Aktualizacja cen z wybranego cennika z Subiekt nexo PRO do Shoper

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_PRC_SHR_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v104.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) Shoper. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Shoperze

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


4. Język w Shoper

W tym miejscu podajesz kod języka w jakim mają być pobierane nazwy produktów z Shoper. Do scenariusza w polu tekstowym należy wprowadzić dokładną nazwę (wielkość liter w nazwie ma znaczenie).

W celu pobrania kodu języka w systemie Shoper z menu bocznego wybierasz zakładkę “Ustawienia”, następnie “Ustawienia regionalne” i “Języki”.

NXOPRCSHR_language_Shoper.png

W prawym górnym rogu po naciśnięciu na zębatkę (Akcja) i edycji języka ukaże Ci się kod. Kopiujesz kod języka do scenariusza bądź używasz lupki.


5. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Dostępne opcje:

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) Shoper

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.

W Subiekcie nexo PRO za wspomnianą konfigurację odpowiada menu znajdujące się w Kartoteki > Asortyment> Modele.

NXOPRCSHRProductModels


6. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki Shoper z cennikami systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:

NXOPRCSHRPriceListSHR

Rodzaj ceny w Shoper

Do wyboru mamy cztery opcje:

 • podstawowa
 • hurtowa 1
 • hurtowa 2
 • cena zakupu
Cennik w Subiekt nexo PRO

Wybieramy rodzaj tabeli z której chcemy mapować ceny - do wyboru jest cennik lub Pole własne.

NXOPRCSHRPriceNexo

Pole własne

Opcja Pole własne pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt nexo PRO. System > Pola własne > Asortyment.

NXOPRCSHROwnFileds


7. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Shoper z asortymentem w magazynie Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie z menu rozwijanego wybierając parametr identyfikujący w kolumnie programu Shoper oraz odpowiadającym mu parametrze w programie Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Shoper
 • Kod produktu
 • Kod kreskowy
 • Nazwa
 • Dodatkowe kody produktów

W Shoper potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

NXOPRCSHR_SHR_product_mappings

b) Po stronie Subiekt nexo PRO
 • Symbol
 • Kod kreskowy
 • Nazwa

W Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece asortymentu.

NXOPRCSHR_nxo_product_mappings


8. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranego asortymentu z Subiekt nexo PRO?

Opcja Czy towar musi posiadać określoną cechę? umożliwia przesłanie cen produktów z wybraną cechą własną

Cechy produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka Grupy

NXOPRCSHRTrait

Opcja Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia? pozwala przesłanie cen produktów z konkretnymi oznaczeniami.

Oznaczenia produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka Opis

NXOPRCSHRPosition


9. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

pcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

Dostępne opcje:

a) Dodawaj wartość z pola własnego o nazwie

Integracja doda wartość do cennika z pola włanego.

b) Odejmuj wartość z pola własnego o nazwie

Integracja odejmie wartość z pola własnego do cennika.

c) Przemnóż wartość z pola własnego o nazwie

Integracja przemnoży wartość z pola własnego do cennika.

d) Dzielenie wartość z pola własnego o nazwie

Integracja podzieli wartość z pola własnego do cennika.


10. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie pola własnego?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci ustawienie minimalnej oraz maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

Integracja za limit minimalny będzie pobierała cenę z pola własnego

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

integracja za maksymalny limit będzie pobierała cenę z pola własnego

NXOPRCSHROwnFieldvalue


11. Czy chcesz synchronizować stawkę VAT?

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie eCommerce

b) Tak

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie ERP