Przesyłanie produktów z Subiekt GT do Shoper

Kod wtyczki: SGT_CAI_COM_PRD_SHR_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v149.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt GT i programem systemu docelowego (E-commerce) Shoper. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci zaktualizowanie bazy produktów o nowe kartoteki w momencie, kiedy zostaną dodane w ERP. Wtyczka zapewnia by wszelkie informacje na temat kartotek były spójnie między systemami.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z Shoper

Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.

SHR_LOGOWANIE


4. Powiąż kartotekę produktu z Shoper na podstawie następującego mapowania

Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.

Shoper

Ta opcja pozwala wybrać z jakim priorytetem integracja będzie sprawdzać dany warunek mapowania.

 • Kod EAN
 • Kod produktu
 • Id wariantu produktu
Subiekt GT

Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Subiekt GT.

 • Symbol
 • Nazwa
 • Podstawowy kod kreskowy

NXOSTCSHR_SHR_product_mappings


5. Listę produktów ogranicz do

Dostępne opcje:

c) Tylko aktywne produkty

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako aktywny produkt.

a) Pozycja do sklepu internetowego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep internetowy.

c) Pozycja do serwisu aukcyjnego

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sklep serwis aukcyjny.

b) Pozycja do sprzedaży mobilnej

Integracja prześle tylko produkty oznaczone w ERP jako sprzedaż mobilna.

d) Wszystkie produkty

Przy zaznaczeniu tej opcji do Shoper będą przesyłane wszystkie typy produktów.

SGTPRDBLK_product_markings.png


6. Opcje synchronizacji

Funkcjonalność ta pozwala na wykorzystanie dodatkowych opcji, takich jak konkretna kategoria produktów w Shoper, czy opcje aktualizacji produktów.

Dostępne opcje:

a) Dodaj produkty
 • ID kategorii jaki chcesz nadać produktom w Shoper Podaj ID kategorii, do której mają zostać przesłane produkty w Shoper
b) Aktualizuj nazwy produktów

Nazwy produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

c) Aktualizuj krótki opis produktów

Krótkie opisy produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

d) Aktualizuj opis produktów

Opisy produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

d) Aktualizuj zdjęcia produktów

Zdjęcia produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

d) Aktualizuj wagę

Waga produktów będzie aktualizowana w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

d) Aktualizuj Ean/Kod kreskowy

Kody kreskowe produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT

d) Aktualizuj symbole produktów

Symbole produktów będą aktualizowane w Shoper, na podstawie zmiany w Subiekt GT


7. Jaką cenę chcesz użyć?

Funkcjonalność umożliwia wybór istniejącego cennika w Subiekt GT. Cena we wskazanym cenniku będzie przesłana razem z produktem do Shoper

Listę dostępnych cenników znajdziemy w Subiekt GT po lewej stronie Lista modułów -> Polityka cenowa -> Cenniki

SGTPRDBLK_sgt_price