Aktualizacja cen z wybranego cennika Subiekta GT do Shoper

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRC_SHR_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v106.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) Shoper. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systemie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Shoper

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Subiektem GT

Pokazuje status połączenia wtyczki z integratorem.

SGTPRCBLK_endpoint_download.png


4. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


5. Język w Shoper

W polu “Wpisz kod języka” należy wprowadzić ręcznie lub za pomocą niebieskiej lupki kod języka. Domyślnie dla języka polskiego jest to pl_PL.

OPTPRCSHRProductcatalog


6. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) Shoper

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.


7. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki Shoper z cennikami systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT. Skonfigurujesz scenariusz wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, następnie uzupełnij pola:

SGTPRCBLKPricelist

W polu “Nazwa cennika w Shoper” wybieramy dostępne cennik z Shoper.

OPTPRCBLKPricelist

Produkty > Ustawienia > Grupy cenowe

 • Opcja “Cennik” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Standardowo w programie Subiekt GT są trzy ceny: Detaliczna, Hurtowa, Specjalna. Można wpisać również nazwę ceny stworzonej przez siebie. Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist3

 • Opcja “Pole własne” pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT. Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa Pozostawienie pola pustego spowoduje wysłanie pierwszej ceny na produkcie.

SGTPRCBLKPricelist4


8. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Shoper z towarami w magazynie Subiekt GT?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Powiąż kartotekę produktu z Subiekt GT na podstawie następującego mapowania:

Dostępne opcje:

b) Po stronie Subiekt GT
 • Symbol
 • Podstawowy kod kreskowy
 • PLU
 • Nazwa
 • Pola własne

W Subiekt GT potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru
SGTPRCBLK_sgtproductmappings

a) Po stronie Shoper
 • Kod produktu
 • Kod kreskowy
 • Nazwa
 • Kod BLOZ12
 • KOD BLO27
 • Kod 39
 • Kod ISBN
 • Koszt KGO
 • Kod producenta

W Shoper potrzebne informacje można znaleźć w kartotece produktu OPTPRCBLKProductMapping


9. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranych towarów?

Dostępne opcje:

a) Czy towar musi posiadać określoną cechę

Umożliwia przesłanie cen produktów z wybraną cechą własną.

Cechy produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka “Grupy” SGTPRCBLKProductInfo

Towary i usługi > Towar > Grupy > Cechy towarów

B) Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia

Pozwala przesłanie cen produktów z konkretnymi oznaczeniami.

Oznaczenia produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka “Opis” SGTPRCBLKProductMarkings


10. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto. SGTPRCBLKPrzeliczanie


11. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie pola własnego?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci ustawienie minimalnej oraz maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne.

SGTPRCBLKMinMax

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie:

Pozwala Ci ustawienie minimalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

Pozwala Ci ustawienie maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt GT.

SGTPRCBLKPricelist4

Administracja > Parametry > Pola własne > Obiekt: Towar i usługa


12. Czy chcesz synchronizować stawkę VAT?

W zależności od Twojego wyboru, stawka VAT:

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Bierzemy stawkę VAT z Shoper przy obliczaniu ceny końcowej.

b) Tak

Bierzemy stawkę VAT z ERP przy obliczaniu ceny końcowej.