
 • Sposób dostawy
 • Identyfikator użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • Email użytkownika
 • Czy rodzaj płatności jest pobraniowy?
 • Kwota wpłacona
 • Czy dostarczyć fakturę?

25. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Data utworzenia dokumentu w Subiekt nexo PRO

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Subiekt nexo PRO.

b) Data zamówienia w Shoper

Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Shoper.