Aktualizacja cen z wybranego cennika z Subiekt nexo PRO do BaseLinker

Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_PRC_BLK_100
Użyta wersja wtyczki: VER_STD_v105.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację wybranych cen produktów między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci przesłanie, zaktualizowanie cen produktów, kiedy zostaną dodane w systmie ERP. Wtyczka zapewnia by wszystkie ceny były spójnie między systemami i automatycznie aktualizowane w Baselinkerze.

Instancje

Dla tej wtyczki dostępne są instancje. Instancja to zdublowana wtyczka, która pozwala na połączenie dwóch różnych e-commerce z jednym systemem ERP.

Więcej informacji na temat instancji

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


4. Katalog produktów w BaseLinker

W polu Podaj nazwę katalogu w BaseLinker na którym będą wykonywane operacje: należy wprowadzić nazwę używanego katalogu. NXOPRCBLKProductCatalog

Nazwa katalogu w systemie BaseLinker znajdziemy w zakładce Katalogi.

NXOPRCBLKCatalogBL

Produkty > Ustawienia > Katalogi.

Możemy do tego użyć także niebieskiej lupki, która wyświetli nam dostępne katalogi w BaseLinker.


5. Czy chcesz synchronizować ceny wariantów produktów?

Dostępne opcje:

Opcja synchronizacji cen tego samego produktu w programach systemu źródłowego (E-commerce) BaseLinker

a) Nie (ustawienie domyślne)

Brak synchronizacji różnych modeli.

b) Tak

Synchronizacja aktualizuje cenę głównego produktu w systemie docelowym.

W Subiekcie nexo PRO za wspomnianą konfigurację odpowiada menu znajdujące się w Kartoteki > Asortyment> Modele.

NXOPRCBLKProductModels


6. W jaki sposób chcesz powiązać cenniki?

Opcja pozwala Ci powiązać cenniki BaseLinker z cennikami systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO.

Mapowanie:

NXOPRCBLKPriceListBlk

Nazwa cennika w BaseLinker

Podajemy nazwę cennika z BaseLinker lub wybieramy go z niebieskiej lupki.

NXOPRCBLKPriceListBlk2

Produkty > Ustawienia > Grupy cenowe

Cennik w Subiekt nexo PRO

Wybieramy rodzaj tabeli z której chcemy mapować ceny - do wyboru jest cennik lub Pole własne.

NXOPRCBLKPriceNexo

Pole własne

Opcja Pole własne pozwala na wysłanie jednej wpisanej w pole ceny. Pole własne sprawdzimy w programie Subiekt nexo PRO. System > Pola własne > Asortyment.

NXOPRCBLKOwnFileds


7. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z BaseLinker z asortymentem w magazynie Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie produktów w systemie docelowym i w systemie źródłowym.

Dostępne opcje:

a) Po stronie Subiekt nexo PRO
 • Symbol
 • Kod kreskowy
 • Nazwa

W Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.
NXOPRCBLK_nxoproductsettings

EAN znajdziesz w drugiej zakładce produktu Miary NXOPRCBLK_nxoean


b) Po stronie BaseLinker
 • SKU
 • EAN
 • Nazwa

W BaseLinker potrzebne infromacje możesz znaleźć w kartotece produktu.
NXOPRCBLK_blkproductmappings


8. Czy chcesz synchronizować ceny tylko wybranego asortymentu z Subiekt nexo PRO?

Opcja Czy towar musi posiadać określoną cechę? umożliwia przesłanie cen produktów z wybraną cechą własną

Cechy produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka Grupy

NXOPRCBLKTrait

Opcja Czy towar musi posiadać konkretne oznaczenia? pozwala przesłanie cen produktów z konkretnymi oznaczeniami.

Oznaczenia produktów znajdziemy w każdym towarze, zakładka Opis

NXOPRCBLKPosition


9. Chcesz przeliczać cenę na podstawie wartości znajdującej się w polu własnym?

pcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci zmodyfikować ceny podczas synchronizacji o wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne. Wartości podane są traktowane jako wartości netto.

Dostępne opcje:

a) Dodawaj wartość z pola własnego o nazwie

Integracja doda wartość do cennika z pola włanego.

b) Odejmuj wartość z pola własnego o nazwie

Integracja odejmie wartość z pola własnego od cennika.

c) Przemnóż wartość z pola własnego o nazwie

Integracja przemnoży wartość z pola własnego przez wartość z cennika.

d) Dzielenie wartość z pola własnego o nazwie

Integracja podzieli wartość z pola własnego przez wartość z cennika.


10. Chcesz weryfikować cenę minimalną/maksymalną na podstawie pola własnego?

Opcja scenariusza konfiguracyjnego pozwala Ci ustawienie minimalnej oraz maksymalnej ceny podczas synchronizacji na wybraną wartość zdefiniowaną jako pole własne.

Dostępne opcje:

a) Weryfikuj minimalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

Integracja za limit minimalny będzie pobierała cenę z pola własnego.

b) Weryfikuj maksymalną cenę na podstawie pola własnego o nazwie

integracja za maksymalny limit będzie pobierała cenę z pola własnego.

NXOPRCBLKOwnFieldvalue


11. Czy chcesz synchronizować stawkę VAT?

W zależności od Twojego wyboru, stawka VAT:

Dostępne opcje:

a) Nie (ustawienie domyślne)

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie eCommerce.

b) Tak

Stawka VAT będzie brana z kartoteki towaru w systemie ERP Subiekt nexo PRO.