Aktualizacja cen z wybranego cennika Subiekta GT do Allegro

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRC_ALL_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRESTD_v108.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) Allegro.
Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Allegro.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Subiekt GT

Pokazuje status połączenia wtyczki z integratorem.

SGTPRCBLK_endpoint_download.png


4. Połączenie z Allegro

W tym kroku rejestrujesz aplikację Sellintegro, jaką jest wtyczka aktualizacji stanów, aby miała dostęp do Twoich aukcji Allegro.

Artykuł Allegro jak uruchomić dwustopniowe logowanie

Artykuł jak krok po kroku poprawnie połączyć aplikacje Sellintegro z kontem na Allegro

SGTSTCALL_register1


5. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?


Opcja pozwala powiązać cenniki Allegro z cennikami systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT.

Mapowanie:
Cennik w Subiekt GT

W polu Cennik w Subiekt GT wybieramy czy będziemy korzystać z cennika czy z pola własnego w SubiektGT.

Produkty > Ustawienia > Grupy cenowe

 • Opcja “Cennik” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Standardowo w programie Subiekt GT są trzy ceny: Detaliczna, Hurtowa, Specjalna. Można wpisać również nazwę ceny stworzonej przez siebie. Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist3

 • Opcja “Pole własne” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT. Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist4

Nazwa cennika/pola własnego

Tutaj wybieramy poprzez zieloną lupkę (lub ręcznie 1:1 ) nazwę wybranego pola/cennika.


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Allegro z towarami w magazynie Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Powiąż kartotekę produktu z Subiekt GT na podstawie następującego mapowania:

Dostępne opcje:

a) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.
SGTPRCBLK_sgtproductmappings

b) Po stronie Allegro
 • Sygnatura aukcji
 • Tytuł aukcji
 • EAN (GTIN)

7. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych towarów?

Dostępne opcje:

a) Czy towar musi posiadać określoną cechę

Umożliwia przesłanie cen produktów z wybraną cechą własną.

Cechy produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka “Grupy”
SGTPRCBLKProductInfo

Towary i usługi > Towar > Grupy > Cechy towarów

B) Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia

Pozwala przesłanie cen produktów z konkretnymi oznaczeniami.

Oznaczenia produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka “Opis”
SGTPRCBLKProductMarkings


8. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

SGTPRCBLKPrzeliczanie


9. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie pola własnego?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala na ustawienie minimalnej oraz maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie:

Funkcja pozwala na ustawienie minimalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

Funkcja pozwala na ustawienie maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

SGTPRCBLKPricelist4

Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa


10. Czy chcesz pomijać aktualizacje cen produktów których cena jest mniejsza niż 1?

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Integracja pominie ten punkt scenariusza.

b) Tak

Integracja pominie aktualizacje cen produktów których cena jest mniejsza niż 1.