Przesyłanie zamówien z Allegro do Subiekt GT

Kod wtyczki: ALL_CAI_COM_ORD_SGT
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt GT na bazie zamówienia w Allegro. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Allegro.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (ZK), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Allegro. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Allegro

W tym kroku rejestrujesz aplikację Sellintegro, aby miała dostęp do Twoich zamówień z Allegro.

Artykuł Allegro jak uruchomić dwustopniowe logowanie

Artykuł jak krok po kroku poprawnie połączyć aplikacje Sellintegro z kontem na Allegro

SGTSTCALL_register1


6. Połączenie z Subiekt GT

Dane do logowania do Subiekt GT można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.


7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Allegro i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Subiekt GT (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

8. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt GT podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia ZK

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta.

b) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Allegro. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

c) Paragony

Integracja utworzy zawsze paragon imienny lub zwykły zależnie od ustawienia w punkcie niżej.

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Allegro. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

Przy tworzeniu paragonów - jaki typ paragonu utworzyć?

Ta opcja pozwala wybrać jaki rodzaj paragonu ma być tworzony podczas procesowania zamówień.

a) Imienny
b) Zwykły

Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
BLKORDSGTNameReceipt


Czy dokonać rezerwacji towaru?

Ta opcja sprawia, że towary z zamówienia będą miały zarezerwowany stan magazynowy.

a) Nie

Opcja ta zarezerwuje stany w SubiektGT

b) Tak

Opcja ta nie zarezerwuje stanów w SubiektGT

Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Ta opcja pozwala wybrać jaka data ma widnieć na dokumencie w Subiekt GT.

a) Data zamówienia z Allegro

Opcja ta pozwala na ustawienie daty zamówienia z Allegro w SubiektGT.

b)Data utworzenia dokumentu w Subiekt GT

Integracja w zamówieniu ustawi datę tworzenia dokumentu gdy wpadnie do SubiektGT.

Opcje zaawansowane:

Utworzyć dokument z wycofanym skutkiem magazynowym w przypadku braku stanów?

Ta opcja pozwala wybrać jaka data ma widnieć na dokumencie w Subiekt GT.

a)Tak

Integracja w przypadku braku stanu na produkcie z zamówienia utworzy dokument z wycofanym skutkiem magazynowym.

b)Nie

Opcja ta nie stworzy dokumentu gdy brakuje stanu.


9. Licencja SFERA

Ta integracja wymaga aktywnej licencji rozszerzenia “Sfera”, które pozwala na integrowanie systemu Subiekt GT z zewnętrznymi programami.

Status licencji Sfera można z dowolnego ekranu w Subiekt GT. W tym celu klikamy w ikonę.

BLKORDSGTSferaStatus

Sfera posiada również 14 dniowy okres testowy, który można aktywować w dowolnym momencie.


10. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Allegro?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Nie nadpisuj cen systemy ERP

Integracja wykorzysta domyślny rodzaj ceny dla towaru w systemie Subiekt GT.

 • Dla towarów oznaczonych “Towar sprzedawany przez wartość” zamiast ceny i ilości ustaw tylko wartość
  Ta opcja pozwala zmienić sposób liczenia ceny produktu w przypadku, gdy towary sprzedawane są na podstawie wartości towaru, a nie standardowo w oparciu o cenę i ilość.

11. Dokumentom tworzonym w Subiekt GT ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu.

Ustaw na

Można wybrać jedną kategorię zapasową. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.


12. Dokumenty tworzone w Subiekt GT podpisz

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją. Sfera pozwala na wprowadzenie dowolnego podpisu w dowolnym formacie nawet jeśli podpis nie istnieje w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym np. użytkownikiem służącym do tworzenia zamówienia

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta podpis wpisany w to pole. Nie musi istnieć w Subiekt GT.


13. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Allegro na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

b) Zawsze twórz kontrahenta jednorazowego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta jednorazowego.

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

c) Utwórz lub powiąż kontrahenta stałego

Integracja będzie powiązywać kontrahentów po danym mapowaniu, w przypadku gdy nie odnajdzie kontrahenta zostanie utworzony nowy.

d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie procesować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem.

Mapowanie:

Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie pierwszy sprawdzany.

Pole w Allegro

Wybieramy, które pole z zamówienia w Allegro ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Login
 • Email
 • NIP
 • Numer zamówienia Allegro
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Allegro.

 • Symbol
 • Nazwa
 • E-mail
 • NIP


Opcje zaawansowane:

Czy aktualizować symbol istniejącego klienta?

Ta opcja pozwala wybrać jaka data ma widnieć na dokumencie w Subiekt GT.

a)Tak

Opcja ta pozwala na aktualizacje symbolu kontrahenta.

b)Nie

Opcja ta nie zaktualizuje symbolu kontrahenta.


Czy ustawić kontrahentów bez poprawnego NIP-u jako ‘Odbiorców detalicznych’?
a)Tak

Opcja ta ustawia na kontrahencie znacznik Odbiorca detaliczny w SubiektGT.

b)Nie

Opcja ta nie zaznacza na kontrahenta znacznika Odbiorca detaliczy.


Czy aktualizować dane istniejących kontrahentów na dane z zamówienia?
a)Tak

Ta opcja pozwala na aktualizacje danych kontrahentów.

b)Nie

Integracja przy przetworzeniu zamówień nie zaktualizuje danych kontrahenta.


14. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Allegro na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

b) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

c) Powiąż produkt do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania. Priorytet mapowania określa, który warunek będzie sprawdzany w pierwszej kolejności.

Pole w Allegro

Wybieramy, które pole z zamówienia w Allegro ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Sygnatura aukcji
 • Tytuł aukcji
 • Nr aukcji
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Allegro.

 • Nazwa
 • Symbol

Dostępne opcje:

W przypadku nieodnalezienia produktu, czy chcesz dodać zamówienie z usługą jednorazową

Ta opcja pozwala wybrać czy w przypadku nieodnalezienia produktu dodać zamówienie z usługą jednorazową.

a)Tak

Integracja w przypadku nieodnalezienia produktu doda usługę jednorazową.

b)Nie

Opcja ta nie prztworzy zamówienia gdyż nie odnajdzie produktu.

Czy stosować rabaty na produkty?

Jeśli zamówienie lub kontrahent posiada przypisany rabat to jego wartość zostanie naniesiona na zamówienie w Subiekt GT.

a) Tak (będą przesyłane z wysokością rabatu, wartość domyślna)
b) Nie (będą przysłane z pominięciem wysokości rabatu)

15. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt GT.

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt GT w “Towarach i usługach”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia.

b) Dodaj jako usługę jednorazową o nazwie

Integracja doda za każdym razem usługę jednorazową o tej samej nazwie zdefiniowanej w tym punkcie.

d) W zależności od usługi transportu w zamówieniu Allegro ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt GT

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z Allegro do kartoteki wybranej usługi w Subiekt GT.

Mapowanie:
Usługa transportu z Allegro

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Allegro. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z Allegro z ostatnich 7 dni.

BLKORDSGTTransportBlk

Transport w Subiekt GT

Podajemy nazwę transportu z Subiekt GT. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w towarach w Subiekt GT.

BLKORDSGTTransportSgt


16. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Allegro na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Gotówka
b) Karta

Dostępne metody płacenia kartą dostępne są w słownikach w zakładce “Płatność kartą przy sprzedaży.”
BLKORDSGTCardPayment

c) Kredyt

Dostępne metody płatności kredytowej odnaleźć można w słownikach w zakładce “Płatności kredytowe.”
BLKORDSGTCreditPayment

d) Przelew

Dostępne metody płatności przelewem dostępne są w słownikach w zakładce “Szybkie płatności.”
BLKORDSGTQuickPay

e) Kredyt kupiecki

Terminy kredytów kupieckich dostępne są w zakładce płatności kredytowe.
BLKORDSGTCreditPayment


17. Wskaż, na którym magazynie w Subiekt GT mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Subiekt GT mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT.

BLKORDSGTMag


18. W uwagach do dokumentu w Subiekt GT będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt GT. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

 • Dane płatnika - imię i nazwisko
 • Adres dostawy - imię i nazwisko
 • Komentarz kupującego
 • Identyfikator zamówienia (Allegro)
 • Identyfikator użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Sposób dostawy
 • Czy dostarczyć fakturę?
 • Kwota wpłacona
 • Identyfikatory aukcji
 • Nazwa punktu odbioru
 • Adres punktu odbioru
Poszczególne elementy rozdziel znakiem

Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.