Przesyłanie produktów z BaseLinker do Subiekt Subiekt nexo PRO PRO

Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_PRD_NXO_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v149.0

Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych o produktach między programem systemu (E-commerce) BaseLinker do Subiekt Subiekt nexo PRO PRO. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci przesłanie produktów z magazynu Subiekt Subiekt nexo PRO PRO do wskazanego katalogu i kategorii w BaseLinker.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

 • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
 • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
 • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

 • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
 • Wybranie zakresu godziny w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
 • Wybranie dni tygodnia w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku Uruchom teraz w głównym panelu wtyczki.


3. Połączenie z BaseLinker

Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.

BLK_API


4. Połączenie z Subiekt nexo PRO

Dane do połączenia z Subiekt nexo PRO są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony)


5. Podaj nazwę cennika w Subiekt nexo PRO

Funkcjonalność daje nam możliwosć wskazania cennika z Subiekt Subiekt nexo PRO.

NXOPRCBLKPriceNexo


6. W jaki sposób chcesz powiązać produkty z Subiekt nexo PRO z produktami w magazynie BaseLinker?

Funkcjonalność umożliwia wybór mapowania produktów pomiedzy magazynami Subiekt Subiekt nexo PRO a BaseLinkerem.

Dostępne opcje:

a) Po stronie BaseLinker
 • Nazwa
 • SKU
 • EAN

W BaseLinker potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece produktu.

SGTPRDBLK_blk_product_mappings

b) Po stronie Subiekt nexo PRO
 • Symbol
 • Nazwa

W Subiekt Subiekt nexo PRO potrzebne informacje możesz znaleźć w kartotece towaru.

NXOPRCBLK_nxoproductsettings


7. Produkty z jakiej kategorii w BaseLinker mają być przesłane do Subiekt nexo PRO?

Funkcjonalność pozwala na wybór czy wysyłać wszystkie produkty z BaseLinker czy wyłącznie o wskazanej kategorii.

Dostępne opcje:

a) Ze wszystkich kategorii

Integracja prześle wszystkie produkty bez względu na kategorię.

a) Z kategorii (wybranej)

Integracja wyśle wyłącznie produkty o wskazanej kategorii.

Link do artykułu BaseLinker Manager produktów