Przesyłanie zamówien z Shoper do Subiekt GT

Kod wtyczki: SHR_CAI_COM_ORD_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v149.0

Co powinieneś wiedzieć na początku ?

Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt GT na bazie zamówienia w Shoper. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Shoper.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (ZK), posiada funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami oraz możliwość stworzenia nowych kartotek gdy nie zostaną odnalezione. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Shoper. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

SHRORDNXODateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


6. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Shoper i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Subiekt GT (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)

b) O statusie

Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Subiekt GT wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
SHRORDNXOStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper po API.


7. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, poprawnie przeniesionym do Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w Shoper po utworzeniu dokumentu w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na Shoper.

b) Ustaw status

Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogą być przeniesione do Subiekt GT np. nie odnaleziono powiązanego towaru?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt GT przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Opcje zaawansowane:

c) Zgodnie z tabelą

Funkcjonalność ta pozwala ustawienie mapowania tak, aby z wybranego statusu przenosić zamówienia do danego statusu. Status A -> Status B

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, w momencie braku stanu towaru w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu magazynowego towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Subiekt GT przenieść zamówienie do określonego statusu.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.


10. Zamówienia z jakich statusów w Shoper, mają być usunięte z Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala usunąć zamówienia z Subiekt GT z określonym statusem w Shoper.

Dostępne opcje:

a) Nie usuwaj zamówień

Domyślne działanie, integracja nie będzie usuwać zamówień.

b) Usuń zamówienia z Subiekt GT znajdujące się w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać zamówienia z Subiekt GT, znajdujące się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu dokumentu z Subiekt GT.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


11. Którym zamówieniom chcesz zmienić w Subiekcie GT status rezerwacji stanu na “brak rezerwacji”?

Funkcjonalność ta pozwala zmienić status rezerwacji w dokumencie w Subiekt GT w zależności od określonego statusu w Shoper.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu dokumentu w Subiekt GT

Integracja nie będzie zmieniać statusu rezerwacji zamówień w Subiekt GT.

b) Zamówieniom znajdującym się w Shoper w statusie / statusach

Integracja będzie usuwać rezerwację towaru z zamówień z Subiekt GT, znajdujących się w określonych statusach.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po usunięciu rezerwacji z dokumentu z Subiekt GT.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper

ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


12. Dla zamówień z jakiego statusu w Shoper, wystawić korektę faktury/zwrot detaliczny w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie zwrotów/korekt dokumentów w Subiekt GT bazując na zmodyfikowanym zamówieniu w Shoper. Modyfikacja zamówienia musi polegać na zmianie ceny/ilości produktu znajdującego się na zamówieniu, nie może być to usunięcie produktu.

Dostępne opcje:

a) Nie rób korekt

Integracja nie będzie generować korekt lub zwrotów do dokumentów sprzedaży.

b) Rób korekty/zwroty deteliczne w Subiekt GT na podstawie statusu / statusów w Shoper

Integracja będzie tworzyć korekty lub zwroty do dokumentów sprzedaży zgodnie z utworzonym mapowaniem statusów.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po utworzeniu korekty dokumentu z Subiekt GT.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


13. Drukuj wcześniej stworzony dokument z Subiekt GT, na podstawie statusu w Shoper?

Funkcjonalność ta pozwala na drukowanie wcześniej utworzonego w Subiekt GT dokumentu na podstawie określonego statusu w Shoper

Dostępne opcje:

a) Nie drukuj dokumentu

Integracja nie będzie drukować wcześniej wygenerowanych dokumentów.

b) Drukuj dokument z Subiekt GT na podstawie statusu / statusów w Shoper

Integracja będzie drukować wcześniej stworzony w Subiekt GT dokument na podstawie wybranego statusu.

 • Dodatkowo zmień ich status w Shoper na

Opcja ta pozwala ustawić status, do którego mają trafiać zamówienia po wydrukowaniu wcześniej utworzonego dokumentu z Subiekt GT.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


14. Jakie dokumenty w Subiekt GT mają być tworzone?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Subiekt GT podczas procesowania zamówień.

Dostępne opcje:

a) Zamówienia ZK

Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży

b) Paragony lub faktury VAT na żądanie klienta (klient uzupełnił pole NIP w zamówieniu)

Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, jakie dane uzupełnił klient na zamówieniu w Shoper. Przy uzupełnionym numerze NIP w zamówieniu, integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.

SHRORDNXOWantInvoice

c) Paragony

Integracja utworzy zawsze paragon, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

d) Faktury VAT

Integracja utworzy zawsze fakturę VAT, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper. Wymaga ona wyłączonej weryfikacji NIP w Subiekt GT, aby tworzyć faktury VAT bez NIP.

e) Faktury Marża

Integracja utworzy zawsze fakturę Marża, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

f) Zamówienia zaliczkowe

Integracja utworzy zawsze zamówienia zaliczkowe, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.

g) Zgodnie z Tabelą

Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Zamówienia ZK Status B -> Paragony lub faktury Status C -> Paragony
Status D -> Faktury VAT Status E -> Faktury Marża Status F -> Zamówienia zaliczkowe

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera


Przy tworzeniu zamówień stwórz dodatkowo dokument WZ?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu w Subiekt GT, dodatkowo utworzyć dokument WZ

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu paragonów imiennych stwórz dodatkowo dokument Faktura Detaliczna?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu w Subiekt GT, dodatkowo utworzyć dokument Faktury detalicznej

a) Nie
b) Tak


Przy tworzeniu paragonów - jaki typ paragonu utworzyć?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu w Subiekt GT, wybrać rodzaj tworzonego dokumentu paragon

a) Imienny
b) Zwykły


Czy dokonać rezerwacji towaru dla Zamówienia ZK?

Ta opcja pozwala przy tworzeniu dokumentu ZK w Subiekt GT, określić wykonywanie rezerwacji towaru

a) Tak
b) Nie


Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Subiekt GT

a) Data zamówienia z Shoper
b) Data utworzenia dokumentu w Subiekt GT

Opcje zaawansowane:

Co zrobić z zamówieniem w przypadku braku stanów?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Subiekt GT

a) Stwórz dokument z wycofanym skutkiem magazynowym
b) Stwórz dokument z odłożonym skutkiem magazynowym
c) Nie twórz dokumentu

15. Drukowanie dokumentów w Subiekt GT

Funkcjonalność ta pozwala ustawić drukowanie tworzonych dokumentów. Jest to uproszczona forma funkcjonalności z wtyczki “Masowe Generowanie FS/PAI z ZK w Subiekt GT na zmianę statusu zamówienia w Shoper”. Do drukowania dokumentów na drukarce standardowej używana jest domyślna drukarka systemu Windows na stanowisku, gdzie zainstalowany jest integrator. W przypadku drukarki fiskalnej wpisujemy lub wybieramy drukarkę fiskalną z modułu Kasiarz GT wchodzącego w skład pakietu Insert GT.

a) Chcę drukować wystawione dokumenty

Opcja ta powinna być zaznaczona jeśli chcemy drukować dokumenty generowane przy użyciu tej wtyczki.

b) Dodatkowo chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej

Opcja ta pozwala dodatkowo fiskalizować paragony oprócz standardowego drukowania faktur VAT lub zamówień ZK.

Mapowanie:
Status w Shoper

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

Nazwa wzorca faktury

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania faktury VAT. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca paragonu

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania paragonu lub paragonu imiennego. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa wzorca zamówienia

Ta opcja pozwala na wybranie z jakiego wzorca wydruku integracja ma korzystać podczas drukowania zamówienia. Nazwę wzorca wydruku możemy znaleźć w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

BLKORDSGTStandardPrint

Nazwa drukarki fiskalnej

Ta opcja pozwala na wybranie jaka drukarka fiskalna będzie używana podczas wykonywania wydruku fiskalnego utworzonego paragonu. Nazwę drukarki wybieramy z Kasiarz GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola

SUZ można pobrać w tym miejscu.


16. Licencja SFERA

Ta integracja wymaga aktywnej licencji rozszerzenia “Sfera”, które pozwala na integrowanie systemu Subiekt GT z zewnętrznymi programami.

Status licencji Sfera można z dowolnego ekranu w Subiekt GT. W tym celu klikamy w ikonę.

BLKORDSGTSferaStatus

Sfera posiada również 14 dniowy okres testowy, który można aktywować w dowolnym momencie.


17. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shoper?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Wykorzystaj ceny netto

Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.

b) Wykorzystaj ceny brutto

Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.

c) Nie nadpisuj cen systemy ERP

Integracja wykorzysta domyślny rodzaj ceny dla towaru w systemie Subiekt GT.

 • Dla towarów oznaczonych “Towar sprzedawany przez wartość” zamiast ceny i ilości ustaw tylko wartość
  Ta opcja pozwala zmienić sposób liczenia ceny produktu w przypadku, gdy towary sprzedawane są na podstawie wartości towaru, a nie standardowo w oparciu o cenę i ilość.

18. Jak chcesz przetwarzać stawki VAT produktów?

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie w jaki sposób integracja ma ustawiać stawkę VAT dla poszczególnych towarów na zamówieniu.

Dostępne opcje:

a) Zastosuj stawkę VAT z zamówienia w Shoper

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka widnieje przy produkcie na zamówieniu w Shoper.

b) Ustawiaj VAT zgodnie z ustawieniami w systemie ERP

Integracja przy procesowaniu produktów z zamówienia ustawi stawkę VAT taką, jaka domyślnie widnieje w kartotece towaru w Subiekt GT.

c) Przypisuj stawki VAT zgodnie z ustawieniami mapowania

Ta opcja pozwala na utworzenie mapowania stawki VAT dla poszczególnych warunków np. kraju.

Mapowanie:
Obsługa dla

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji tworzymy mapowanie w danym wierszu. Do wyboru jest “Produktu” lub “Transportu”.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania. Jeśli chcemy przypisywać stawkę VAT dla transportu to mapowanie powinno wyglądać w następujący sposób:

SHRORDNXOVatMapping

Symbol VAT w Subiekt GT

Wpisujemy symbol stawki VAT jaka ma być ustawiona w Subiekt GT. Stawka VAT musi istnieć w Subiekt GT. Dostępne stawki VAT znajdziemy w Konfiguracji w Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDNXOVat

Wartość VAT w Shoper

Wpisujemy stawkę VAT widniejącą na zamówieniu w Shoper. Możliwe jest wpisanie wartości “*“ aby dany wiersz dotyczył każdej stawki VAT i warunkowany był np. kodem kraju w dalszym mapowaniu.

Pole w Shoper
 • Nie obsługuj
  Przy wybraniu tej opcji jedynym warunkiem mapowania będzie stawka VAT w Shoper.
 • Zew. Numer zamówienia
  Jest to numer zewnętrzny zamówienia nadany w sklepie przy składaniu zamówienia w Shoper
 • Kod kraju (dane do faktury)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Kod kraju (dane do dostawy)
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2.
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w Shoper.
 • ID statusu zamówienia Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small

 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Informacje o źródle zamówienia
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
Wartość pola w Shoper

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania.

 • Czy chcesz podzielić dostawę na odrębne stawki VAT
  Ta opcja pozwala uruchomić rozbijanie stawek VAT dla kosztów transportu. Rozbijanie stawek VAT pozwala na proporcjonalne podzielenie kosztów transportu na różne stawki VAT w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się towary z różną stawką VAT np. 23% i 8%.

19. Dokumentom tworzonym w Subiekt GT ustal kategorię

Funkcjonalność ta pozwala stworzyć mapowanie, które ustawi wskazaną kategorię na dokumencie w trakcie procesowania.

Mapowanie:
ID statusu z Shoper
 • Id statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper

Nazwa kategorii z Subiekt GT

Wprowadzamy istniejącą kategorię z Subiekt GT. Możliwe jest też wybranie go z zielonej lupki znajdującej się obok tego pola.

BLKORDSGTCategories

 • Jeśli nie uda się ustalić kategorii na podstawie powyższego mapowania to
  Jeśli mapowanie nie powiedzie się to możliwe jest ustawienie kategorii zapasowej
Pozostaw domyślną kategorie

Ustawiona zostanie domyślna kategoria dokumentu

Ustaw na

Można wybrać jedną kategorię zapasową, należy wprowadzić jej nazwę


20. Dokumenty tworzone w Subiekt GT podpisz

Funkcjonalność ta pozwala na wybranie jaką wartością mają być podpisywane dokumenty tworzone integracją. Sfera pozwala na wprowadzenie dowolnego podpisu w dowolnym formacie nawet jeśli podpis nie istnieje w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Podpisem domyślnym np. użytkownikiem służącym do tworzenia zamówienia

Integracja wykorzysta użytkownika wpisanego w konfiguracji integratora.

b) Następującym podpisem

Integracja wykorzysta podpis wpisany w to pole. Nie musi istnieć w Subiekt GT.

c) Przypisz osobę w zależności od statusu zamówienia

Integracja podpisze dokumenty zależnie od określonego statusu zamówienia

Mapowanie:
ID statusu zamówienia

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiego statusu Shoper integracja będzie podpisywała zamówienia

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

Osoba

Ta opcja pozwala wybrać osobę, która będzie pospidywała dokument dla wcześniej wybranego statusu


21. Czy chcesz aktualizować osobę przypisaną do dokumentu w Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala aktualizować osobę wystawiającą na dokumencie

Dostępne opcje:

a) Nie aktualizuj osoby przypisanej do dokumentu

Integracja nie będzie aktualizować osoby przypisanej do dokumentu.

b) Aktualizuj przypisana osobę w zależności od statusu zamówienia

Integracja będzie aktualizować osobę wystawiającą zależnie od podanego statusu zamówienia.

Mapowanie:
ID statusu zamówienia

Ta opcja pozwala wybrać dla jakiego statusu Shoper integracja będzie podpisywała zamówienia

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

Osoba

Ta opcja pozwala wybrać osobę, która będzie przypisana dla dokumentu w Subiekt GT


22. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Shoper na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta

Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta.

b) Zawsze twórz kontrahenta jednorazowego

Integracja zawsze utworzy kontrahenta jednorazowego.

Kontrahent jednorazowy posiada ograniczoną ilość informacji w Subiekt GT i nie tworzy pełnego wpisu na bazie
BLKORDSGTOneoffClient

c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta

Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta. Bez włączonej autonumeracji kontrahentów wybranie tej opcji może prowadzić do powielania kontrahentów i w efekcie blokowania symboli kontrahentów.

Kartoteka kontrahenta posiada pełne dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie
BLKORDSGTClient

b) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania:

Tutaj ustawiamy w jaki sposób integracja ma znajdywać naszych kontrahentów na bazie danych w Nexo. Możemy dodać wiele kombinacji mapowań.

Mapowanie:
Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Telefon
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Pełna nazwa
 • Regon
 • email
 • P. Własne 1
 • P. Własne 2
 • P. Własne 3
 • P. Własne 4
 • P. Własne 5
 • P. Własne 6
 • P. Własne 7
 • P. Własne 8
 • Telefon
 • NIP
 • Fax
 • GG
 • Skype
 • Opiekun


W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Subiekt GT:
a) Nie rób nic(zamówienie zostanie pominięte)

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia.

b) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.

c) Utwórz kartotekę kontrahenta jednorazowego

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie kartoteki kontrahenta jednorazowego.


Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz aktualizować w Subiekt GT:
a) Nie aktualizuj żadnych danych

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta.

b) Aktualizuj tylko informacje o dostawie

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta.

c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta

W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Subiekt GT integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta.


W momencie tworzenia kontrahenta jednorazowego jakie dane ma posiadać w Subiekt GT

Opcja ta pozwala zdecydować jakie dane ma posiadać tworzony kontrahent jednorazowy.

a) Dane dostawy
b) Dane faktury


Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w symbolu tworzonej kartoteki kontrahenta w Subiekt GT

 • Symbol z Subiekta GT(autonumeracja)

BLKORDSGTAutoSymbol

 • Login
 • Email
 • Nazwa odbiorcy
 • Nazwa płatnika
 • NIP
 • Identyfikator zamówienia
 • Własna numeracja
  Statusy, które podane są w mapowaniu muszą być wpisane też w punkcie 6 scenariusza.”%}


Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Subiekt GT?

Jeśli symbol już istnieje w bazie Subiekt GT można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.

a) Użyj autonumeracji jeżeli jest dostępna

BLKORDSGTAutoSymbol

b) Wygeneruj losowy symbol
c) Nadaj numeryczny prefiks


Co ma się znaleźć w polu Skype w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala umieścić numer zamówienia w polu Skype w Subiekt GT

b) Nic
c) Numer zamówienia


Czy chcesz wydzielić adres dostawy i dane do faktury, jako dwie osobne kartoteki kontrahentów (Odbiorca, płatnik) w Subiekt GT?

Opcja ta pozwala stworzyć oddzielne kartoteki kontrahenta dla odbiorcy zamówienia oraz opłacającego zamówienie.

a) Tak
b) Nie


Czy dla klientów fizycznych zaznaczyć opcję “Odbiorca detaliczny” w kartotece kontrahenta?

Opcja ta ustawi pole odbiorca detaliczny jeśli kontrahent jest osobą prywatną

a) Tak (Domyślne)
b) Nie


Przypisz do kontrahenta źródło pozyskania

Ta opcja pozwala przypisać do kontrahenta źródło pozyskania


Mapuj grupy kontrahentów po wybranym polu zamówienia
Mapowanie:
Pole z Shoper
 • Kod kraju nadawcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Kod kraju odbiorcy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2
 • Symbol waluty
  Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w Shoper
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Nazwa grupy w Subiekt GT

Wprowadzamy nazwę grupy z Subiekt GT


Podaj domyślną grupę którą nadawać kontrahentom, pozostaw puste aby użyć domyślnej

Ta opcja pozwala przypisać wybraną grupę Subiekt GT jako grupę domyślną kontrahenta


23. Jak chcesz przetwarzać produkty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Shoper na zamówienie w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Zawsze twórz usługę jednorazową

Integracja zawsze utworzy usługę jednorazowa bez sprawdzania stanów magazynowych.

b) Powiąż kartotekę produktu z Subiekt GT na podstawie następującego mapowania:

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Priorytet

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

Pole w Shoper

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Kod produktu
 • Nazwa
 • Kod kreskowy
 • Kod BLOZ12
 • Kod BLOZ7
 • Kod 39
 • Kod ISBN
 • Koszt KGO
 • Kod producenta

Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Shoper na karcie produktu. NXOSTCSHR_SHR_product_mappings

Pole w Subiekt GT

Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.

 • Nazwa
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy
 • Pełna charakterystyka
 • Pole Własne 1
 • Pole Własne 2
 • Pole Własne 3
 • Pole Własne 4
 • Pole Własne 5
 • Pole Własne 6
 • Pole Własne 7
 • Pole Własne 8
 • Symbol u dostawcy
 • Dodatkowy kod kreskowy
 • Kod dostawy
 • Kod PLU


W momencie kiedy produkt nie zostanie odnaleziony w Subiekt GT

Opcja ta pozwala zdecydować, co integracja ma zrobić, w przypadku braku odnalezienia powiązania produktu pomiędzy zamówieniem Shoper a kartotekami Subiekt GT

a) Nie rób nic(zamówienie zostanie pominięte)

Nie odnalezienie produktu w bazie Subiekt GT spowoduje zatrzymanie procesowania zamówienia.

b) Utwórz usługę jednorazową

Nie odnalezienie kontrahenta w bazie Subiekt GT usługi jednorazowej z danymi produktu z zamówienia Shoper.

c) Utwórz kartotekę towaru

Nie odnalezienie towaru w bazie Subiekt GT spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki towaru.


W momencie kiedy produkt jest kompletem w Subiekt GT:
a) Nie montuj kompletu i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT doda go bez montowania w Subiekt GT

b) Montuj komplet w Subiekt GT i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT zmontuje go w Subiekt GT i doda na zamówienie

c) Rozbij komplet na poszczególne składniki i dodaj na zamówienie

Integracja przy zmapowaniu kompletu w Subiekt GT rozbije go na składniki i doda na zamówienie


Wybieraj towar z największym stanem w Subiekt GT:

W przypadku odnalezienia według mapowania dwóch produktów zostanie wybrany produkt zależnie od wybranej opcji.

a) Nie, wybieraj pierwszy produkt z góry
b) Tak, wybieraj produkt o najwyższym stanie


W momencie dodawania poszczególnych składników zamiast ceny 0 zł użyj 1zł:
a) Nie (każdy produkt będzie miał cenę 0 zł)
b) Tak (każdy produkt będzie miał cenę 1 zł)


Czy stosować rabaty na produkty?

Jeśli zamówienie lub kontrahent posiada przypisany rabat to jego wartość zostanie naniesiona na zamówienie w Subiekt GT

a) Tak (będą przesyłane z wysokością rabatu, wartość domyślna)
b) Nie (będą przysłane z pominięciem wysokości rabatu)

24. Jak chcesz przetwarzać koszty transportu?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować koszty dostawy na zamówieniach w Subiekt GT

Nazwy usługi muszą być dodane w Subiekt GT w “Towarach i usługach”

Dostępne opcje:

a) Nie obsługuj

Integracja pominie koszty dostawy w trakcie procesowania zamówienia

b) Dodaj jako usługę jednorazową o nazwie

Integracja doda za każdym razem usługę jednorazową o tej samej nazwie zdefiniowanej w tym punkcie

c) Wykorzystaj zawsze usługę stałą o symbolu

Integracja doda za każdym razem usługę istniejącą w Subiekt GT

d) W zależności od usługi transportu w zamówieniu Shoper ustaw odpowiednią usługę w dokumencie Subiekt GT

Integracja przetworzy koszty transportu według stworzonego mapowania transportu z Shoper do kartoteki wybranej usługi w Subiekt GT.

Mapowanie:
Usługa transportu z Shoper

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Shoper. Nazwę możemy wpisać ręcznie, lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera transport z zamówień z Shoper z ostatnich 7 dni.

BLKORDSGTTransportBlk

Transport w Subiekt GT

Podajemy nazwę transportu z Subiekt GT. Transport musi być dodany jako kartoteka usługi w towarach w Subiekt GT

BLKORDSGTTransportSgt


W momencie kiedy usługa transportu nie zostanie zmapowana, jako usługę dodaj nazwę transportu z karty zamówienia w Shoper:

Ta opcja pozwala przepisać 1:1 transport z karty zamówienia z Shoper, jeśli mapowanie nie zostanie spełnione


Czy w przypadku tworzenia usług jednorazowych chcesz dodać symbol stawki VAT do nazwy?

Ta opcja pozwala na modyfikację nazwę usługi jednorazowej transportu o wartość stawki VAT np. Transport 23%

a) Nie
b) Tak


Czy chcesz dodać usługę transportową jeśli jej koszt wynosi 0 zł?

Ta opcja pozwala pominąć usługę transportową, jeśli dostawa na zamówieniu jest darmowa.

a) Nie
b) Tak


Nie dodawaj usługi transportowej dla wartości pól

Funkcjonalność ta pozwala wykluczyć dodawanie usługi transportowej dla zamówień w Shoper, spełniających określony warunek.

Mapowanie:
Nazwa pola w Shoper
 • Status zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
Wartość pola

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania


25. Przypisywanie flagi dokumentu na podstawie metody dostawy w Shoper

Funkcjonalność ta pozwala oznaczyć dokument w Subiekt GT określoną flagą zależnie od transportu na zamówieniu w Shoper

Mapowanie:
Metoda transportu w Shoper

Podajemy nazwę transportu z zamówień w Shoper. Nazwę możemy wpisać ręcznie lub skorzystać z niebieskiej lupki, która pobiera metodę dostawy z zamówień z Shoper z ostatnich 7 dni.

Nazwa flagi własnej w Subiekt GT

Podajemy dokładną nazwę flagi z Subiekt GT.

BLKORDSGTFlags


26. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Shoper na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

a) Gotówka
b) Karta

Dostępne metody płacenia kartą dostępne są w słownikach w zakładce “Płatność kartą przy sprzedaży”
BLKORDSGTCardPayment

c) Kredyt

Dostępne metody płatności kredytowej odnaleźć można w słownikach w zakładce “Płatności kredytowe”
BLKORDSGTCreditPayment

d) Przelew
e) Kredyt kupiecki

Terminy kredytów kupieckich dostępne są w zakładce płatności kredytowe
BLKORDSGTCreditPayment

f) Zgodnie z poniższą tabelą

Ta opcja pozwala zdecydować, który warunek będzie sprawdzany na zamówieniu w Shoper w trakcie przetwarzania płatności z zamówień w Shoper na dokumenty w Subiekt GT.

 • Do mapowania użyj statusu zamówienia w Shoper
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
 • Do mapowania użyj metody płatności w Shoper
  Metodę płatności można sprawdzić na karcie zamówienia w Shoper
 • Pobranie Zaznaczamy checkbox, jeśli dana metoda płatności jest płatnością pobraniową
 • Do mapowania użyj metody transportu
  Sposób transportu można sprawdzić na karcie zamówienia w Shoper
Mapowanie:
Pole w Shoper

Wpisujemy wartość zależnie od wybranego warunku w opcjach wyżej

Metoda płatności z Subiekt GT

Wybieramy rodzaj płatności oraz nazwę płatności z Subiekt GT

 • Gotówka
 • Karta
 • Kredyt
 • Przelew
 • Kredyt kupiecki

Opcje zaawansowane:

 • Dodatkowo chcę przypisywać rachunek bankowy dla dokumentu na podstawie następującego mapowania
Mapowanie:
Status w Shoper
 • ID statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
Nazwa rachunku w Subiekt GT

Wybrany rachunek musi istnieć w Subiekt GT. Dostępne rachunki można sprawdzić w słownikach w Subiekt GT.

BLKORDSGTBank


27. Jak chcesz przetwarzać waluty?

Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie. Do przeliczania zamówień według kursu walut potrzebny jest aktywny abonament Subiekt GT, który pozwala korzystać z aktualizacji biznesowych.

BLKORDSGTAbo

Dostępne opcje:

a) Pozostaw domyślną

Integracja pozostawi zamówienie w oryginalnej walucie zamówienia.

b) Przelicz na PLN

Integracja przeliczy zamówienie na PLN

Tabela kursu walut dostępna jest w słownikach Subiekt GT

BLKORDSGTcurrency


28. Jaka ma być pobierana data kursu waluty?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać z jakiego dnia będzie pobierany kurs walut w przypadku przeliczania zamówień. Wybranie zbyt odległej daty kursu walut może powodować problemy z wartością zamówienia.

Dostępne opcje:

a) Data zapisu dokumentu (domyślnie)

Wybrana będzie data z dnia, w którym integracja procesuje zamówienie

b) Dzień poprzedzający datę złożenia zamówienia w Shoper

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data złożenia zamówienia w Shoper

c) Dzień poprzedzający datę zapisu dokumentu

Wybrana będzie data o dzień wcześniej niż data zapisu dokumentu w Subiekt GT


29. Wskaż symbole magazynów na których ma zostać wykonane przesunięcie

Funkcjonalność ta pozwala ustawić przesunięcie stanu magazynowego między magazynami w przypadku braku stanu na docelowym magazynie.

Dostępne opcje:

a) Nie wykonuj przesunięć

Integracja w przypadku braku stanu nie będzie wykonywać przesunięcia magazynowego

b) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów
Mapowanie:
Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie

c) Przesunięcie zgodnie z mapowaniem magazynów
Mapowanie:
Status(y) z Shoper

Wprowadzamy ID statusu Shoper, dla którego wykonane ma zostać przesunięcie

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

Skąd

Podajemy symbol źródłowego magazynu, z którego integracja ma wykonać przesunięcie

Dokąd

Podajemy symbol docelowego magazynu, na który integracja ma wykonać przesunięcie


30. Ustawianie flagi dokumentu na podstawie dostępnego stanu

Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie flagi zależnie od dostępnego stanu magazynowego towaru

Mapowanie:
Skutek
a) Brak stanu

W przypadku braku stanu zostanie ustawiona określona flaga

b) Usługa jednorazowa

W przypadku dodania na zamówienie usługi jednorazowej do zamówienia zostanie przypisana określona flaga

Flaga

Wybieramy flagę z istniejących w Subiekt GT

BLKORDSGTFlags


31. Mapowanie pól z zamówienia do pól własnych

Funkcjonalność pozwala wysłać wartość z wybranego pola z zamówienia w Shoper, do wybranego pola własnego w Subiekt GT

Mapowanie:
Pole z zamówienia Shoper
 • Numer zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Uwagi administratora (prywatne)
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
Nazwa pola własnego Subiekt GT

Wprowadzamy nazwę pola własnego, do którego chcemy wpisać wybraną wartość z zamówienia

BLKORDSGTOwnField

Typ pola własnego

W tym polu określamy typ wybranego pola własnego zgodnie z wartością w Subiekt GT.

 • Tekst
 • Kwota
 • Liczba
 • Data
 • Słownik
Nazwa słownika

To pole obowiązuje tylko jeśli w poprzednim punkcie wybrana została opcja “Słownik”


32. Przypisz dodatkowe prefiksy do symbolu dokumentu

Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie określonego prefiksu dokumentu w zależności od wybranego mapowania. Aby poprawnie przypisywać prefixy dokumentów należy włączyć w Subiekt GT rozszerzenie numeracji dokumentów.

BLKORDSGTSymbols

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj prefiksów

Integracja nie będzie przypisywać prefiksów dokumentów

b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem

Integracja przypisze prefiksy do dokumentów zgodnie z utworzonym mapowaniem

Mapowanie:
Pole w Shoper
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Informacja o źródle zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa)
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i nazwisko (faktura)
 • Firma (faktura)
 • NIP
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura)
 • Klient chce fakturę
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
Wartość pola w Shoper

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Prefiks

Wpisujemy wybrany prefiks dokumentu.

Chcę, żeby prefiksy były przypisywane tylko dla faktur

Ta opcja pozwala ograniczyć przypisywanie prefiksów tylko do faktur tworzonych tą integracją.


33. Przypisuj rodzaje transakcji VAT na podstawie mapowania

Dostępne opcje:

a) Nie przypisuj
b) Przypisuj zgodnie z mapowaniem
Mapowanie:
Pole w Shoper
 • Numer zamówienia
 • Numer zamówienia ze sklepu
 • Zew. numer zamówienia
 • Źródło zamówienia
 • Identyfikator źródła zamówienia
 • Informacja o źródle zamówienia
 • Identyfikator statusu zamówienia
  Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
  ID_status_small
 • Nazwa statusu zamówienia
 • Data utworzenia zamówienia
 • Data potwierdzenia zamówienia
 • Data złożenia zamówienia w statusie
 • Login
 • Telefon
 • Email
 • Komentarz klienta
 • Komentarz sprzedawcy
 • Waluta
 • Metoda płatności
 • Pobranie/Brak pobrania
 • Status płatności
 • Data płatności
 • Metoda transportu
 • Koszt transportu
 • Imię i Nazwisko (dostawa)
 • Firma (dostawa)
 • Adres (dostawa)
 • Miejscowość (dostawa)
 • Kod pocztowy (dostawa)
 • Kraj (dostawa)
 • Nazwa punktu odbioru (dostawa)
 • Adres punktu odbioru (dostawa)
 • Kod pocztowy punktu odbioru (dostawa)
 • Miejscowość punktu odbioru (dostawa)
 • Imię i nazwisko (faktura)
 • Firma (faktura)
 • NIP
 • Adres (faktura)
 • Miejscowość (faktura)
 • Kod pocztowy (faktura)
 • Kraj (faktura)
 • Klient chce fakturę
 • Pole dodatkowe 1
 • Pole dodatkowe 2
 • Link do zamówienia
 • Paczka odebrana przez kuriera
 • Paczka spakowana
Wartość pola w Shoper

Wprowadzamy wartość zależnie od opcji wybranej w poprzednim punkcie mapowania

Transakcja
 • Nabycie/dostawa krajowa (S)
 • Import/eksport towarów (EX)
 • Nabycie/dostawa UE (WDT)
 • Transakcja trójstronna (WTTD)
 • Import/eksport usług (EXU)
 • Odwrotne obciążenie (sprzedaż) (OOS)
 • Nabycie/dostawa poza terytorium kraju (SPTK)
 • Odwrotne obciążenie (świadczenie usług) (OOU)
 • Sprzedaż w UE na odległość (WSTO)
 • Sprzedaż w UE na odległość (WSTO OSS)

34. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu

Funkcjonalność ta pozwala przypisać dodatkowe oznaczenia dla JPK VAT

Dostępne opcje:

a) Nie przepisuj oznaczeń JPK VAT

Integracja będzie pomijać przypiswanie oznaczeń JPK VAT

b) Przepisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowanie

Integracja będzie przypisywać oznaczenia JPK VAT zależnie od ustalonego mapowania

Mapowanie:
Pole w Shoper
 • Wszystko
 • Identyfikator statusu zamówienia

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

 • Kod kraju faktury
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2

 • Kod kraju dostawy
  Obsługiwane są kody w formacie ISO alfa-2

 • Waluta Pod uwagę brany jest symbol waluty w zamówieniu w Shoper

Wartość pola w Shoper

Wpisujemy tutaj wartość zależnie od wybranego klucza mapowania w poprzednim punkcie mapowania

Oznaczenie JPK VAT

Dostępne oznaczenia można wybrać z listy w mapowaniu.

 • SW - Sprzedaż wysyłkowa poza terytorium kraju
 • EE - Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
 • TP - Transakcje między podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - WNT
 • TT_D - Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej - dostawa
 • MR_T - Marża - usługi turystyki
 • MR_UZ - Towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
 • I_42 - Import towarów w procedurze celnej 42
 • I_63 - Import towarów w procedurze celnej 63
 • B_SPV - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA - Transakcje związane ze stosowaniem bonów - art. 8a ust. 2 ustawy
 • MPP - Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • WSTO_EE - Sprzedaż towarów na odległość oraz usług telekom. i nadawcze (UE)
 • IED - Sprzedaż przez interfejsy elektroniczne

35. Wskaż, na którym magazynie w Subiekt GT mają pojawiać się zamówienia

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Subiekt GT mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji

Dostępne opcje:

a) Na jednym magazynie

Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT

BLKORDSGTMag

b) Zgodnie z poniższa tabela

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.

Mapowanie:
Status zamówienia z Shoper

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
ID_status_small

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper

Magazyn z Subiekt GT

Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT

BLKORDSGTMag

b) Zgodnie z poniższą tabelą (mapowanie na podstawie kodu kraju w zamówieniu)

Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od kodu kraju zamówienia z Shoper.

Mapowanie:
Kod kraju zamówienia z Shoper

Kod kraju, z którego pochodzi zamówienie Shoper

Magazyn z Subiekt GT

Symbol magazynu można znaleźć w słownikach w Subiekt GT

BLKORDSGTMag


36. W uwagach do dokumentu w Subiekt GT będą widoczne

Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Subiekt GT. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Subiekt GT.

Dostępne opcje:

 • Imię i nazwisko - Dane do faktury
 • Imię i nazwisko - Dane do dostawy
 • Komentarz kupującego
 • Identyfikator zamówienia
 • Login użytkownika
 • Telefon użytkownika
 • Email użytkownika
 • Sposób płatności
 • Kurs waluty
 • Sposób dostawy
 • Czy klient chce fakturę?
 • Kwota wpłacona
Poszczególne elementy rozdziel znakiem

Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.

Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu

BLKORDSGTExtraInfo