Przesyłanie zamówień z Subiekt nexo PRO do BaseLinker

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_ORD_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v146.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala umożliwia przesłanie zamówień z Subiekt nexo PRO do systemu BaseLinker. Dodatkowo funkcjonalność może określić, czy zamówienie jest opłacone czy nie, wybrać sposób dostawy i wybierać zamówienia wyłącznie ze zdefiniowaną flagą i magazynem.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

BLKORDSGTDateAdd


3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

  • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
  • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
  • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


5. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


6. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do połączenia z Nexo są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony)


7. Parametry dokumentu w Baselinker

Funkcjonalność ta umożliwia wskazanie ID statusu, do którego zostanie przesłane zamówienie z Subiekt GT. Dodatkowo wskazujemy katalog z produktami oraz wykorzystywany magazyn po stronie BaseLinkera. Opcjonalnie możemy wybrać, czy zamówienia automatycznie mają być oznaczone jako opłacone, nieopłacone, nieopłacone gdy pobranie. Zaleca się korzystanie z niebieskich lupek w celu wybrania odpowiednich ID statusów, katalogów i magazynu.

Przykładowe uzupełnienie danych:

BLK_params


8. Magazyn dokumentów w Subiekt nexo PRO

Funkcjonalność umożliwia wskazanie jednego, lub wielu po przecinku, magazynów, z którego będą pobierane zamówienia do BaseLinker. Korzystając z zielonej lupki możemy wybrać magazyn(y) lub wpisując kolejno ich symbole.

BLKORDNXOMag


9. Jak chcesz przetwarzać sposób dostawy?

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób ma być przetwarzany sposób dostawy.

Mapowanie:
Nazwa sposobu dostawy w Subiekt nexo PRO

Należy wpisać ręcznie 1:1 nazwę sposobu dostawy z Subiekt nexo PRO

BLKORDNXOTransportBlk

Płatność przy odbiorze

Opcja pozwala na wybór zaznaczenia pola “płatność przy odbiorze” dla zdefiniowanego sposobu dostawy.


10. Flaga dokumentów w Subiekt nexo PRO

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, na podstawie jakiej flagi w Subiekt nexo PRO będą identyfikowane zamówienia w celu przesłania ich do BaseLinker. Zamówienie nieoznaczone daną falgą, lub różnymi wybranymi, nie zostanie przesłane do BaseLinker.

Link do artykułu Insert: InsERT nexo – W jaki sposób korzystać z flag własnych?

NXO_FLAGA


11. Zaznaczanie “Klient chce fakturę”

Funkcjonalność pozwala na sposób zachowania integracji ze względu na wybór dokumentu.

Dostępne opcje:

a) Nie zaznaczaj pola "Klient chce fakturę"

Na zamówieniu w BaseLinker nie zostanie zaznaczone pole “Klient chce fakturę”.

b) Zaznaczaj pole "Klient chce fakturę"

Na zamówieniu w BaseLinker zostanie zaznaczone pole “Klient chce fakturę”.

c) Zaznaczaj pole "Klient chce fakturę" tylko gdy zamówienie w Nexo ma ustawione "Realizuj jako" na FS (Faktura VAT Sprzedaży)

Na zamówieniu w BaseLinker pole “Klient chce fakturę” zostanie zaznaczone tylko gdy zamówienie w Nexo ma ustawione “Realizuj jako” na FS (Faktura VAT Sprzedaży).


12. Czy wpisać numer zamówienia z Subiekt nexo PRO do docelowego zamówienia w BaseLinkerze?

Funkcjonalność pozwala przepisać w wybrane miejsce numer zamówienia z Subiekt nexo PRO.

Dostępne opcje:

a) Nie

Numer nie zostanie przepisany.

b) Tak, do pola uwag.

Numer zostanie przepisany do pola uwag.

c) Tak, do pola własnego numer 1

Numer zostanie przepisany do pola własnego 1 w BaseLinker.

c) Tak, do pola własnego numer 2

Numer zostanie przepisany do pola własnego 2 w BaseLinker.


13. Przesyłaj wagę produktów z Subiekt nexo PRO

Funkcjonalność umożliwia wybór, czy waga produktu ma zostać naniesiona na kartę produktu na zamówieniu w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Tak, przesyłaj wagę z kartoteki produktu

Waga z kartoteki produktu w Subiekt nexo PRO zostanie przepisana na kartę produktu w BaseLinker.

b) Nie, waga pozycji na zamówieniu wyniesie 0

Waga z kartoteki produktu w Subiekt nexo PRO nie zostanie przepisana na kartę produktu w BaseLinker.


14. Skąd pobierać adres dostawy zamówienia

Funkcjonalność umożlwia wybór, skąd pobierać adres dostawy zamówienia z Subiekt nexo PRO na kartę zamówienia w BaseLinker.

Dostępne opcje:

a) Z adresu dostawy odbiorcy zamówienia (w przypadku jego braku - z adresu kontrahenta)
b) Z adresu wybranego w polu "Adres dostawy" zamówienia

Link do artykułu Insert: Subiekt nexo – Jak dodać/wybrać inny adres dostawy na fakturze?